Search results

Query parameters
  
Organizational unit:Zakład Hydrologii
Author: Name: Artur Surname: Magnuszewski

                

Publication in a journal

1. Najniższe stany wody Wisły w Warszawie i podwodne odkrycia archeologiczne
GOSPODARKA WODNA Vol. 25 Nr 30 yr. 2013, pp. 1-1 (Article)
Hubert Kowalski, Piotr Kuźniar, Artur Magnuszewski
2. Historyczne i współczesne warunki przepływu wód wielkich Wisły w Warszawie cz. I
GOSPODARKA WODNA Nr 1 yr. 2012, pp. 9-17 (Article)
Artur Magnuszewski, Małgorzata Gutry-Korycka, Zdzisław Mikulski
3. Historyczne i współczesne warunki przepływu wód wielkich Wisły w Warszawie cz. II
GOSPODARKA WODNA Nr 2 yr. 2012, pp. 58-63 (Article)
Artur Magnuszewski, Małgorzata Gutry-Korycka, Zdzisław Mikulski
4. Przepływ wielkich wód Wisły we współczesnym korycie
PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE Vol. 43 yr. 2009, pp. 153-162 (Article)
Artur Magnuszewski, Małgorzata Gutry-Korycka
5. Rekonstrukcja przepływu wielkich wód Wisły w Warszawie w warunkach naturalnych
PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE Vol. 43 yr. 2009, pp. 141-151 (Article)
Artur Magnuszewski, Małgorzata Gutry-Korycka
6. Two dimensional modeling of the flood zones in the Vistula river valley in Warsaw
GEOGRAPHIA POLONICA Vol. 82 Nr 1 yr. 2009, pp. 79-87 (Article)
Małgorzata Gutry-Korycka, Artur Magnuszewski, Michał Szydłowski
7. Free surface flow modeling in numerical estimation of flood risk zones: a case study.
TASK QUARTERLY (SCIENTIFIC BULLETIN OF THE ACADEMIC COMPUTER CENTER IN GDANSK) Vol. 11 Nr 4 yr. 2007, pp. 301-313 (Article)
Artur Magnuszewski, M. Szydłowski
8. Zastosowanie modelu NCCHE2D do oceny warunków sedymentacji w Jeziorze Włocławskim
PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE Vol. 39 yr. 2007, pp. 20-25 (Article)
Artur Magnuszewski, Małgorzata Bogucka-Szymalska
9. Pochylnie Kanału Elbląskiego – unikatowy zabytek techniki
yr. 2006, pp. 31-42 (Article)
Artur Magnuszewski (Original author)
10. The sedimentation processes in Wloclawek Reservoir
Miscellanea Geographica Vol. 12 yr. 2006, pp. 95-101 (Article)
Małgorzata Bogucka, Artur Magnuszewski
11. Pochylenie Kanału Elbląskiego - niedoceniony zabytek techniki
GOSPODARKA WODNA Nr 9 yr. 2003, pp. 384-389 (Article)
Artur Magnuszewski
12. Zmiany dopływu azotu i fosforu do Morza Bałtyckiego z małych zlewni rolniczych
PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE Vol. 31 yr. 2003, pp. 165-173 (Article)
Iwona Świątkowska, Artur Magnuszewski
13. Directions and timing of the material fluxes on the floodplain (case study of Vistula river valley near Plock, Poland)
ECOHYDROLOGY & HYDROBIOLOGY Vol. 2 Nr 1-4 yr. 2002, pp. 265-270 (Article)
Artur Magnuszewski
14. Sedymentacja metali cieżkich we współczesnych osadach rzecznych na przykładzie dolnej Wisły pod Płockiem
GOSPODARKA WODNA Vol. 4 yr. 2001, pp. 163-167 (Article)
Artur Magnuszewski (Original author)
15. Symulacja zasięgu zalewu powodziowego doliny rzecznej
PRZEGLĄD GEOFIZYCZNY Vol. LXVI Nr 3 yr. 2001, pp. 183-195 (Article)
Urszula Soczyńska, Artur Magnuszewski, Barbara Nowicka, Paweł Kobyłecki, Jan Jełowicki
16. The Structure and function of the Vistula River floodplain near Plock, Poland
ECOLOGICAL ENGINEERING Vol. 16 yr. 2000, pp. 159-166 (Article)
Artur Magnuszewski, Stefan Zober, Wilchelm Brinkmann
17. Ekologia pod żaglami
POZNAJ ŚWIAT Vol. 500 Nr 7 yr. 1998, pp. 22-24 (Article)
Artur Magnuszewski
18. Nowa metoda zobrazowania i obliczeń tempa sedymentacji w Jeziorze Włocławskim za pomocą systemu geoinformacyjnego
GOSPODARKA WODNA Vol. 6 yr. 1998, pp. 212-216 (Article)
Artur Magnuszewski, T Dziurzyński
19. Problematyka hydrologiczna w ocenach oddziaływania na środowisko przekroczeń dużych rzek
PROBLEMY OCEN ŚRODOWISKOWYCH Vol. 4 Nr 3 yr. 1998, pp. 28-33 (Article)
Artur Magnuszewski
20. Titanic. Filmowa i prawdziwa historia zatonięcia Titanica
POZNAJ ŚWIAT Vol. 500 Nr 7 yr. 1998, pp. 60-63 (Article)
Artur Magnuszewski
21. Wyszogrod Island (Vistula River, Poland) sediments: hydrological explanation of heavy metal concentrations
JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION Vol. 64 yr. 1998, pp. 35-45 (Article)
Artur Magnuszewski, S Zober

Book

22. Procesy korytowe rzek nizinnych a bezpieczeństwo powodziowe
WGSR UW, r. 2013 (Book)
Artur Magnuszewski
23. Oceany świata.
Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2002 (Book)
Alyn Duxbury (Original author), Alison Duxbury (Original author), Keith Sverdrup (Original author), Piotr Łuczyński (Translator), Artur Magnuszewski (Editor), Ewa Roniewicz (Editor)
24. Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej
PWN, r. 2002 (Book)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Artur Magnuszewski
25. Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej
PWN, r. 2002 (Book)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Artur Magnuszewski

>>> Next >>>