Search results

Query parameters
  
Organizational unit:Zak│ad Klimatologii
Author: Name: Elwira Surname: »mudzka

                

Publication in a journal

1. Globalne zmiany klimatu – spojrzenie po 25 latach prac IPCC
KOSMOS Vol. 62 Nr 1(298) yr. 2013, pp. 1-11 (Article)
Elwira »mudzka, Krzysztof B│a┐ejczyk
2. The influence of circulation patterns on extreme thermal resources in the growing season and the period of active plant growth in Poland (1951–2006)
METEOROLOGISCHE ZEITSCHRIFT Vol. 22 Nr 5 yr. 2013, pp. 11-23 (Article)
Elwira »mudzka
3. Nefologiczne dni charakterystyczne – rˇ┐ne kryteria wydzielania i ich wp│yw na wyniki bada˝
PRZEGLíD GEOFIZYCZNY Vol. 57 Nr 1 yr. 2012, pp. 21-33 (Article)
Elwira »mudzka (Original author)
4. Wieloletnie zmiany zasobˇw termicznych w okresie wegetacyjnym i aktywnego wzrostu roÂlin w Polsce
WODA-ŽRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE Vol. 12 Nr 2(38) yr. 2012, pp. 377-389 (Conference article)
Elwira »mudzka (Original author)
5. Črˇd│o wilgoci w barchanach Sahary Zachodniej
PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE Vol. 49 yr. 2012, pp. 47-58 (Article)
Maciej D│u┐ewski, Elwira »mudzka, Dariusz Woronko, Katarzyna Biejat
6. Contemporary climate changes in the high mountain part of the Tatras
MISCELLANEA GEOGRAPHICA Vol. 15 yr. 2011, pp. 93-102 (Article)
Elwira »mudzka (Original author)
7. Klimat okolic Ku╝nicy Bia│ostockiej
Nr 7 yr. 2011, pp. 69-79 (Article)
Elwira »mudzka (Original author)
8. Wieloletnie zmiany liczby dni charakterystycznych (termicznych i opadowych) w Zakopanem i na Kasprowym Wierchu (1966–2006)
CZASOPISMO GEOGRAFICZNE Vol. 82 Nr 4 yr. 2011, pp. 387-400 (Article)
Elwira »mudzka (Original author)
9. Wspˇ│czesne zmiany klimatu wysokogˇrskiej czŕÂci Tatr
PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE Vol. 47 yr. 2011, pp. 217-226 (Conference article)
Elwira »mudzka (Original author)
10. Changes in thermal conditions in the high mountain areas and contemporary warming in the central Europe
MISCELLANEA GEOGRAPHICA Vol. 14 yr. 2010, pp. 59-70 (Article)
Elwira »mudzka (Original author)
11. Changes of thermal conditions in the Polish Tatra Mountains
LANDFORM ANALYSIS. JOURNAL OF THE ASSOCIATION OF POLISH GEOMORPHOLOGISTS Vol. 10 yr. 2009, pp. 140-146 (Article)
Elwira »mudzka (Original author)
12. Wspˇ│czesne zmiany klimatu Polski
ACTA AGROPHYSICA yr. 2009, pp. 555-568 (Article)
Elwira »mudzka (Original author)
13. Klimat lokalny Parku Narodowego Bory Tucholskie
DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA Nr 37 yr. 2008, pp. 91-99 (Article)
Elwira »mudzka
14. The influence of cloudiness on air temperature and precipitation on the territory of Poland (1951-2000)
MISCELLANEA GEOGRAPHICA Vol. 13 yr. 2008, pp. 89-103 (Article)
Elwira »mudzka (Original author)
15. Cloudiness over the north-western Poland
QUAESTIONES GEOGRPHICAE Nr 26 yr. 2007, pp. 79-87 (Article)
Elwira »mudzka (Original author)
16. Pressure Field Over Europe and North Atlantic Favourable for Occurrence of Clear and Cloudy Days in Poland
Miscellanea Geographica Vol. 12 yr. 2006, pp. 55-65 (Article)
Elwira »mudzka
17. Rola pod│o┐a w kszta│towaniu klimatu miejscowego na przyk│adzie Ponidzia Pi˝czowskiego
DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA Nr 32 yr. 2006, pp. 304-309 (Article)
Elwira »mudzka
18. Zwi▒zek wystŕpowania dni pogodnych i pochmurnych w Polsce z polem ciÂnienia nad Europ▒ i pˇ│nocnym Atlantykiem
PRZEGLíD GEOFIZYCZNY Vol. 50 Nr 3-4 yr. 2006, pp. 195-217 (Article)
Elwira »mudzka
19. Pole ciÂnienia nad Europ▒ i pˇ│nocnym Atlantykiem w sezonach i latach o anomalnym zachmurzeniu nad Polsk▒
WODA-ŽRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE Vol. 5 Nr 14 yr. 2005, pp. 393-410 (Article)
Elwira »mudzka (Original author)
20. Changes of Air Temperature and Precipitation in Poland in the Period 1951-2000 and their Relationship to Atmospheric Circulation
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY Vol. 24 Nr 3 yr. 2004, pp. 291-310 (Article)
J. Degirmedzic, K. Ko┐uchowski, Elwira »mudzka
21. T│o klimatyczne produkcji rolniczej w Polsce w drugiej po│owie XX w.
ACTA AGROPHYSICA Vol. 3 yr. 2004, pp. 399-408 (Article)
Elwira »mudzka
22. Uwarunkowania cyrkulacyjne zmiennoÂi zachmurzenia ogˇlnego w Polsce (1951-2000)
CZASOPISMO GEOGRAFICZNE Vol. 75 Nr 1-2 yr. 2004, pp. 99-122 (Article)
Elwira »mudzka
23. WielkoŠ zachmurzenia w Polsce a epoki cyrkulacyjne
PRZEGLíD GEOFIZYCZNY Vol. 49 Nr 1-2 yr. 2004, pp. 25-42 (Article)
Elwira »mudzka
24. 100 year series of the areally averged temperatures and precipitation totals in Poland
ACTA UNIWERSITATIS WRATISLAVIENSIS Nr 2542 yr. 2003, pp. 117-124 (Article)
K. Ko┐uchowski, Elwira »mudzka
25. Le condition de circulation properes a la variabilite de la nebulosite en Pologne en 1951 - 2000
DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA Nr 29 yr. 2003, pp. 29-379 (Article)
Elwira »mudzka

>>> Next >>>