Search results

Query parameters
  
Organizational unit:Zakład Klimatologii
Author: Name: Krzysztof Surname: Błażejczyk

                

Publication in a journal

1. Forecast changes for heat and cold stress in Warsaw in the 21st century, and their possible influence on mortality risk
PAPERS ON GLOBAL CHANGE IGBP Vol. 20 yr. 2013, pp. 47-62 (Article)
Krzysztof Błażejczyk, Danuta Idzikowska, Anna Błażejczyk
2. Globalne zmiany klimatu – spojrzenie po 25 latach prac IPCC
KOSMOS Vol. 62 Nr 1(298) yr. 2013, pp. 1-11 (Article)
Elwira Żmudzka, Krzysztof Błażejczyk
3. Lighting characteristics during the polar day and their impact on changes in melatonin secretion
GEOGRAPHIA POLONICA Vol. 86 Nr 1 yr. 2013, pp. 67-75 (Article)
Krzysztof Błażejczyk, Joanna Wieczorek, Morita Takeshi
4. Mapping of UTCI in local scale (the case of Warsaw)
PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE Vol. 47 yr. 2011, pp. 275-283 (Article)
Krzysztof Błażejczyk (Original author)
5. Zróżnicowanie temperatury powietrza w skali lokalnej w różnych typach krajobrazu Polski
PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY Vol. 83 Nr 1 yr. 2011, pp. 69-90 (Article)
Krzysztof Błażejczyk, Anna Kunert
6. Principles of the new Universal Thermal Climate Index (UTCI) and its application to bioclimatic research in European scale
MISCELLANEA GEOGRAPHICA Vol. 14 yr. 2010, pp. 91-102 (Article)
Krzysztof Błażejczyk, Peter Broede, Dusan Fiala, George Havenith, Ingvar Holmer, Gerd Jendritzky
7. Wpływ środowiska atmosferycznego na społeczeństwo jako przedmiot badań biometeorologii społecznej
PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY Vol. 82 Nr 1 yr. 2010, pp. 5-48 (Article)
Krzysztof Błażejczyk, Teresa Kozłowska-Szczęsna
8. The consequences of the changes in global climate for human health
PAPERS ON GLOBAL CHANGE IGBP Nr 16 yr. 2009, pp. 87-110 (Article)
Krzysztof Błażejczyk (Original author)
9. Wpływ klimatu na życie człowieka w wymiarze społecznym
GEOGRAFIA W SZKOLE Nr 2 yr. 2009, pp. 20-24 (Article)
Krzysztof Błażejczyk (Original author), Teresa Kozłowska-Szczęsna (Original author)

Book

10. Zmiany klimatu Warszawy i innych miast Europy w XVII-XXI wieku
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Book)
Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, Jolanta Wawer, Katarzyna Grabowska, Magdalena Dobrowolska, Michał Osowiec, Krzysztof Błażejczyk, Jan Skrzypczuk
11. Klimat wielkiej Warszawy w pracach magisterskich Zakładu Klimatologii w latach1952-2007. Materiały Zakładu Klimatologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z XII Pikniku Naukowego Polskiego Radia BIS zorganizowanego w dniu 14.06.2008 w Warszawie pod hasłem
Wydawnictwo UW, r. 2008 (Book)
Krzysztof Błażejczyk (Editor), Maria Stopa-Boryczka (Editor), Jerzy Boryczka (Editor), Jolanta Wawer (Editor), Władysław Żakowski (Editor)

Publication in a book

12. Clothing habits during tourism and leisure activities in urban areas. The case study of Warsaw (Poland)
in: Proceedings of the 15th International Conference on Environmental Ergonomics, pp. 288-290, ISEE, r. 2013 (Essay or a book chapter)
Katarzyna Lindner-Cendrowska, Krzysztof Błażejczyk
13. Obciążenie cieplne organizmu człowieka podczas letnich i zimowych wędrówek po Tatrach
in: Nauka a Zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, Materiały IV Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, 14-16.10.2010, Zakopane, t. III, pp. 61-68, TPN-PTPNoZ, r. 2010 (Essay or a book chapter)
Anna Kunert, Krzysztof Błażejczyk
14. Przyrodnicza dyskusja panelowa nt. Ekologiczno-krajobrazowe uwarunkowania funkcjonowania systemu miasta
in: Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, pp. 487-504, IGSEiGP Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, r. 2010 (Essay or a book chapter)
Katarzyna Ostaszewska, Krzysztof Błażejczyk, Adolf Szponar, Andrzej Mizgajski
15. Warunki bioklimatyczne wybranych aglomeracji Europy i Polski
in: Klimat Polski na tle klimatu Europy, Zmiany i konsekwencje, pp. 93-106, Bogucki Wyd. Naukowe, r. 2010 (Essay or a book chapter)
Krzysztof Błażejczyk, Anna Kunert
16. Bioclimatic Principles of Health Tourism
in: YIES Symposium 2008, pp. 9-12, Yamanashi Institute of Environmental Sciences, r. 2008 (Conference article)
Krzysztof Błażejczyk (Original author)
17. Evaluation of climate from the point of view of recreation and tourism
in: 18th International Congress of Biometeorology, pp. 151-151, International Society of Biometeorology, r. 2008 (Conference article)
Krzysztof Błażejczyk
18. Multiannual and seasonal weather fluctuations and tourism in Poland
in: Climate Changes and Toutism - Assessment and Coping Strategies, pp. 69-90, Institute of Geography and Spatial Organization. Polish Academy of Sciences, Freiburg University, Maastricht University, r. 2008 (Conference article)
Krzysztof Błażejczyk
19. Regional differences in melatonin secretion due to enviromental factors
in: 18th International Congress of Biometeorology, pp. 131-131, International Society of Biometeorology, r. 2008 (Conference article)
Krzysztof Błażejczyk
20. Warunki topoklimatyczne w rejonie Bydgoszczy na odcinku doliny Wisły, Brdy i Kanału Bydgoskiego
in: Zasoby przyrodnicze i kulturowe drogi wodnej Wisła-Odra, seria Przyroda i turystyka regionu Pomorza i Kujaw, pp. 28-37, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiegi i IG UKW, Wyd. LOGO, r. 2008 (Article)
Krzysztof Błażejczyk
21. Wieloletnia zmienność wysokich opadów w Polsce na tle ogólnych zmian klimatu
in: Sympozjum Ogólnokrajowe „Hydrotechnika X’2008” - materiały, pp. 59-75, Śląska Rada Naczelna Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, r. 2008 (Conference article)
Krzysztof Błażejczyk, Jerzy Boryczka, Katarzyna Grabowska
22. Zmiany globalne klimatu i ich konsekwencje dla zdrowia człowieka
in: "Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatyczny Ziemi" - konferencja naukowa GLOBAL Change, pp. 10-10, r. 2008 (Conference article)
Krzysztof Błażejczyk