Pomiędzy światami. Postać tłumacza ustnego z okresu odkrycia i konkwisty Ameryki w europejskim piśmiennictwie podróżniczym XVI wieku oraz w literaturze poźniejszej

Publication info
  
Publication typeBook
Publication kindBook
Publication titlePomiędzy światami. Postać tłumacza ustnego z okresu odkrycia i konkwisty Ameryki w europejskim piśmiennictwie podróżniczym XVI wieku oraz w literaturze poźniejszej
Web URL
Number of sheets
Number of pages
Edition mark
Printed inKraków
Publisher nameWydawnictwa UJ
Publication year2011
Series title
Series index
Publication number
Publication languagePolish
Ethnic language of studied culture
Rangecountrywide
Report year2011

Authors list
  
 1. Małgorzata Tryuk, Zakład Translatoryki [Other]