O wymykaniu się prawdy: Guillaume de Machaut ''Prawdziwa opowieść'', Jean Froissart ''Krzew miłości''

Publication info
  
Publication typePublication in a book
Publication kindEssay or a book chapter
Publication titleO wymykaniu się prawdy: Guillaume de Machaut ''Prawdziwa opowieść'', Jean Froissart ''Krzew miłości''
Web URL
Book titleAntyk, prawda i fałsz w Średniowieczu
Volume
From page55
To page61
Number of sheets
Number of pages
Edition mark
Printed inPoznań
Publisher nameWydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Publication year2011
Series title
Series index
Publication number
Publication languagePolish
Ethnic language of studied culture
Rangecountrywide
Report year2011

Authors list
  
 1. Agata Sobczyk, Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego [Co-author]