Obciążenie cieplne organizmu człowieka podczas letnich i zimowych wędrówek po Tatrach

Publication info
  
Publication typePublication in a book
Publication kindEssay or a book chapter
Publication titleObciążenie cieplne organizmu człowieka podczas letnich i zimowych wędrówek po Tatrach
Web URL
Book titleNauka a Zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, Materiały IV Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, 14-16.10.2010, Zakopane, t. III
Volume
From page61
To page68
Number of sheets150
Number of pages
Edition mark
Printed inZakopane
Publisher nameTPN-PTPNoZ
Publication year2010
Series title
Series index
Publication number
Publication languagePolish
Ethnic language of studied culture
Rangecountrywide
Report year2011

Authors list
  
 1. Anna Kunert, External unit [Co-author]
 2. Krzysztof Błażejczyk, Zakład Klimatologii [Co-author]