Zróżnicowanie temperatury powietrza w skali lokalnej w różnych typach krajobrazu Polski

Publication info
  
Publication typePublication in a journal
Publication kindArticle
Publication titleZróżnicowanie temperatury powietrza w skali lokalnej w różnych typach krajobrazu Polski
Web URL
Journal titlePRZEGLĄD GEOGRAFICZNY
Media typeprinted publication
Volume83
Book1
Publication year2011
From page69
To page90
Publication number
Publication languagePolish
Ethnic language of studied culture
Rangecountrywide
Report year2011

Authors list
  
 1. Krzysztof Błażejczyk, Zakład Klimatologii [Co-author]
 2. Anna Kunert, External unit [Co-author]