Obcy w świecie klerków: sancta simplicitas w średniowiecznej literaturze francuskiej

Publication info
  
Publication typePublication in a book
Publication kindArticle
Publication titleObcy w świecie klerków: sancta simplicitas w średniowiecznej literaturze francuskiej
Web URL
Book titległos kobiecy, głos męski.Obcy w dawnych literaturach romańskich
Volume
From page215
To page221
Number of sheets
Number of pages
Edition mark
Printed inWrocław
Publisher nameDolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne
Publication year2004
Series title
Series index
Publication number
Publication languagePolish
Ethnic language of studied culture
Rangecountrywide
Report year2004

Authors list
  
 1. Agata Sobczyk, Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego [Co-author]
 2. Maja Pawłowska, External unit [Editor]