Widziane z góry, widziane z dołu: problemy z językiem w tekstach religijnych i w fabliaux

Publication info
  
Publication typePublication in a book
Publication kindEssay or a book chapter
Publication titleWidziane z góry, widziane z dołu: problemy z językiem w tekstach religijnych i w fabliaux
Web URL
Book titleWidziane z góry - widziane z dołu
Volume
From page15
To page20
Number of sheets
Number of pages
Edition mark
Printed inPoznań
Publisher nameWydawnictwo Naukowe UAM
Publication year2007
Series titleFilologia Romańska
Series index34
Publication number
Publication languagePolish
Ethnic language of studied culture
Rangecountrywide
Report year2007

Authors list
  
 1. Agata Sobczyk, Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego [Co-author]