Obraz tłumacza środowiskowego. Od tłumacza niewidocznego do tłumacza współdecydującego

Publication info
  
Publication typePublication in a book
Publication kindEssay or a book chapter
Publication titleObraz tłumacza środowiskowego. Od tłumacza niewidocznego do tłumacza współdecydującego
Web URL
Book titleJęzykowy obraz świata w oryginale i w przekładzie
Volume
From page467
To page476
Number of sheets
Number of pages
Edition mark
Printed inSiedlce
Publisher nameInstytut Lingwistyki Stosowanej, ZUP SPRINT
Publication year2007
Series title
Series index
Publication number
Publication languagePolish
Ethnic language of studied culture
Rangecountrywide
Report year2007

Authors list
  
 1. Małgorzata Tryuk, Zakład Translatoryki [Co-author]