Wpływ środowiska atmosferycznego na społeczeństwo jako przedmiot badań biometeorologii społecznej

Publication info
  
Publication typePublication in a journal
Publication kindArticle
Publication titleWpływ środowiska atmosferycznego na społeczeństwo jako przedmiot badań biometeorologii społecznej
Web URL
Journal titlePRZEGLĄD GEOGRAFICZNY
Media typeprinted publication
Volume82
Book1
Publication year2010
From page5
To page48
Publication number
Publication languagePolish
Ethnic language of studied culture
Rangeinternational
Report year2010

Authors list
  
 1. Krzysztof Błażejczyk, Zakład Klimatologii [Co-author]
 2. Teresa Kozłowska-Szczęsna, External unit [Co-author]