Search results

Query parameters
  
Author:Krzysztof Błażejczyk

                

Publication in a journal

1. Forecast changes for heat and cold stress in Warsaw in the 21st century, and their possible influence on mortality risk
PAPERS ON GLOBAL CHANGE IGBP Vol. 20 yr. 2013, pp. 47-62 (Article)
Krzysztof Baejczyk, Danuta Idzikowska, Anna Baejczyk
2. Globalne zmiany klimatu – spojrzenie po 25 latach prac IPCC
KOSMOS Vol. 62 Nr 1(298) yr. 2013, pp. 1-11 (Article)
Elwira mudzka, Krzysztof Baejczyk
3. Lighting characteristics during the polar day and their impact on changes in melatonin secretion
GEOGRAPHIA POLONICA Vol. 86 Nr 1 yr. 2013, pp. 67-75 (Article)
Krzysztof Baejczyk, Joanna Wieczorek, Morita Takeshi
4. Mapping of UTCI in local scale (the case of Warsaw)
PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE Vol. 47 yr. 2011, pp. 275-283 (Article)
Krzysztof Baejczyk (Original author)
5. Zrnicowanie temperatury powietrza w skali lokalnej w rnych typach krajobrazu Polski
PRZEGLD GEOGRAFICZNY Vol. 83 Nr 1 yr. 2011, pp. 69-90 (Article)
Krzysztof Baejczyk, Anna Kunert
6. Principles of the new Universal Thermal Climate Index (UTCI) and its application to bioclimatic research in European scale
MISCELLANEA GEOGRAPHICA Vol. 14 yr. 2010, pp. 91-102 (Article)
Krzysztof Baejczyk, Peter Broede, Dusan Fiala, George Havenith, Ingvar Holmer, Gerd Jendritzky
7. Wpyw rodowiska atmosferycznego na spoeczestwo jako przedmiot bada biometeorologii spoecznej
PRZEGLD GEOGRAFICZNY Vol. 82 Nr 1 yr. 2010, pp. 5-48 (Article)
Krzysztof Baejczyk, Teresa Kozowska-Szczsna
8. The consequences of the changes in global climate for human health
PAPERS ON GLOBAL CHANGE IGBP Nr 16 yr. 2009, pp. 87-110 (Article)
Krzysztof Baejczyk (Original author)
9. Wpyw klimatu na ycie czowieka w wymiarze spoecznym
GEOGRAFIA W SZKOLE Nr 2 yr. 2009, pp. 20-24 (Article)
Krzysztof Baejczyk (Original author), Teresa Kozowska-Szczsna (Original author)

Book

10. Zmiany klimatu Warszawy i innych miast Europy w XVII-XXI wieku
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Book)
Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, Jolanta Wawer, Katarzyna Grabowska, Magdalena Dobrowolska, Micha Osowiec, Krzysztof Baejczyk, Jan Skrzypczuk
11. Klimat wielkiej Warszawy w pracach magisterskich Zakadu Klimatologii w latach1952-2007. Materiay Zakadu Klimatologii Wydziau Geografii i Studiw Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z XII Pikniku Naukowego Polskiego Radia BIS zorganizowanego w dniu 14.06.2008 w Warszawie pod hasem
Wydawnictwo UW, r. 2008 (Book)
Krzysztof Baejczyk (Editor), Maria Stopa-Boryczka (Editor), Jerzy Boryczka (Editor), Jolanta Wawer (Editor), Wadysaw akowski (Editor)

Publication in a book

12. Clothing habits during tourism and leisure activities in urban areas. The case study of Warsaw (Poland)
in: Proceedings of the 15th International Conference on Environmental Ergonomics, pp. 288-290, ISEE, r. 2013 (Essay or a book chapter)
Katarzyna Lindner-Cendrowska, Krzysztof Baejczyk
13. Obcienie cieplne organizmu czowieka podczas letnich i zimowych wdrwek po Tatrach
in: Nauka a Zarzdzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, Materiay IV Konferencji Przyroda Tatrzaskiego Parku Narodowego a Czowiek, 14-16.10.2010, Zakopane, t. III, pp. 61-68, TPN-PTPNoZ, r. 2010 (Essay or a book chapter)
Anna Kunert, Krzysztof Baejczyk
14. Przyrodnicza dyskusja panelowa nt. Ekologiczno-krajobrazowe uwarunkowania funkcjonowania systemu miasta
in: Wartociowanie wspczesnej przestrzeni miejskiej, pp. 487-504, IGSEiGP Wydziau Geografii i Studiw Regionalnych, Urzd Miasta Stoecznego Warszawy, r. 2010 (Essay or a book chapter)
Katarzyna Ostaszewska, Krzysztof Baejczyk, Adolf Szponar, Andrzej Mizgajski
15. Warunki bioklimatyczne wybranych aglomeracji Europy i Polski
in: Klimat Polski na tle klimatu Europy, Zmiany i konsekwencje, pp. 93-106, Bogucki Wyd. Naukowe, r. 2010 (Essay or a book chapter)
Krzysztof Baejczyk, Anna Kunert
16. Bioclimatic Principles of Health Tourism
in: YIES Symposium 2008, pp. 9-12, Yamanashi Institute of Environmental Sciences, r. 2008 (Conference article)
Krzysztof Baejczyk (Original author)
17. Evaluation of climate from the point of view of recreation and tourism
in: 18th International Congress of Biometeorology, pp. 151-151, International Society of Biometeorology, r. 2008 (Conference article)
Krzysztof Baejczyk
18. Multiannual and seasonal weather fluctuations and tourism in Poland
in: Climate Changes and Toutism - Assessment and Coping Strategies, pp. 69-90, Institute of Geography and Spatial Organization. Polish Academy of Sciences, Freiburg University, Maastricht University, r. 2008 (Conference article)
Krzysztof Baejczyk
19. Regional differences in melatonin secretion due to enviromental factors
in: 18th International Congress of Biometeorology, pp. 131-131, International Society of Biometeorology, r. 2008 (Conference article)
Krzysztof Baejczyk
20. Warunki topoklimatyczne w rejonie Bydgoszczy na odcinku doliny Wisy, Brdy i Kanau Bydgoskiego
in: Zasoby przyrodnicze i kulturowe drogi wodnej Wisa-Odra, seria Przyroda i turystyka regionu Pomorza i Kujaw, pp. 28-37, Urzd Marszakowski Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiegi i IG UKW, Wyd. LOGO, r. 2008 (Article)
Krzysztof Baejczyk
21. Wieloletnia zmienno wysokich opadw w Polsce na tle oglnych zmian klimatu
in: Sympozjum Oglnokrajowe „Hydrotechnika X’2008” - materiay, pp. 59-75, lska Rada Naczelna Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, r. 2008 (Conference article)
Krzysztof Baejczyk, Jerzy Boryczka, Katarzyna Grabowska
22. Zmiany globalne klimatu i ich konsekwencje dla zdrowia czowieka
in: "Zrwnowaone warunki ycia w zmieniajcym si systemie klimatyczny Ziemi" - konferencja naukowa GLOBAL Change, pp. 10-10, r. 2008 (Conference article)
Krzysztof Baejczyk