Search results

Query parameters
  
Author:Marta Jackowska-Uwadizu

                

Publication in a journal

1. Dom koczowników saharyjskich w świetle opozycji dom/świat
ETNOLINGWISTYKA Vol. 26 yr. 2014, pp. 107-129 (Article)
Marta Jackowska-Uwadizu
2. Karl-Gottfried Prasse, Tuareg Elementary Course (Tahaggart), “Berber Studies“, 33, Cologne: Rüdiger Köppe, 2010, 220 pp.
STUDIES OF THE DEPARTMENT OF AFRICAN LANGUAGES AND CULTURES Vol. 46 yr. 2012, pp. 128-129 (Review)
Marta Jackowska-Uwadizu
3. Stroomer, Maarten Kossmann, Dymitr Ibriszimow, Rainer Vossen (eds.), Études berbères V. Essais sur des variations dialectales et autres articles, “Berber Studies” 28, Köln: Rüdiger Köppe Verlag, 2010, 212 pp.
STUDIES OF THE DEPARTMENT OF AFRICAN LANGUAGES AND CULTURES Vol. 45 yr. 2011, pp. 119-122 (Review)
Marta Jackowska-Uwadizu (Original author)

Book

4. Gry i zabawy afrykańskie
Elipsa, r. 2011 (Book)
Hanna Rubinkowska-Anioł (Editor), Marta Jackowska-Uwadizu (Editor)

Publication in a book

5. Społeczeństwo Afarów wobec modernizacji Etiopii
in: Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, pp. 75-90, Ibidem, r. 2010 (Article)
Marta Jackowska-Uwadizu