Search results

Query parameters
  
Author:Ana Romancuk

                

Publication in a journal

1. Gervėčių šnektos vardaľodinės ir dalyvinės kilmės prieveiksmių daryba
KALBOTYRA: SLAVISTICA VILNENSIS Nr 2005-2009 yr. 2010, pp. 128-132 (Article)
Ana Romancuk
2. Józef Marcinkiewicz. Polsko-litewskie kontakty językowe na SuwalszczyĽnie
ALMANACH SEJNEŃSKI Nr 3 yr. 2006, pp. 513-516 (Review)
Ana Romancuk

Book

3. Iš Varšuvos lietuvių gyvenimo
Wydawnictwo „Aušra”, r. 2009 (Book)
Ana Romancuk (Editor)
4. Wykłady z gramatyki opisowej języka litewskiego. Morfologia
Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, r. 2009 (Book)
Ana Romancuk
5. Gramatyka języka litewskiego. Wybrane zagadnienia morfologii i fleksji z ćwiczeniami.
Wydawnictwo Ex Libris, r. 2006 (Book)
Ana Romancuk
6. Prace bałtystyczne 2
Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, r. 2004 (Book)
Norbert Ostrowski (Editor), Ana Romancuk (Editor)
7. Prace bałtystyczne. Język-literatura-kultura.
, r. 2003 (Book)
Norbert Ostrowski (Editor), Ana Romancuk (Editor)

Publication in a book

8. Istorija, rašyta laiškais
in: Iš Varšuvos lietuvių gyvenimo, red. Ona Vaičiulytė-Romančuk, pp. 80-94, Wydawnictwo „Aušra”, r. 2009 (Article)
Ana Romancuk
9. Rusų sentikių ±eimos papročiai
in: Obeliai. Kriaunos., pp. 968-974, Versme, r. 2009 (Article)
Ana Romancuk
10. Struktura składniowa nazw osobowych w dokumentach parafii gierwiackiej z końca XVIII – pierwszej połowy XIX wieku
in: Gwary i onomastyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego i słowiańsko-bałtyckiego. Tom prac ofiarowany Prof. Michałowi Kondratiukowi, pp. 333-342, Białystok, r. 2006 (Article)
Ana Romancuk
11. XVIII a. pabaigos – XIX a. vidurio Gervėčių parapijos gyventojų krikšto s±rašų knygos asmenvardľių ypatumai
in: Baltų onomastikos tyrimai, pp. 254-267, Vilnius, r. 2006 (Article)
Ana Romancuk
12. O adaptacji mikrotoponimów w warunkach dwujęzyczno¶ci
in: Pogranicze języków. Pogranicze kultur. Studia polsko-białoruskie ofiarowane prof. Elżbiecie Smułkowej pod. red. A. Engelking i R. Huszczy, pp. 166-172, Wydział Polonistyki UW, r. 2003 (Article)
Ana Romancuk