Search results

Query parameters
  
Organizational unit:Zakład Klimatologii

                

Publication in a journal

1. Assessment of bioclimatic conditions in cities for tourism and recreational purposes (a Warsaw case study)
GEOGRAPHIA POLONICA Vol. 86 Nr 1 yr. 2013, pp. http://dx.doi.org/10.7163/GPol.2013.7 / 55-66 (Article)
Katarzyna Lindner-Cendrowska
2. Forecast changes for heat and cold stress in Warsaw in the 21st century, and their possible influence on mortality risk
PAPERS ON GLOBAL CHANGE IGBP Vol. 20 yr. 2013, pp. 47-62 (Article)
Krzysztof Błażejczyk, Danuta Idzikowska, Anna Błażejczyk
3. Globalne zmiany klimatu – spojrzenie po 25 latach prac IPCC
KOSMOS Vol. 62 Nr 1(298) yr. 2013, pp. 1-11 (Article)
Elwira Żmudzka, Krzysztof Błażejczyk
4. Lighting characteristics during the polar day and their impact on changes in melatonin secretion
GEOGRAPHIA POLONICA Vol. 86 Nr 1 yr. 2013, pp. 67-75 (Article)
Krzysztof Błażejczyk, Joanna Wieczorek, Morita Takeshi
5. The influence of circulation patterns on extreme thermal resources in the growing season and the period of active plant growth in Poland (1951–2006)
METEOROLOGISCHE ZEITSCHRIFT Vol. 22 Nr 5 yr. 2013, pp. 11-23 (Article)
Elwira Żmudzka
6. Nefologiczne dni charakterystyczne – różne kryteria wydzielania i ich wpływ na wyniki badań
PRZEGLĄD GEOFIZYCZNY Vol. 57 Nr 1 yr. 2012, pp. 21-33 (Article)
Elwira Żmudzka (Original author)
7. Wieloletnie zmiany zasobów termicznych w okresie wegetacyjnym i aktywnego wzrostu roślin w Polsce
WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE Vol. 12 Nr 2(38) yr. 2012, pp. 377-389 (Conference article)
Elwira Żmudzka (Original author)
8. Źródło wilgoci w barchanach Sahary Zachodniej
PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE Vol. 49 yr. 2012, pp. 47-58 (Article)
Maciej Dłużewski, Elwira Żmudzka, Dariusz Woronko, Katarzyna Biejat
9. 60 lat działalności naukowej i dydaktycznej Zakładu Klimatologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1951-2010)
PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE Vol. 47 supl. yr. 2011, pp. 1-206 (Other)
Jolanta Wawer, Magdalena Dobrowolska, Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka
10. Annual and daily changes of thunderstorms in temperate climate in London, Warsaw and Moscow
MISCELLANEA GEOGRAPHICA Vol. 15 yr. 2011, pp. 115-122 (Article)
Katarzyna Grabowska (Original author)
11. Badania klimatu w różnych skalach przestrzennych
PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE Vol. 47 yr. 2011, pp. 1-528 (Article)
Katarzyna Grabowska (Editor)
12. Contemporary climate changes in the high mountain part of the Tatras
MISCELLANEA GEOGRAPHICA Vol. 15 yr. 2011, pp. 93-102 (Article)
Elwira Żmudzka (Original author)
13. Cykliczne zmiany miejskiej wyspy ciepła w Warszawie i ich przyczyny
PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE Vol. 47 yr. 2011, pp. 409-416 (Conference article)
Jolanta Wawer, Katarzyna Grabowska, Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka
14. Fale chłodu i ciepła w przebiegu rocznym temperatury powietrza w Warszawie (1951-2010)
PRZEGLĄD GEOFIZYCZNY Vol. LVI Nr 3-4 yr. 2011, pp. 181-200 (Article)
Jolanta Wawer, Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, Urszula Kossowska-Cezak
15. Heat and cold waves in an annual cycle air temperatures in Warsaw (1951-2010)
MISCELLANEA GEOGRAPHICA Vol. 15 yr. 2011, pp. 103-114 (Article)
Jolanta Wawer, Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, Urszula Kossowska-Cezak
16. Klimat okolic Kuźnicy Białostockiej
Nr 7 yr. 2011, pp. 69-79 (Article)
Elwira Żmudzka (Original author)
17. Mapping of UTCI in local scale (the case of Warsaw)
PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE Vol. 47 yr. 2011, pp. 275-283 (Article)
Krzysztof Błażejczyk (Original author)
18. Pogoda upalna w Warszawie (1947-2010)
PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE Vol. 47 yr. 2011, pp. 139-146 (Article)
Jan Skrzypczuk, Urszula Kossowska-Cezak
19. Przebieg roczny i dobowy burz w klimacie umiarkowanym morskim, przejściowym i kontynentalnym (na przykładzie Londynu, Warszawy i Moskwy)
PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE Vol. 47 yr. 2011, pp. 463-471 (Conference article)
Katarzyna Grabowska (Original author)
20. Wieloletnie zmiany liczby dni charakterystycznych (termicznych i opadowych) w Zakopanem i na Kasprowym Wierchu (1966–2006)
CZASOPISMO GEOGRAFICZNE Vol. 82 Nr 4 yr. 2011, pp. 387-400 (Article)
Elwira Żmudzka (Original author)
21. Wpływ rzeźby, zabudowy i zieleni na zróżnicowanie klimatu lokalnego Lwowa
PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE Vol. 47 yr. 2011, pp. 383-391 (Conference article)
Jolanta Wawer, Bohdan Mucha
22. Wpływ zabudowy i zieleni osiedlowej na zróżnicowanie klimatu lokalnego w Warszawie
PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE Vol. 47 yr. 2011, pp. 373-381 (Conference article)
Jolanta Wawer, Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka
23. Współczesne zmiany klimatu wysokogórskiej części Tatr
PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE Vol. 47 yr. 2011, pp. 217-226 (Conference article)
Elwira Żmudzka (Original author)
24. Zróżnicowanie temperatury powietrza w skali lokalnej w różnych typach krajobrazu Polski
PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY Vol. 83 Nr 1 yr. 2011, pp. 69-90 (Article)
Krzysztof Błażejczyk, Anna Kunert
25. Change in storm frequency in the Mediterranean Sea region
MISCELLANEA GEOGRAPHICA Vol. 14 yr. 2010, pp. 71-78 (Article)
Katarzyna Grabowska (Original author)

>>> Next >>>