Search results

Query parameters
  
Organizational unit:Zakład Dydaktyki Języków Romańskich

                

Publication in a journal

1. L'etayage des strategies d'autoregulation en classe de FLE et le genre
CAHIERS DE LINGUISTIQUE. REVUE DE SOCIOLINGUISTIQUE ET DE SOCIOLOGIE DE LA LANGUE FRANCAISE Vol. 40/1 yr. 2014, pp. 123-136 (Article)
Jolanta Zając
2. Definicje i redefinicje materiałów autentycznych - perspektywa podmiotowa ucznia
JĘZYKI OBCE W SZKOLE Vol. 1/2013 yr. 2013, pp. 76-81 (Article)
Maciej Smuk
3. Język francuski w Szwajcarii. Rys historyczny i teraźniejszość
JĘZYKI OBCE W SZKOLE Vol. 1/2013 yr. 2013, pp. 58-63 (Article)
Małgorzata Szymańska
4. Autour de quelques cliches sur le savoir-etre dans l'apprentissage des langues
SYNERGIES POLOGNE Vol. 9/2012 yr. 2012, pp. 1-10 (Article)
Maciej Smuk
5. Du pluriculturel au pluriauthentique en classe de langue
SYNERGIES PAYS RIVERAINS DU MEKONG Nr 4 yr. 2012, pp. 27-35 (Article)
Maciej Smuk
6. Les activites metacognitives de l'apprenant en langues etrangeres en tant qu'objet de recherche. Defis et problemes methodologiques (in: Autour de la competence d'apprentissage de langues: gestion des ressources metacognitives et cognitives)
SYNERGIES POLOGNE Vol. 9 yr. 2012, pp. 1-10 (Article)
Jolanta Zając
7. Audyt językowy w nauczaniu osób dorosłych (w: Kształcenie językowe dorosłych - nowe doświadczenia i wyzwania dla nauczycieli i lektorów)
NEOFILOLOG Vol. 37 yr. 2011, pp. 133-143 (Article)
Maciej Smuk
8. Besoins communicatifs en L1 comme source d'erreurs sociolinguistiques en LE chez les etudiants debutants en philologie romane
STUDIA ROMANICA POSNANIENSIA yr. 2011, pp. 5-17 (Article)
Jolanta Zając
9. Jacques Chessex, ecrivain vaudois
ACTA PHILOLOGICA Vol. 39 yr. 2011, pp. 308-314 (Article)
Małgorzata Szymańska
10. Strategiczne czytanie w języku obcym [przedruk z wprowadzonymi modyfikacjamiz: Kucharczyk R., Smuk M., Szymankiewicz K. i Zając J. (2009), Strategoie uczenia się. Poradnik dla studentów I roku Instytutu Romanistyki UW, Instytut Romanistyki UW, Warszawa, 29-33]
JĘZYKI OBCE W SZKOLE Nr 2/2011 yr. 2011, pp. 13-15 (Article)
Maciej Smuk
11. Enjeux poliktiques - enjeux amoureux dans les romans de femmes de la seconde moitie du XVIIe siecle [w: Politiques et usages de la langue francaise)
SYNERGIES POLOGNE yr. 2010, pp. 87-94 (Article)
Monika Kulesza
12. Glottodydaktyka w ujęciu epistemologicznym
NEOFILOLOG Vol. 34 yr. 2010, pp. 37-48 (Article)
Jolanta Zając
13. Wolność osobista w powieściach kobiecych przełomu XVII i XVIIII wieku (w: Dawne literatury romańskie. Świat wartości i antywartości)
LITTERARIA COPERNICANA Vol. 6 yr. 2010, pp. 40-49 (Article)
Monika Kulesza
14. Le conte dans le roman, exemple ``d`Histoire d`Hypolite, comte de Duglas`` de Mme d`Aulnoy
ACTA PHILOLOGICA Vol. no 35 yr. 2009, pp. 164-170 (Article)
Monika Kulesza
15. Le theme de l'etranger chez quelques romancieres romandes contemporaines
ACTA PHILOLOGICA Vol. nr 35 yr. 2009, pp. 178-184 (Article)
Małgorzata Szymańska
16. Znaczenie metapoznania w rozwijaniu kompetencji uczenia się języka obcego
SCRIPTA NEOPHILOLOGICA POSNANIENSIA Vol. 10 yr. 2009, pp. 175-184 (Article)
Jolanta Zając
17. Entre le controle d`hier et l`evaluation de demain. La supervision pedagogique en Pologne
REVUE INTERNATIONALE D`EDUCATION SÈVRES Vol. 48 yr. 2008, pp. 75-83 (Article)
Jolanta Zając
18. Le jeu de l`equivoque dans ``Frederic de Sicile`` de Catherine Bernard
ECHO DES ETUDES ROMANES Vol. vol. IV Nr no 1 yr. 2008, pp. 65-75 (Article)
Monika Kulesza
19. Alice Rivaz ou de l`accession des femmes a l`ecriture
SYNERGIES POLOGNE Vol. 4 yr. 2007, pp. 115-122 (Article)
Małgorzata Szymańska
20. Eleonor d`Yvree de Catherine Bernard - un roman dans le sillage des moralistes (w: ``Rzeczywistość i słowa: granice tekstualności``)
ACTA PHILOLOGICA Vol. 33 yr. 2007, pp. 71-78 (Article)
Monika Kulesza
21. Plaidoyer pour une competence interdiscursive en classe de langue
TRAVAUX DE DIDACTIQUE DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE Vol. no 54/2005 yr. 2006, pp. 55-70 (Article)
Jolanta Zając
22. Refleksyjna praktyka czy reflekja nad praktyką? - kilka uwag na temat treści zajęć z metodyki nauczania języka francuskiego w cyklu jednolitych studiów magisterskich
JEZYKI OBCE W SZKOLE Vol. nr 2/2006 yr. 2006, pp. 60-68 (Article)
Jolanta Zając
23. Słowniczek turystyczny francusko-polski cz. 2
JEZYKI OBCE W SZKOLE Vol. nr 1/2006 yr. 2006, pp. 159-168 (Other)
Jolanta Zając
24. Construction et deconstruction des mythes suisses
ACTA PHILOLOGICA Vol. 31 yr. 2005, pp. 99-108 (Article)
Małgorzata Szymańska
25. Etre un lecteur averti - elaborer une competence textuelle en classe de langue
SYNERGIES POLOGNE Vol. 1/2005 yr. 2005, pp. 106-115 (Article)
Jolanta Zając

>>> Next >>>