Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Instytut Historyczny
Autor: Imię: Bronisław Nazwisko: Nowak

                

Publikacja w książce

1. “Aby dodać sobie odwagi czynionym hałasem”. Broń palna w Afryce Wschodniej w XIX w.
w: Europejczycy, Afrykanie i inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu, str. 374-388, WUW, r. 2011 (Artykuł)
Marek Pawełczak (Autor oryginału), Jerzy Pysiak (Redaktor), Mirosław Nagielski (Redaktor), Bronisław Nowak (Redaktor)
2. Chłopi polscy w Afryce podczas II wojny swiatowej
w: Dzieje partii i stronnictw chłopskich w Europie. Tom 1: Narodziny i rozwój, str. 649-656, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, r. 2007 (Artykuł)
Bronisław Nowak
3. The Basis of Finance in the Early State: Buganda in the Pre-colonial Period
w: The State and Development in Africa and Other Regions. Past and Present. Studies and Essays in Honour of Professor Jan J. Milewski, str. 81-94, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, r. 2007 (Artykuł)
Bronisław Nowak