Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Instytut Historyczny
Autor: Imię: Maria Nazwisko: Nietyksza

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Miasto pod zaborami. Władze Warszawy w XIX wieku. Próba syntezy
ROCZNIK WARSZAWSKI Tom XXXVI r. 2008, str. 247-260 (Artykuł)
Maria Nietyksza

Publikacja w książce

2. Płeć a starość - wzory kulturowe i polityka państwa
w: Społeczeństwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX, str. 41-58, Wydawnictwo D i G, r. 2003 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Nietyksza (Redaktor), Andrzej Szwarc (Redaktor), Katarzyna Sierakowska (Redaktor), Agnieszka Janiak-Jasińska (Redaktor), Renata Siemieńska-Żochowska