Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Instytut Historyczny
Autor: Imię: Michał Nazwisko: Kopczyński

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Edison - jak mężczyźni wyzwolili kobiety i co z tego wynikło
CZASY NOWOŻYTNE Tom 24 r. 2011, str. 199-217 (Artykuł)
Michał Kopczyński
2. Pod Stoczkiem i Boremlem. Boje gen. Dwernickeigo
MÓWIĄ WIEKI Nr 11 r. 2011, str. 48-53 (Artykuł)
Michał Kopczyński
3. The physical stature of Jewish men in Poland in the second half of the 19th century
ECONOMICS & HUMAN BIOLOGY Tom 9 Nr 1 r. 2011, str. 203-210 (Artykuł)
Michał Kopczyński
4. Dziadek z Wehrmachtu
MÓWIĄ WIEKI Nr 11 r. 2010, str. 60-60 (Recenzja)
Michał Kopczyński
5. Ludzie starzy w chłopskich i szlacheckich gospodarstwach domowych w Koronie w XVII-XVIII wieku
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ Nr 1 r. 2010, str. 111-119 (Artykuł)
Michał Kopczyński
6. Okulary i zwycięstwo nad czasem
MÓWIĄ WIEKI Nr 12 r. 2010, str. 0,25 / 28-32 (Artykuł)
Michał Kopczyński
7. Bezbarwny oprawca, rec. H. Schwann, H. Heidnrichs, S-man. Życie i śmierć mordercy, Warszawa 2009
MÓWIĄ WIEKI Nr 8 r. 2009, str. 58-59 (Recenzja)
Michał Kopczyński
8. Uciekinier, rec. Z. Neumark, Jawnie w ukryciu. Niezwykłe losy młodego uciekiniera hitlerowskiego obozu, Warszawa 2008
MÓWIĄ WIEKI Nr 4 r. 2009, str. 60-60 (Recenzja)
Michał Kopczyński
9. Wiliam C. Durant i Alfred P. Sloan, czyli marsz ku potędze General Motors
MÓWIĄ WIEKI Nr 7 r. 2009, str. 52-57 (Artykuł)
Michał Kopczyński
10. Żydowska fizys. Wysokość ciała i standard życia Żydów w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 100 Nr 3 r. 2009, str. 547-565 (Artykuł)
Michał Kopczyński
11. Edison, czyli jak mężczyźni wyzwolili kobiety
MÓWIĄ WIEKI Nr 4 r. 2008, str. 40-46 (Artykuł)
Michał Kopczyński
12. English and American Historians on Family and Household in Early Modern Times
ACTA POLONIAE HISTORICA Tom 98 r. 2008, str. 147-169 (Artykuł)
Michał Kopczyński
13. James Watt, czyli blaski i cienie wieku pary
MÓWIĄ WIEKI Nr 2 r. 2008, str. 32-37 (Artykuł)
Michał Kopczyński
14. Life cycle in the Polish countryside in the late 18th century
ACTA POLONIAE HISTORICA Tom 97 r. 2008, str. 75-94 (Artykuł)
Michał Kopczyński
15. Nędza i dostatek z perspektywy tysiąclecia
MÓWIĄ WIEKI Nr 12 r. 2008, str. 42-45 (Artykuł)
Michał Kopczyński
16. Pobór do armii rosyjskiej w Warszawie i guberni warszawskiej, 1874-1913
ROCZNIK WARSZAWSKI Tom XXXV r. 2007, str. 87-109 (Artykuł)
Michał Kopczyński
17. Czego Włosi Polaków nie nauczyli
MÓWIĄ WIEKI Nr 2 r. 2006, str. 59-59 (Artykuł)
Michał Kopczyński
18. Diabelski sznur i zagłada świata kowbojów
MÓWIĄ WIEKI Nr 4 r. 2006, str. 50-55 (Artykuł)
Michał Kopczyński
19. Edward Jenner i krowa Blossom
MÓWIĄ WIEKI Nr 10 r. 2006, str. 49-55 (Artykuł)
Michał Kopczyński
20. Polska policzona (po raz wtóry)
MÓWIĄ WIEKI Nr 5 r. 2006, str. 61-61 (Artykuł)
Michał Kopczyński
21. Willem Beukels, człowiek, którego nie było
MÓWIĄ WIEKI Nr 8 r. 2006, str. 50-55 (Artykuł)
Michał Kopczyński
22. Subsidium charitativum 1662
MISCELLANEA HISTORICO-ARCHIVISTICA Nr 11 r. 2000, str. 253-265 (Artykuł)
Michał Kopczyński

Książka

23. Pod wspólnym niebem. Narody dawnej Rzeczypospolitej
Bellona, r. 2010 (Książka)
Michał Kopczyński (Redaktor), Wojciech Tygielski (Redaktor)
24. Ludzie i technika. Szkice z dziejów cywilizacji przemysłowej
Oficyna Wydawnicza Mówią Wieki, r. 2009 (Książka)
Michał Kopczyński
25. Poznać przeszłość, zrozumieć dziś, Podręcznik do historii dla klasy 2 liceum i technikum, poziom podstawowy i rozszerzony, czasy nowożytne, część I: 1492-1696
Stentor, r. 2006 (Książka)
Michał Kopczyński

>>> Następne >>>