Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Instytut Historyczny
Autor: Imię: Piotr Nazwisko: Majewski

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
MUZEALNICTWO Tom 52 r. 2011, str. 200-206 (Artykuł)
Piotr Majewski
2. Królom równy? Marszałek i inne kulty z epoki
WIĘŹ Tom 619-620 Nr 5-6 r. 2010, str. 40-46 (Artykuł)
Piotr Majewski
3. Kaszubska golgota [= Ein kaschubisches Golgata]
DIALOG MAGAZYN POLSKO-NIEMIECKI Tom 89 r. 2009, str. 88-93 (Artykuł)
Piotr Majewski
4. Odpověď Vítu Smetanovi
SOUDOBE DEJINY Tom 16 Nr 4 r. 2009, str. 744-746 (Artykuł)
Piotr Majewski
5. Polityka zagraniczna PRL w roku 1977
POLSKI PRZEGLĄD DYPLOMATYCZNY Tom 52 Nr 6 r. 2009, str. 109-138 (Artykuł)
Piotr Majewski
6. Muzeum II Wojny Światowej. Zarys koncepcji programowej
PRZEGLĄD POLITYCZNY Nr 91-92 r. 2008, str. 46-51 (Artykuł)
Piotr Majewski, Paweł Machcewicz
7. Seksafera w Partii Niemców Sudeckich
MÓWIĄ WIEKI Nr 1 r. 2008, str. 31-35 (Artykuł)
Piotr Majewski

Książka

8. Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1977
PISM, r. 2009 (Edycja źródeł)
Piotr Majewski (Redaktor)
9. Słownik najnowszej historii świata 1900-2007
Prószyński i S-ka, Rzeczpospolita, r. 2008 (Książka)
Małgorzata Głowacka-Grajper, Anna Landau-Czajka, Paweł Ukielski, Piotr Majewski, Paulina Codogni
10. „Niemcy sudeccy”: historia pewnego nacjonalizmu
Wydawnictwa UW, r. 2007 (Książka)
Piotr Majewski
11. Dekady, t. I: 1945-1954
Agora, r. 2006 (Książka)
Piotr Majewski, Piotr Lipiński
12. Polskie dokumenty dyplomatyczne 1973
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, r. 2006 (Książka)
Piotr Majewski (Redaktor)
13. Edvard Benesz a kwestia niemiecka w Czechach
DiG, r. 2001 (Książka)
Piotr Majewski

Publikacja w książce

14. Vůci viditelnemu znamení
w: Odsun Nĕmců z Československa - 65 let poté, str. 49-72, Centrum pro studium demokracie a kultury, r. 2012 (Artykuł)
Piotr Majewski
15. Die Formsprache des Gedenkens und ihre Modernisierung – KZ Gedenktätten in Polen
w: Medien zwischen Fiction-Making und Realitätsanspruch: Konstruktionen historischer Erinnerungen, str. 305-326, Oldenbourg Verlag, r. 2011 (Artykuł)
Piotr Majewski
16. Die Musealisierung des Zweiten Weltkriegs in Polen
w: Erinnern an den Zweiten Weltkrieg: Mahnmale und Museen in Mittel- und Osteuropa, str. 151-158, Leipziger Universitätsverlag, r. 2011 (Artykuł)
Piotr Majewski
17. The Topic of Forced Migration in the Planned Museum of the Second World War in Gdańsk
w: Flight, Expulsion and Ethnic Cleansing. A Challenge for the Work of Museum and Exhibitions Worldwide, str. 125-129, DHM, IAMH, r. 2011 (Artykuł)
Piotr Majewski
18. Porwanie Polaków w Iraku w 1976 r. jako przykład
w: Niepiękny wiek XX, str. 533-542, IH PAN, IPN, r. 2010 (Artykuł)
Piotr Majewski
19. Mnichov, Británie a pokus o revizi českého pohledu (recenzja)
w: „Soudobé dějiny”, nr 1, str. 174-176, r. 2009 (Artykuł)
Piotr Majewski
20. Piaśnica
w: „30 Dni”, nr 4/5, str. 10-14, r. 2009 (Artykuł)
Piotr Majewski
21. Die Hauptakteure der neueren polnischen Debatten zum Thema der Zwangsmigrationen
w: Das Thema Vertreibung und die deutsch-polnischen Beziehungen in Forschung, Unterricht und Politik, str. 49-59, r. 2008 (Artykuł)
Piotr Majewski
22. Zwischen Versöhnung und Verteidigung nationaler Interessen. Die polnische Debatte über die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg vor dem Hintergrund der Diskussionen in der Tschechischen Republik 1989-2003
w: Diskurse über Zwangsmigrationen in Zentraleuropa: Geschichtspolitik, Fachdebatten, literarisches und lokales Erinnern seit 1989, str. 31-58, r. 2008 (Artykuł)
Piotr Majewski
23. Główni aktorzy debaty o przymusowych migracjach ludności w Polsce (1989-2004)
w: Problematyka przymusowych przesiedleń i stosunków polsko-niemieckich po 1945 roku jako przedmiot badań historycznych i praktyki szkolnej, str. 47-59, Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa, r. 2007 (Artykuł)
Piotr Majewski