Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Zakład Hebraistyki
Rok2008

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Constructing Memory in Israeli literature: 'Acting-Out' Versus 'Working Through'
KWARTALNIK HISTORII ZYDOW-JEWISH HISTORY QUARTERLY Tom 228 Nr 4 r. 2008, str. 515-520 (Artykuł)
Shoshana Ronen
2. Kobieta w opiniach mędrców Talmudu
SIGNA TEMPORIS Tom 14 r. 2008, str. 7-18 (Artykuł)
Roman Marcinkowski

Książka

3. Język biblijny hebrajski
Wyd. Akademickie Dialog, r. 2008 (Książka)
Maciej Tomal
4. Pięć Ksiąg Wiary
Wyd. UMCS, r. 2008 (Książka)
Marzena Zawanowska (Tłumacz), Jeszajahu Leibowic
5. Studies in Neo-Aramaic Tenses
Austeria, r. 2008 (Książka)
Maciej Tomal

Publikacja w książce

6. Ahiya Hashiloni vehalegitimiyut shel malchut yerov'am ben nevat
w: Bahar uvashfela uva'arava (yehushua 12:8), str. 230-238, Ariel, r. 2008 (Artykuł)
Izabela Jaruzelska
7. Historia Ahiqara wczoraj i dziś
w: Starożytna Palestyna - między Wschodem a Zachodem, str. 115-124, Wyd. KUL, r. 2008 (Artykuł)
Maciej Tomal
8. Inspirované Božie slovo
w: Zasvätenie do teológie, str. 133-148, kniha, r. 2008 (Artykuł)
Marek Baraniak
9. Jidysz a hebrajski
w: Jidyszland – polskie przestrzenie, str. 44-66, Wyd. UW, r. 2008 (Artykuł)
Maciej Tomal
10. Nowoaramejski - język irackich chrześcijan i żydów
w: Niemuzułmańskie mniejszości Iraku. Historia-kultura-problemy przetrwania, str. 107-137, Wydawnictwo Poznańskie, r. 2008 (Artykuł)
Maciej Tomal
11. Targumizm a targum Pieśni nad Pieśniami
w: Starożytna Palestyna - między Wschodem a Zachodem, str. 95-113, Wyd. KUL, r. 2008 (Artykuł)
Marek Baraniak