Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Zakład Hebraistyki
Rok2009

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Amistyczny mesjanizm wczesnych Karaimów: Racjonalistyczne podejście do egzegezy biblijnej
KWARTALNIK HISTORII ŻYDÓW - JEWISH HISTORY QUARTERLY Tom 2 Nr 230 r. 2009, str. 141-161 (Artykuł)
Marzena Zawanowska (Autor oryginału)
2. Aramejskie kefa’ i greckie Pétros w logionie obietnicy prymatu (Mt 16,18)
PRZEGLĄD RELIGIOZNAWCZY Tom 2 Nr 232 r. 2009, str. 123-138 (Artykuł)
Marek Baraniak (Autor oryginału)
3. Czy Bóg umarł w Auschwitz? Reakcja teologii żydowskiej na Holocaust
PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY Tom 230-231 Nr 3-4 r. 2009, str. 197-204 (Artykuł)
Shoshana Ronen
4. Koncepcja człowieka w judaizmie
PRZEGLĄD FILOZOFICZNY Tom 18 Nr 3 r. 2009, str. 139-155 (Artykuł)
Shoshana Ronen
5. Wittgenstein i Nietzsche o etyce
STUDIA PHILOSOPHICA WRATISLAVIENSIA Tom 4 Nr 2 r. 2009, str. 17-38 (Artykuł)
Shoshana Ronen
6. Żyd piszący po hebrajsku w Warszawie
TEKSTY DRUGIE Tom 119 Nr 6 r. 2009, str. 185-190 (Artykuł)
Shoshana Ronen

Książka

7. Prophets, royal legitimacy and war in ancient Israel
Wyd. UW, r. 2009 (Książka)
Izabela Jaruzelska

Publikacja w książce

8. Ḥīwī al-Balkh
w: Encyclopedia of Jews in the Islamic World, str. 273-274, Brill, r. 2009 (Hasło encyklopedyczne)
Marzena Zawanowska (Autor oryginału)
9. Ḥasan (Ḥusayn) ben Mashi‘a
w: Encyclopedia of Jews in the Islamic World, str. 228-229, Brill, r. 2009 (Hasło encyklopedyczne)
Marzena Zawanowska (Autor oryginału)
10. Absolute Goodness or Omnipotence: God after Auschwitz in the Theology of Abraham J. Heschel and Hans Jonas
w: Abraham Joshua Heschel: Philosophy, Theology and Interreligious Dialogue, str. 137-144, Harrasowitz, r. 2009 (Artykuł)
Shoshana Ronen
11. Abu ᾽l-Khayr Dā᾽ūd b. Mūsaj
w: Encyclopedia of Jews in the Islamic World, str. 23-23, Brill, r. 2009 (Hasło encyklopedyczne)
Marzena Zawanowska (Autor oryginału)
12. Aviv
w: Encyclopedia of Jews in the Islamic World, str. 170-170, Brill, r. 2009 (Hasło encyklopedyczne)
Marzena Zawanowska (Autor oryginału)
13. Ben Naphtali, Moses (or Jacob) ben David
w: Encyclopedia of Jews in the Islamic World, str. 251-251, Beill, r. 2009 (Hasło encyklopedyczne)
Marzena Zawanowska (Autor oryginału)
14. Biblia Hebrajska
w: Tora, str. 5-35, Agora, r. 2009 (Artykuł)
Maciej Tomal
15. David ben Ḥusayn (Ḥasān, Hassūn)
w: Encyclopedia of Jews in the Islamic World, str. 30-31, Brill, r. 2009 (Hasło encyklopedyczne)
Marzena Zawanowska (Autor oryginału)
16. Elijah ben Abraham
w: Encyclopedia of Jews in the Islamic World, str. 118-119, Brill, r. 2009 (Hasło encyklopedyczne)
Marzena Zawanowska (Autor oryginału)
17. Ha‘ataqa
w: Encyclopedia of Jews in the Islamic World, str. 189-189, Brill, r. 2009 (Hasło encyklopedyczne)
Marzena Zawanowska (Autor oryginału)
18. Ibn al-Hītī, David ben Se‘adel
w: Encyclopedia of Jews in the Islamic World, str. 287-289, Brill, r. 2009 (Hasło encyklopedyczne)
Marzena Zawanowska (Autor oryginału)
19. Ibn Babshad, Saʻid
w: Encyclopedia of Jews in the Islamic World, str. 75-76, Brill, r. 2009 (Hasło encyklopedyczne)
Marzena Zawanowska (Autor oryginału)
20. Ibn Sāqawayh
w: Encyclopedia of Jews in the Islamic World, str. 80-81, Brill, r. 2009 (Hasło encyklopedyczne)
Marzena Zawanowska (Autor oryginału)
21. Israel (ben Samuel?) ha-Dayyan ha-Maʻaravi
w: Encyclopedia of Jews in the Islamic World, str. 117-117, Brill, r. 2009 (Hasło encyklopedyczne)
Marzena Zawanowska (Autor oryginału)
22. Zawieranie i rozwiązywanie małżeństwa w judaizmie rabinicznym
w: Zawieranie małżeństwa w różnych systemach prawnych, religiach i kulturach, str. 207-219, Wyd. UWM, r. 2009 (Artykuł)
Roman Marcinkowski