Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Zakład Hebraistyki
Rok2010

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Małżeństwo w świetle Talmudu
PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY Tom 232-233 Nr 1-2 r. 2010, str. 9-21 (Artykuł)
Roman Marcinkowski
2. Najwyższa Istota: Bóg w Biblii Hebrajskiej
PRZEGLĄD FILOZOFICZNY Tom 19 Nr 73 r. 2010, str. 1 / 117-137 (Artykuł)
Shoshana Ronen (Autor oryginału)
3. `Advortite animum lectores - hic Deus habitat`. The manuscript M1106 from the collections of the Wroclaw University Library  [ LINK ]
STUDIA JUDAICA Tom 13 Nr 2(26) r. 2010, str. 221-235 (Artykuł)
Marek Baraniak (Autor oryginału)

Książka

4. 13 machbarot: yomanu shel Jakub Poznanski migeto Lodz 1941-1945 (Jakub Poznański, Dziennik z łódzkiego getta)
Yad Vashem, r. 2010 (Edycja źródeł)
Shoshana Ronen (Tłumacz), Michael Sobelman (Tłumacz)
5. Polish and Hebrew Literature and National Identity
Elipsa, r. 2010 (Książka)
Alina Molisak (Redaktor), Shoshana Ronen (Redaktor)

Publikacja w książce

6. Funkcje społeczne proroka [נביא] w okresie monarchicznym. Między charyzmatem a urzędem
w: ‘Trud w Panu nie jest daremny’ (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin, str. 61-98, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, r. 2010 (Artykuł)
Marek Baraniak (Autor oryginału)
7. Jacob ben Reuben
w: Encyclopedia of Jews in the Islamic World, str. 29-30, Brill, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Marzena Zawanowska (Autor oryginału)
8. Jehoshua Ozjasz Tohn: Jewish Nationality – Polish Paradigm
w: Polish and Hebrew Literature and National Identity, str. 72-86, Elipsa, r. 2010 (Artykuł konferencyjny)
Shoshana Ronen (Autor oryginału)
9. Josiah ben Aaron he-Ḥaver
w: Encyclopedia of Jews in the Islamic World, str. 30-31, Brill, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Marzena Zawanowska (Autor oryginału)
10. Moses ben Samuel of Damascus
w: Encyclopedia of Jews in the Islamic World, str. 144-144, Brill, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Marzena Zawanowska (Autor oryginału)
11. Nethanel Fayyūmī
w: Encyclopedia of Jews in the Islamic World, str. 166-167, Brill, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Marzena Zawanowska (Autor oryginału)
12. Nissi ben Noah
w: Encyclopedia of Jews in the Islamic World, str. 169-170, Brill, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Marzena Zawanowska (Autor oryginału)
13. Officialdom and Society in the Book of Kings: The Social Relevance of the State
w: The Books of Kings: Sources, Composition, Historiography and Reception, str. 467-500, Brill, r. 2010 (Artykuł)
Izabela Ephal (Autor oryginału)
14. Rabbaniyim
w: Encyclopedia of Jews in the Islamic World, str. 145-146, Brill, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Marzena Zawanowska (Autor oryginału)
15. Sahl ibn Faḍl al-Tustarī
w: Encyclopedia of Jews in the Islamic World, str. 212-213, Brill, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Marzena Zawanowska (Autor oryginału)
16. Tobiah ben Moses ha-Avel
w: Encyclopedia of Jews in the Islamic World, str. 187-189, Brill, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Marzena Zawanowska (Autor oryginału)
17. Was Berlin the only Cradle of the Jewish Enlightenment?
w: The Role of Religious Minorities in Functioning of the Society of Gdańsk and the Chosen European Cities, str. 52-67, Instytut Kaszubski, r. 2010 (Artykuł)
Roman Marcinkowski
18. Yoel Hoffmann – fragmentaryczność istnienia
w: Ta sama Europa? Inna literatura? Współczesna proza europejska, str. 20-26, Forma, r. 2010 (Artykuł)
Shoshana Ronen (Autor oryginału)
19. Zarys stanu badań nad wczesnym okresem rozwoju ruchu karaimskiego – podstawowe problemy, osiągnięcia i wyzwania
w: Żydzi i Judaizm we współczesnych badaniach polskich, str. 163-176, Polska Akademia Umiejętności, r. 2010 (Artykuł)
Marzena Zawanowska (Autor oryginału)