Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Łukasz Nazwisko: Niesiołowski-Spano

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Marek I. Baraniak, Zjawisko targumizacji na podstawie Targumu do Pieśni nad Pieśniami. Krytyczna edycja tekstu z manuskryptu M 1106 z analizą egzegetyczno-hermeneutyczną i tłumaczeniem, Warszawa 2013
STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES Tom 52 r. 2014, str. 243-243 (Recenzja)
Łukasz Niesiołowski-Spano
2. W objęciach Molocha
NEWSWEEK POLSKA HISTORIA Nr 4 r. 2014, str. 76-79 (Artykuł)
Łukasz Niesiołowski-Spano
3. Child sacrifice in seventh-century Judah and the origins of Passover  [ LINK ]
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Tom 437 Nr 2 r. 2013, str. 161-170 (Artykuł)
Łukasz Niesiołowski-Spano
4. Palamedes. A Journal of Ancient History
Tom 8 r. 2013, str. 1-198 (Inne)
Łukasz Niesiołowski-Spano (Redaktor)
5. Scripta Biblica et Orientalia  [ LINK ]
SCRIPTA BIBLICA ET ORIENTALIA Tom 5 r. 2013, str. 1-176 (Inne)
Łukasz Niesiołowski-Spano (Redaktor), Maciej Munnich (Redaktor), Piotr Muchowski (Redaktor), Przemysław Dec (Redaktor)
6. Palamedes. Journal Of Ancient History  [ LINK ]
PALAMEDES. A JOURNAL OF ANCIENT HISTORY Tom 7 r. 2012, str. 1-228 (Inne)
Łukasz Niesiołowski-Spano (Redaktor)
7. Pochodzenie biblijnego Hioba - w związku z artykułem ks. Antoniego Troniny
SCRIPTA BIBLICA ET ORIENTALIA Tom 4 r. 2012, str. 137-143 (Artykuł)
Łukasz Niesiołowski-Spano
8. Rec.: Bartosz Adamczewski, Retelling the Law. Genesis, Exodus-Numbers, and Samuel-Kings as Sequential Hypertextual Reworkings of Deuteronomy
SCRIPTA BIBLICA ET ORIENTALIA Tom 4 r. 2012, str. 239-243 (Recenzja)
Łukasz Niesiołowski-Spano
9. Rec.: Izabela Eph'al-Jaruzelska, Prophets, Royal Legitimacy and War in Ancient Israel
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 103 Nr 1 r. 2012, str. 235-236 (Recenzja)
Łukasz Niesiołowski-Spano
10. Scripta Biblica et Orientalia  [ LINK ]
SCRIPTA BIBLICA ET ORIENTALIA Tom 4 r. 2012, str. 1-254 (Inne)
Maciej Munnich (Redaktor), Przemysław Dec (Redaktor), Piotr Muchowski (Redaktor), Łukasz Niesiołowski-Spano (Redaktor)
11. Sprawozdanie z VII Sympozjum Starożytna Palestyna/Izrael:
SCRIPTA BIBLICA ET ORIENTALIA Tom 4 r. 2012, str. 231-233 (Sprawozdanie)
Łukasz Niesiołowski-Spano
12. Palamedes. A Journal of Ancient History  [ LINK ]
PALAMEDES. A JOURNAL OF ANCIENT HISTORY Tom 6 r. 2011, str. 1-196 (Inne)
Łukasz Niesiołowski-Spano (Redaktor)
13. Urbanizacja Filistei i Szefeli a procesy akulturacji  [ LINK ]
SCRIPTA BIBLICA ET ORIENTALIA Tom 3 r. 2011, str. 31-43 (Artykuł)
Łukasz Niesiołowski-Spano
14. Giovanni Garbini, Scrivere la storia d’Israele. Vicende e memorie ebraiche (Biblioteca di storia e storiograia dei tempi biblici 15), Brescia: Paideia, 2008, ss. 357
SCRIPTA BIBLICA ET ORIENTALIA Tom 2 r. 2010, str. 185-189 (Recenzja)
Łukasz Niesiołowski-Spano
15. Palamedes. A Journal of Ancient History  [ LINK ]
PALAMEDES. A JOURNAL OF ANCIENT HISTORY Tom 5 r. 2010, str. 1-246 (Inne)
Łukasz Niesiołowski-Spano (Redaktor)
16. Palamedes. A Journal of Ancient History  [ LINK ]
PALAMEDES. A JOURNAL OF ANCIENT HISTORY Tom 4 r. 2009, str. 1-220 (Inne)
Łukasz Niesiołowski-Spano (Redaktor)
17. Understanding the History of Ancient Israel, (ed.) H.G.M. Williamson, Oxford 2007
PALAMEDES. A JOURNAL OF ANCIENT HISTORY Tom 4 r. 2009, str. 197-201 (Recenzja)
Łukasz Niesiołowski-Spano
18. Palamedes. A Journal of Ancient History  [ LINK ]
PALAMEDES. A JOURNAL OF ANCIENT HISTORY Tom 3 r. 2008, str. 1-272 (Inne)
Łukasz Niesiołowski-Spano (Redaktor)
19. The New Type of Ekron Inscription – Revisited’, [w:] Kleine Untersuchungen zur Sprache des Alten Testaments und seiner Umwelt
Tom 8 r. 2008, str. 97-109 (Artykuł)
Łukasz Niesiołowski-Spano
20. Early Hebrew States: Autochthonous Evolution versus Foreign Influences. An Historiographical Consideration
POLISH JOURNAL FOR BIBLICAL RESEARCH Tom 6 r. 2007, str. 55-64 (Artykuł)
Łukasz Niesiołowski-Spano
21. Jednak »dzieje starożytnej Palestyny«, czyli kilka uwag terminologicznych
RUCH BIBLIJNY I LITURGICZNY Tom 60 Nr 1 r. 2007, str. 55-61 (Artykuł)
Łukasz Niesiołowski-Spano
22. Palamedes. A Journal of Ancient History  [ LINK ]
PALAMEDES. A JOURNAL OF ANCIENT HISTORY Tom 3 r. 2007, str. 1-280 (Inne)
Łukasz Niesiołowski-Spano (Redaktor)
23. Passover, the Jewish Cultic Calendar and Torah
PALAMEDES. A JOURNAL OF ANCIENT HISTORY Tom 2 r. 2007, str. 35-54 (Artykuł)
Łukasz Niesiołowski-Spano
24. Primeval History in the Persian Period? [w:] Scandinavian Journal of the Old Testament
Tom 21 Nr 1 r. 2007, str. 106-126 (Artykuł)
Łukasz Niesiołowski-Spano
25. Rec.: Julian Warzecha, Historia dawnego Izraela
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom XCVIII Nr 2 r. 2007, str. 290-294 (Recenzja)
Łukasz Niesiołowski-Spano

>>> Następne >>>