Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Nazwisko: Karpińska

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Aleksander Łupienko, Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku,
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom CV Nr 2 r. 2014, str. ISSN 0033-2186 / 300-304 (Recenzja)
Małgorzata Karpińska
2. Arcole 1796. Bonaparte ponownie zwycięzcą Austriaków
Nr 5 r. 2013, str. 84-93 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
3. Bitwa pod piramidami. Francuzi gromią egipskich Mameluków
MÓWIĄ WIEKI Nr 7 r. 2013, str. 42-49 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
4. Książę Józef – wódz i polityk. Rozmowa z Małgorzatą Karpińską i Jarosławem Czubatym
MÓWIĄ WIEKI Nr 04/2013, r. 2013, str. 6-11 (Artykuł)
Jarosław Czubaty, Małgorzata Karpińska
5. Książę Józef – wódz i polityk. Rozmowa z Małgorzatą Karpińską i Jarosławem Czubatym,
MÓWIĄ WIEKI Nr 4 r. 2013, str. 6-11 (Inne)
Małgorzata Karpińska
6. Życie stałoby się dla mnie ciężarem...Książę Józef Poniatowski w latach 1795-1806.
MÓWIĄ WIEKI Nr 4 r. 2013, str. ISSN18978088 / 21-26 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
7. Bowen's formula for meromorphic functions
ERGODIC THEORY AND DYNAMICAL SYSTEMS Tom 32 r. 2012, str. 1165-1189 (Artykuł)
Krzysztof Barański, Bogusława Karpińska, Anna Zdunik
8. Francja. U szczytu potęgi i sławy
POLITYKA Nr 13 r. 2012, str. ISSN 1730-0525 / 18-22 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
9. K. Łeńska-Bąk, O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach. Historia kultury sub speciae culinaria, Uniwersytet Opolski, Opole 2010
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom CII Nr 4 r. 2012, str. ISSN 0033-2186 / 715-732 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
10. Kultura artystyczna Warszawy XVII-XXI w. Studia, pod red. Zbigniewa Michalczaka i Michała Wardzyńskiego, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010, s. 461+30 s. ilustracji kolorowych poza tekstem
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom CIII Nr 3 r. 2012, str. ISSN 0033-2186 / 583-585 (Recenzja)
Małgorzata Karpińska
11. Między Desportesem a Norblinem. Wokół związków sztuk Francji i Polski w XVI-XIX w. (Francusko-polskie relacje artystyczne w epoce nowożytnej, redakcja A. Pieńkos, A. Rosales Rodriguez, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010 s. 310)
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom CIII Nr 3 r. 2012, str. ISSN 0033-2186 / 543-549 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
12. Najprzebieglejszy z Greków kontra korsykański potwór
MÓWIĄ WIEKI Tom wyd. spec. Nr 02 r. 2012, str. ISSN 18978088 / 12-16 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
13. Reduta Ordona. O pomyłkach, mitach i manipulacjach
MÓWIĄ WIEKI Nr 1 r. 2012, str. 20-25 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
14. Rzeczpospolita Jeden i pół
Tom 626 Nr 6 r. 2012, str. ISSN12304018 / 56-56 (Recenzja)
Małgorzata Karpińska
15. "Kapustnik" versus ostrygi. Kulinarne tęsknoty emigrantów polistopadowych
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom CII Nr 4 r. 2011, str. ISSN 0033-2186 / 715-732 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
16. Apostaci w powstaniu listopadowym
MÓWIĄ WIEKI Tom 622 Nr 11 r. 2011, str. 74-78 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
17. Kolonizacja Algierii w oczach Alexisa de Tocquevillea
MÓWIĄ WIEKI Nr 4 r. 2011, str. 28-33 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
18. Politykujące emigrantki
MÓWIĄ WIEKI Nr 3 r. 2011, str. 36-40 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
19. Barszcz, pierogi i grzyby a Wielka Emigracja
MÓWIĄ WIEKI Tom 2010 Nr specjalny r. 2010, str. 42-46 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
20. Dimension properties of the boundaries of exponential basins
BULLETIN OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY Tom 42 r. 2010, str. 210-220 (Artykuł)
Krzysztof Barański, Bogusława Karpińska, Anna Zdunik
21. Korespondencja Fryderyka Chopina, t.I, 1816-1831,opr. Z. Helman, Z. Skowron, H. Wróblewska-Straus, Warszawa 2009
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom CI Nr 1 r. 2010, str. 138-141 (Recenzja)
Małgorzata Karpińska
22. Przedstawiciele Ziem Zabranych na sejmie powstañczym 1831 roku
PRZEGLĄD WSCHODNI Tom X Nr 1 (41) r. 2010, str. 31-52 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
23. Satyra powstania listopadowego
MÓWIĄ WIEKI Tom 2010 Nr XI r. 2010, str. 42-46 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
24. Carbonylation of aromatic dinitro compounds with carbon monoxide to respective dicarbamates in the presence of the PdCl2/Fe/I2/Py catalytic system.
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL Tom 303 r. 2009, str. 43-51 (Artykuł)
Monika Karpińska, Jadwiga Skupińska, P. Baran
25. Dyliżansem przez Kongresówkę
MÓWIĄ WIEKI Nr 2 r. 2009, str. 20-25 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska

>>> Następne >>>