Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Adam Nazwisko: Ziółkowski

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Frontier sanctuaries of the ager Romanus antiquus: did they exist?
PALAMEDES. A JOURNAL OF ANCIENT HISTORY Tom 4 r. 2009, str. 91-131 (Artykuł)
Adam Ziółkowski
2. The aggeres and the rise of urban communities in Early Iron Age Latium
ARCHEOLOGIA Tom 56 r. 2005, str. 31-51 (Artykuł)
Adam Ziółkowski

Książka

3. Historia powszechna. Starożytność
Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2009 (Książka)
Adam Ziółkowski

Publikacja w książce

4. The Background to the Third-Century Crisis of the Roman Empire
w: The Roman Empire in Context: Historical and Comparative Perspectives, str. 111-133, Wiley-Blackwell, r. 2011 (Artykuł konferencyjny)
Adam Ziółkowski
5. The Capitol and the ”auspices of departure”
w: Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, str. 465-471, Instytut Historii UAM, r. 2011 (Artykuł)
Adam Ziółkowski
6. “How did Agrippa’s Pantheon look like? New answers to an old question”
w: The Pantheon in Rome: Contributions to the Conference, Bern, November 9-12, Bern Studies in the History and Philosophy of Science, str. 29-39, r. 2009 (Artykuł)
Adam Ziółkowski
7. Le origini di Roma e la società romana arcaica
w: Storia d’Europa e del Mediterraneo. Il mondo antico. II. La Grecia, IV. Grecia e Mediterraneo dall’Età delle guerre persiane all’Elelenismo, str. 103-135, Salerno Editrice, r. 2008 (Artykuł)
Adam Ziółkowski
8. Źródła kryzysu cesarstwa rzymskiego w III wieku
w: U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, str. 264-285, r. 2008 (Artykuł)
Adam Ziółkowski
9. Prolegomena to any future metaphysics on Agrippa’s Pantheon
w: Res bene gestae. Ricerche di storia urbana su Roma antica in onore di Eva Margareta Steiny, str. 401-413, Edizioni Quasar, r. 2007 (Artykuł)
Adam Ziółkowski