Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Agnieszka Nazwisko: Janiak-Jasińska

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Kobiety idą do pracy
MÓWIĄ WIEKI Nr 3 r. 2011, str. 44-59 (Artykuł)
Agnieszka Janiak-Jasińska
2. Przebojem ku wiedzy
MÓWIĄ WIEKI Nr 6 r. 2011, str. 36-39 (Artykuł)
Agnieszka Janiak-Jasińska
3. Zmagania historyka z reklamą. Artykuły spożywcze w ogłoszeniach reklamowych początku XX wieku
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Nr 4 r. 2011, str. 839-854 (Artykuł)
Agnieszka Janiak-Jasińska
4. Anna Żarnowska (1931-2007)
ACTA POLONIAE HISTORICA r. 2008, str. 242-244 (Artykuł)
Andrzej Szwarc, Agnieszka Janiak-Jasińska
5. Anna Żarnowska (28 VI 1931- 8 VI 2007)
KWARTALNIK HISTORYCZNY r. 2008, str. 187-191 (Artykuł)
Andrzej Szwarc, Agnieszka Janiak-Jasińska
6. Przeciw podwójnej moralności
MÓWIĄ WIEKI Nr 4 r. 2007, str. 18-23 (Artykuł)
Agnieszka Janiak-Jasińska

Książka

7. Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym)
Neriton, r. 2009 (Książka)
Agnieszka Janiak-Jasińska (Redaktor), Andrzej Szwarc (Redaktor), Katarzyna Sierakowska (Redaktor)
8. Działaczki społeczne, feministki, obywatelki…Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym)
Neriton, r. 2008 (Książka)
Agnieszka Janiak-Jasińska (Redaktor), Andrzej Szwarc (Redaktor), Katarzyna Sierakowska (Redaktor)

Publikacja w książce

9. Przedmowa
w: Anna Żarnowska Kobieta i rodzina w przestrzeni wielkomiejskiej na ziemiach polkich w XIX i XX wieku, str. 7-8, Wydawnictwo DiG, r. 2013 (Inne)
Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc
10. Przedmowa
w: Polityka miejska, str. 3-5, r. 2011 (Inne)
Agnieszka Janiak-Jasińska
11. Stowarzyszenia pracodawców i organizacje zawodowe jako przestrzeń aktywności społecznej w Królestwie Polskim przełomu XIX i XX wieku (zarys problemu)
w: Polska leży na Zachodzie. Studia z dziejów Polski i Europy dedykowane Pani Profesor Teresie Kulak, str. 410-420, r. 2011 (Artykuł)
Agnieszka Janiak-Jasińska
12. Nowoczesne w formie, tradycyjne w treści – ogłoszenia reklamowe adresowane do kobiet w prasie dwudziestolecia międzywojennego
w: Kobieta i media. Studia z dziejów emancypacji kobiet, str. 123-133, r. 2009 (Artykuł)
Agnieszka Janiak-Jasińska
13. Korespondencja „Przeglądu Tygodniowego” źródłem do badań nad przemianami społeczno-kulturowymi na ziemiach polskich II połowy XIX w.
w: Darczyńcy i ich kolekcje w zbiorach Biblioteki na Koszykowej, str. 44-58, r. 2008 (Artykuł)
Agnieszka Janiak-Jasińska
14. Ruch feministyczny wobec organizowania się kobiet na polu zawodowym na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku
w: Działaczki społeczne, feministki, obywatelki…Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), str. 57-68, r. 2008 (Artykuł)
Agnieszka Janiak-Jasińska
15. Ku nowoczesnym stowarzyszeniom społecznym. Ruch zawodowy pracowników umysłowych w Królestwie Polskim w dobie rewolucji
w: Dziedzictwo rewolucji 1905-1907, str. 245-254, r. 2007 (Artykuł)
Agnieszka Janiak-Jasińska
16. Od braku praw do organizacyjnej samodzielności. Kobiety w ruchu zawodowym pracowników biurowych w Królestwie Polskim w początkach XX wieku
w: Aktywność kobiet w organizacjach zawodowych i gospodarczych w XIX i XX wieku, str. 59-76, r. 2007 (Artykuł)
Agnieszka Janiak-Jasińska
17. Ogłoszenia matrymonialne jako źródło wiedzy o obyczajach
w: Jak badać obyczaje? Materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, str. 60-73, Oficyna Wydawnicza Errata, r. 2007 (Artykuł)
Agnieszka Janiak-Jasińska
18. Szeliga Maria
w: A Biographical dictionary of women’s movements and feminisms Central, Eastern and South Eastern Europe, 19 th and 20 th Centuries, str. 562-566, Central European University Press, r. 2006 (Artykuł)
Agnieszka Janiak-Jasińska
19. Płeć a starość - wzory kulturowe i polityka państwa
w: Społeczeństwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX, str. 41-58, Wydawnictwo D i G, r. 2003 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Nietyksza (Redaktor), Andrzej Szwarc (Redaktor), Katarzyna Sierakowska (Redaktor), Agnieszka Janiak-Jasińska (Redaktor), Renata Siemieńska-Żochowska