Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Agnieszka Nazwisko: Kościańska

                

2013

1. Antropologia stosowana i zaangażowana wobec dyskryminacji ze względu na płeć i seksualność
w: Antropologia stosowana, str. 273-293, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, r. 2013 (Artykuł)
Magdalena Grabowska, Agnieszka Kościańska
2. Danuta Penkala-Gawęcka, Izabella Main, Anna Witeska-Młynarczyk (red.) W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, Poznań, Biblioteka Telgte Wydawnictwo 2012. ss. 347, ISBN 978-83-61845-12-6
LUD. ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO ORAZ KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH PAN Tom 97 r. 2013, str. 339-342 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
3. Jak uchronić polskie dzieci przed demoralizacją? Dyskurs medycyny i psychologii w pewnym młodzieżowym piśmie katolickim
w: Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii, str. 427-439, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Wyd. DiG, r. 2013 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska

2012

4. „Nie” znaczy „tak”? Dyskurs ekspercki na temat przemocy seksualnej wobec kobiet w prasie polskiej od lat 70. XX w. do dziś  [ LINK ]
ZESZYTY ETNOLOGII WROCŁAWSKIEJ Nr 1(16) r. 2012, str. 37-53 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
5. Antropologia seksualności. Teoria. Etnografia. Zastosowanie  [ LINK ]
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Książka)
Agnieszka Kościańska (Redaktor)
6. Antropologiczne badania seksualności i ich zastosowanie
w: Antropologia seksualności. Teoria. Etnografia. Zastosowanie, str. 7-23, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
7. Czy onanista to też Polak? Debata o masturbacji 1993-1994  [ LINK ]
INTERALIA. PISMO POŚWIĘCONE STUDIOM QUEER Nr 7 r. 2012, str. 1-17 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
8. Dwóch osobników narodowości cygańskiej... Wątki etniczne w procesach sądowych o gwałt  [ LINK ]
DIALOG - PHENIBEN Nr 5 r. 2012, str. 34-39 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
9. Ideologia i polityka uczuć [oryg. org.: Veil Sentiments, 1986, University of California Press, Berkeley, s. 233-259]
w: Emocje w kulturze, str. 301-325, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Lila Abu-Lughod (Autor oryginału), Agnieszka Kościańska (Tłumacz), Michał Petryk (Tłumacz)
10. Kierować sercem, by rozjaśnić twarz i duszę. Emocje w balijskiej moralności i ochronie zdrowia [oryg. , org.: Managing the Heart to Brighten Face and Soul: Emotions in Balinese Morality and Health Care, „American Ethnologist”, Vol. 16, No. 2, 1989, pp. 294-312.]
w: Emocje w kulturze, str. 363-393, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Unni Wikan (Autor oryginału), Agnieszka Kościańska (Tłumacz), Michał Petryk (Autor oryginału)
11. Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce wobec osób LGBT
w: Sytuacja społeczna osób LGBT. Raport za lata 2010-2011 (red.) M. Makuchowska i M. Pawlęga, str. 145-166, Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Lambda Warszawa,, r. 2012 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
12. Nauka uczuć i wcielanie rasy [oryg. org.: Learning Affect, Embodying Race, w: Companion to the Anthropology of the Body and Embodiment, red. F.E. Marscia-Lees, Wiley-Blackwell, Oxford, 2011, s. 24-45.]
w: Emocje w kulturze, str. 477-509, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Ana Yolanda Ramos-Zayas (Autor oryginału), Agnieszka Kościańska (Tłumacz), Michał Petryk (Tłumacz)
13. Twórcze odgrywanie Matki Polki i Matki Boskiej. Religia a symbolika macierzyńska w Polsce
w: Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, str. 147-164, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
14. Znaczenie i czucie w antropologii emocji [oryg.Meaning and Feeling in the Anthropology of Emotions, „American Ethnologist”, Vol. 23, No. 3, 1996, pp. 514-539.]
w: Emocje w kulturze, str. 59-99, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
John Leavitt (Autor oryginału), Agnieszka Kościańska, Michał Petryk (Tłumacz)

2010

15. Antropologia stosowana i antropologia w działaniu. Aspekty ideologiczne i pojęciowe [oryg. Applied and Action Anthropology: Ideological and Conceptual Aspects. Current Anthropology 1996, nr 36, Supplement: pp. 23-53]
w: Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, str. 297-338, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, r. 2010 (Artykuł)
John Bennett (Autor oryginału), Agnieszka Kościańska (Tłumacz), Michał Petryk (Tłumacz)
16. Etnografia edukacyjna i polityka globalizacji, wojny i oporu [oryg. Educational Ethnography and the Politics of Globalization, War and Resistance Anthropology and Education Quarterly, Vol. 36, No. 4, s. 315-328]
w: Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, str. 429-448, Wyd. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, r. 2010 (Artykuł)
Pauline Lipman (Autor oryginału), Agnieszka Kościańska (Tłumacz), Michał Petryk (Tłumacz)
17. Etnografia współpracująca i antropologia publiczna [oryg. Collaborative Ethnography and Public Anthropology Current Anthropology 2005, nr 46 (1), s. 83-106]
w: Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, str. 449-488, Wyd. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, r. 2010 (Artykuł)
Luke Lassiter (Autor oryginału), Agnieszka Kościańska (Tłumacz), Michał Petryk (Tłumacz)
18. Kulturowe konteksty naukowej wiedzy o seksualności
w: Antropolog wobec współczesności. Tom w darze Profesor Annie Zadrożyńskiej, str. 227-234, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Kościańska
19. Les groupes de femmes non féministes Le mouvement Brahma Kumaris
ETHNOLOGIE FRANÇAISE Tom 40 Nr 2 r. 2010, str. 257-265 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
20. Nauki polityczne w konfrontacji z populizmem. Od konceptualnego mirażu do realnego problemu [oryg. Political Science Confronts Populism: From a Conceptual Mirage to a Real Problem]
w: Populizm, str. 145-191, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Artykuł)
Pierre-André Taguieff (Autor oryginału), Agnieszka Kościańska (Tłumacz), Michał Petryk (Tłumacz)
21. Pluralizm religijny a równość płci  [ LINK ]
w: Kościół, państwo i polityka płci, str. 132-143, Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla w Polsce, r. 2010 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
22. Populistyczne wyzwanie demokracji elit w Europie [oryg. The Populist Challenge to Elitist Democracy in Europe]
w: Populizm, str. 309-337, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Jack Hayward (Autor oryginału), Agnieszka Kościańska (Tłumacz), Michał Petryk (Tłumacz)
23. Projekt Lisy [oryg. The Fox Project. Human Organization, 1958, 17(1), 17-22]
w: Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, str. 19-28, Wyd. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, r. 2010 (Artykuł)
Sol Tax (Autor oryginału), Agnieszka Kościańska (Tłumacz), Michał Petryk (Tłumacz)
24. Projekt Lisy. Rewizja [oryg. The Fox Project: A Reappraisal. Current Anthropology, 1999, nr 40 (2), 171-191]
w: Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, str. 265-296, Wyd. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, r. 2010 (Artykuł)
Douglas Foley (Autor oryginału), Agnieszka Kościańska (Tłumacz), Michał Petryk (Tłumacz)
25. Rewizje „populizmu”. Paradoksy historiografii i demokracji [oryg. Rethinking „Populism”: Paradoxes of Historiography and Democracy]
w: Populizm, str. 117-141, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Lawrence Goodwyn (Tłumacz), Agnieszka Kościańska (Tłumacz), Michał Petryk (Tłumacz)

2009

26. The 'power of silence': Spirituality and women's agency beyond the Catholic Church in Poland
FOCAAL. EUROPEAN JOURNAL OF ANTHROPOLOGY Tom 53 Nr spring r. 2009, str. 56-71 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
27. 'Focaal' (volume 2009, number 53, spring 2009 ): The East speaks back: Gender and sexuality in postsocialist Europe. [guest editors of the special volume]  [ LINK ]
Berghahn Books Inc., r. 2009 (Inne)
Agnieszka Kościańska (Redaktor), Jill Owczarzak (Redaktor)
28. Bauman na kryzys [recenzja książki Z. Baumana, Konsumowanie życia, przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009)
ETNOGRAFIA NOWA Nr 1 r. 2009, str. 154-155 (Recenzja)
Agnieszka Kościańska
29. Potęga ciszy. Konwersja a rekonstrukcja porządku płci na przykładzie nowego ruchu religijnego Brahma Kumaris  [ LINK ]
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2009 (Książka)
Agnieszka Kościańska
30. Redakcja numeru monograficznego czasopisma (op.cit.)., nr 41; Antropologia medycyny  [ LINK ]
Stowarzyszenie Etnografów i Antropologów Kultury 'Pasaż Antropologiczny', r. 2009 (Inne)
Agnieszka Kościańska (Redaktor), Tomasz Rakowski (Redaktor)

2008

31. 'Experiencing Diversity and Mutuality'. Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych (EASA), Lublana, 26-20 sierpnia 2008
LUD. ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO ORAZ KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH PAN Tom 92 r. 2008, str. 361-370 (Sprawozdanie)
Agnieszka Kościańska, Bożena Bielenin, Agnieszka Chwieduk, Anna Niedźwiedź, Helena Patzer, Danuta Penkala-Gawęcka, Agnieszka Poźniak
32. Charyzmatyczne liderki. Przywództwo duchowe w ruchu Brahma Kumaris
w: Oblicza religii i religijności, str. 315-323, Zakład Wydawniczy NOMOS, r. 2008 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
33. Mohair Berets: The Development of Fundamentalism Within the Catholic Church in Poland
w: The Sociology of Religion. A Substantive and Transdisciplinary Approach, str. 363-365, Pine Forge Press (A Sage Publications Company), r. 2008 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
34. Nie manipulować matką
WYSOKIE OBCASY (DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ) Nr dn. 19.01 r. 2008, str. 32-37 (Artykuł)
Renata Hryciuk, Agnieszka Kościańska, Lidia Ostałowska
35. On Celibate Marriages: Conversion to the Brahma Kumaris in Poland
w: On the Margins of Religion [296 pp., 12 ills, bibliogr, index], str. 168-186, Berghahn Books, r. 2008 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
36. Potęga ciszy – z antropologicznych studiów nad genderowym wymiarem alternatywnej duchowości
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO Nr 3 r. 2008, str. 91-108 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
37. Redakcja numeru monograficznego czasopisma (op.cit.,) maszyna intepretacjna nr 1(38), 2008 [ss. 64]
Stowarzyszenie Etnografów i Antropologów Kultury 'Pasaż Antropologiczny', r. 2008 (Inne)
Agnieszka Kościańska (Redaktor), Renata Hryciuk (Redaktor), Małgorzata Rajtar (Redaktor)
38. Warszawa wielowyznaniowa
OPCIT Nr 3(40) r. 2008, str. 32-36 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska

2007

39. 'Europe and the World'. Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych (EASA), Bristol, 18-21 wrzesnia 2006
LUD Tom XCI r. 2007, str. 420-423 (Sprawozdanie)
Helena Patzer, Agnieszka Kościańska
40. Działanie ciszą  [ LINK ]
OPCIT Nr 3(36) r. 2007, str. 3-5 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
41. Gender. Perspektywa antropologiczna, Tom II: Kobiecość, męskość, seksualność [ss. 250]
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2007 (Książka)
Agnieszka Kościańska (Redaktor), Renata Hryciuk
42. Gender. Perspektywa antropologiczna. Tom I: Organizacja społeczna
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2007 (Książka)
Agnieszka Kościańska (Redaktor), Renata Hryciuk
43. Góralskie wesele. Pokrewieństwo, płeć kulturowa i praca na terenach wiejskich socjalistycznej i postsocjalistycznej Polski [oryg. Kinship, gender and work in socialist and post-socialist rural Poland]
w: Gender. Perspektywa antropologiczna. Tom I Organizacja społeczna, str. 76-89, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2007 (Artykuł)
Francis Pine (Autor oryginału), Agnieszka Kościańska (Tłumacz), Michał Petryk (Tłumacz)
44. Healing Practices among Members of Alternative Spiritual Communities in Poland [streszcz. w j. niem.)
w: Verkörperungen. Embodiment, str. 219-232, Löcker, r. 2007 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
45. Indeks rzeczowy
w: Gender. Perspektywa antropologiczna, Tom I Organizacja społeczna, str. 309-321, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2007 (Inne)
Agnieszka Kościańska (Autor indeksu), Renata Hryciuk, Magdalena Radkowska-Walkowicz (Autor indeksu)
46. Indeks rzeczowy
w: Gender. Perspektywa antropologiczna, t. 2 Kobiecość, męskość, seksualność, str. 239-245, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2007 (Inne)
Renata Hryciuk, Magdalena Radkowska-Walkowicz (Autor indeksu), Agnieszka Kościańska (Autor indeksu)
47. Konstruktywizm społeczny: kłopoty z historią seksualności [oryg. Social Construction Theory: Problems in the History of Sexuality]
w: Gender. Perspektywa antropologiczna, t. 2 Kobiecość, męskość, seksualność, str. 15-32, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Kościańska (Tłumacz), Carole Vance (Autor oryginału)
48. Łuk i nosidełko. Nowe spojrzenie na zinstytucjonalizowany homoseksualizm wśród Indian Ameryki Północnej [oryg. The bow and the burden strap: a new look at institutional homosexuality in native North America
w: Gender. Perspektywa antropologiczna, t. 2 Kobiecość, męskość, seksualność, str. 195-238, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Harriet Whitehead (Autor oryginału), Agnieszka Kościańska (Tłumacz), Michał Petryk (Tłumacz)
49. Strach po polsku. Rozmowa z Janem Tomaszem Grossem
OPCIT Nr 1(34) r. 2007, str. 22-23 (Inne)
Agnieszka Kościańska
50. Uprzywilejowane, wyćwiczone i ułożone. Szkoły z internatem dla dziewcząt [Privileged, schooled and finished: Boarding education for girls]
w: Gender. Perspektywa antropologiczna, t. 2 Kobiecość, męskość, seksualność, str. 76-107, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Judith Okely (Autor oryginału), Agnieszka Kościańska (Tłumacz), Michał Petryk (Tłumacz)
51. Wstęp
w: Gender. Perspektywa antropologiczna, t. 1 Organizacja społeczna, str. 7-18, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2007 (Inne)
Agnieszka Kościańska (Autor przedmowy), Renata Hryciuk
52. Wstęp
w: Gender. Perspektywa antropologiczna, t. 2 Kobiecość, męskość, seksualność, str. 5-10, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2007 (Inne)
Agnieszka Kościańska (Autor przedmowy), Renata Hryciuk

2006

53. A na etnologii...[wywiad ze studentami etnologii]  [ LINK ]
OPCIT Tom 29 Nr 2 r. 2006, str. 6-7 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
54. Brahma Kumaris: między celibatem a macierzyństwem
w: Kobiety i religie, str. 445-462, Zakład Wydawniczy Nomos, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Kościańska
55. Demokracja jak coca-cola [wywiad z Serhijem Żadanem]
OPCIT Tom 30-31 Nr 3-4 r. 2006, str. 9-9 (Inne)
Agnieszka Kościańska
56. Dlaczego Grecy? wywiad z prof. Michaelem Herzfeldem  [ LINK ]
OPCIT Tom 28 Nr 1 r. 2006, str. 6-7 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
57. Kobiety i religie
Zakład Wydawniczy Nomos, r. 2006 (Książka)
Agnieszka Kościańska (Redaktor), Katarzyna Leszczyńska (Redaktor)
58. Réinterprétation du genre: Brahma Kumaris en Pologne
CAHIERS DE PUBLICATIONS DOCTORALES Tom 7 Nr Mai r. 2006, str. 119-128 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
59. Słowo wstępne
w: Kobiety i religie, str. 7-12, Zakład Wydawniczy Nomos, r. 2006 (Inne)
Agnieszka Kościańska, Katarzyna Leszczyńska
60. Wizjonerki
WYSOKIE OBCASY (DODATEK DO GAZETY WUBORCZEJ) Nr 23.12 r. 2006, str. 32-39 (Inne)
Agnieszka Kościańska, Lidia Ostałowska

2005

61. Legion of Small Knights: Informal Movement within the Polish Roman Catholic Church
w: Religious Innovations in a Global Age, Essays on the Construction of Spirituality [ss. 298, bibliografia, index], str. 160-175, McFarland & Company, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Kościańska
62. Medycyna alternatywna - praktyki lecznicze i ich znaczenie społeczne
w: Horyzonty antropologii kultury. Tom w darze dla Profesor Zofii Sokolewicz, str. 265-374, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Wydawnictwo UW, r. 2005 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
63. New Religious Movements and The State in Poland
w: Social and Cultural Diversity in Central and Easter Europe. Old factors and New, str. 21-23, Multicultural Centre Prague and European Cultural Foundation, r. 2005 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
64. Ostatni aborygeni Europy
OPCIT Tom 26 Nr 5 r. 2005, str. 8-9 (Artykuł)
Arkadiusz Bentkowski, Agnieszka Kościańska (Tłumacz)
65. What Does It Mean to Be a feminist in Poland? Impressions from the Thirteenth Annual Democracy and DIversity Summer Institute in Krakow
TRANSREGIONAL CENTER FOR DEMOCRATIC STUDIES BULLETIN Tom 15/2 Nr June r. 2005, str. 4-4 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska

2004

66. Anti-cult Movements and Governmental Report on ‘Sects’ and ‘Cults’: the Case of Poland
w: Regulating Religion: Case Studies from Around the Globe, James T. Richardson (red.), [ss. 578], str. 267-278, Kluwer Academic/Plenum Publishers, r. 2004 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Kościańska
67. Co się stało kobietom i mężczyznom? Płeć kulturowa i inne kryzysy w antropologii [oryg. orginał: Henrietta L. Moore, 1999, Whatever Happened to Women and Men? Gender and other Crises in Anthropology in:Anthropological Theory Today, s. 151-171]
w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. M. Kempny, E. Nowicka, str. 402-419, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 2004 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Kościańska (Tłumacz), Michał Petryk (Tłumacz), Henrietta Moore (Autor oryginału)
68. Ku odpowiedzialności. Etnologia w Polsce: tradycje i wyzwania  [ LINK ]
OPCIT Nr 6-7 (19 r. 2004, str. 12-13 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
69. Płeć, religia, polityka - o mojej antropologii
LUD Tom LXXXVIII r. 2004, str. 203-218 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
70. Pokój w naszych rękach
OPCIT Nr 1(14) r. 2004, str. 11-11 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Kościańska
71. Prezentacja pisma "(op.cit.,) Maszyna interpretacyjna. Pismo kulturalno-społeczne
LUD Tom LXXXVIII r. 2004, str. 355-360 (Recenzja)
Agnieszka Kościańska, Magdalena Radkowska
72. Rzecz o ordynacji kobiet [str. 5 i 14]
OPCIT Nr 3 (16) r. 2004, str. 5-14 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska, Małgorzata Rotter

2003

73. Bóg i kobieta. O religijnym feminizmie [str. 5, 10]
OPCIT Tom 2 (9) r. 2003, str. 5-10 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
74. Czy antropologia społeczna ma przyszłość? [oryg. [oryg. A Future for Social Anthropology, [w:] Contemporary Futures, red. S. Wallman, Londyn-New York 1992: Routledge, s. 208-223]
w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, red. Marian Kempny i Ewa Nowicka, str. 19-34, Wydawnictwo PWN, r. 2003 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Kościańska (Tłumacz), Raymond Firth (Autor oryginału)
75. Magia bezcielesności
HA!ART Tom 1(14) r. 2003, str. 142-143 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
76. Poles, Catholics and the Brahmins. New Religious Movements in the Transitional Society
NORD NYTT Tom 88 Nr November r. 2003, str. 59-75 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
77. Studia nad pokrewieństwem, osobą ludzką czy nad płcią kulturową [oryg.The study of kinship; the study of Person; a study of Gender?, [w:] Valle, T. Del (red.) Gendered Anthropology, London-New York: Routledge, 1993, str. 38-53]
w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, red. Marian Kempny i Ewa Nowicka, str. 340-353, Wydawnictwo PWN, r. 2003 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Kościańska (Tłumacz), Signe Howell (Autor oryginału), Marit Melhuus (Autor oryginału)
78. The Devil s Village
PLOTKI RUMOURS FROM AROUND THE BLOC Tom nr 4 r. 2003, str. 54-55 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
79. The Shakti Power. The Brahma Kumaris World Spiritual University: an Idea of Female Leadership
w: Between Tradition and Postmodernity. Polish ethnography at the Turn of the Millenium, str. 81-93, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW/ Wydawnictwo DiG, r. 2003 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Kościańska

2002

80. "Jakby była naprawdę wierząca niech sobie będzie księdzem". Kapłaństwo kobiet w oczach mieszkańców Tolkmicka. Raport z badań etnograficznych
OPCIT Nr 1 r. 2002, str. 4-4 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
81. Aliens in the Parish. The story of Spiritual University in Warsaw
PLOTKI RUMOURS FROM AROUND THE BLOC Tom nr 3 r. 2002, str. 54-55 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
82. Brahma Kumaris w Polsce czyli duchowość w Peerelu
OPCIT Nr 3 r. 2002, str. 11-11 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
83. Jarmark i wojna
OPCIT Tom 6 r. 2002, str. 12-12 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska

2001

84. Koło przemocy symbolicznej; o konfliktach wokół nowych ruchów religijnych
PRZEGLĄD RELIGIOZNAWCZY Nr 1/199 r. 2001, str. 119-131 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska

2000

85. Sekta i antysekta
PRZEGLĄD RELIGIOZNAWCZY Nr 4/198 r. 2000, str. 75-83 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska