Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Andrzej Nazwisko: Chojnowski

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Portret „ciekawego” komunisty
DZIEJE NAJNOWSZE. KWARTALNIK POSWIECONY HISTORII XX W. Tom XLII Nr 3 r. 2010, str. 152-160 (Artykuł)
Andrzej Chojnowski
2. BBWR - antypartyjna partia piłsudczyków
BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ Tom 5/6.05-06 r. 2008, str. 64-68 (Artykuł)
Andrzej Chojnowski
3. Historyk wśród źródeł (na marginesie książki Jerzego Eislera, Polski rok 1968, Warszawa 2006)
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom XCIX Nr 2 r. 2008, str. 310-324 (Artykuł)
Andrzej Chojnowski
4. Sceny ukryte z życia pisarza. Tajemnice Andrzeja Brychta
DZIEJE NAJNOWSZE. KWARTALNIK POSWIECONY HISTORII XX W. Tom XL Nr 3 r. 2008, str. 117-133 (Artykuł)
Andrzej Chojnowski
5. Polska tragedia wedle Pawła Wieczorkiewicza (Rec.: P.P. Wieczorkiewicz, Historia polityczna Polski 1935-1945, Warszawa 2005, Książka i Wiedza, ss. 562)
Tom XXXIX Nr 1 r. 2007, str. 129-142 (Recenzja)
Andrzej Chojnowski
6. „Pośmiertna maska stalinizmu”. Żołnierz zwycięstwa Wandy Jakubowskiej jako świadectwo epoki
DZIEJE NAJNOWSZE Nr 1 r. 2006, str. 107-121 (Artykuł)
Andrzej Chojnowski

Książka

7. Artyści władzy, władza artystom. Pod redakcją naukową Andrzeja Chojnowskiego i Sebastiana Ligarskiego
Instytut Pamięci Narodowej, r. 2010 (Książka)
Andrzej Chojnowski (Redaktor), Sebastian Ligarski (Redaktor)
8. T. Buchanan, Burzliwy pokój. Historia Europy 1945-2000. Redaktor naukowy Andrzej Chojnowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, r. 2010 (Książka)
Andrzej Chojnowski (Redaktor)
9. „Twórczość obca nam klasowo”. Aparat represji wobec środowiska literackiego 1956-1990
IPN, r. 2009 (Edycja źródeł)
Andrzej Chojnowski (Redaktor), Sebastian Ligarski (Redaktor)
10. J. L. Gelvin, Konflikt izraelsko-palestyński
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, r. 2009 (Książka)
Andrzej Chojnowski (Redaktor)
11. Ukraina
TRIO, r. 2006 (Książka)
Andrzej Chojnowski, Jan Burski
12. Izrael
TRIO, r. 2001 (Książka)
Andrzej Chojnowski, Jerzy Tomaszewski
13. Stanisław Grabski o sejmie, samorządzie i zadaniach państwa
Wydawnictwo Sejmowe, r. 2001 (Książka)
Andrzej Chojnowski (Redaktor)
14. Wacław Komarnicki o ustroju państwa i konstytucji
, r. 2000 (Książka)
Andrzej Chojnowski (Redaktor)

Publikacja w książce

15. Ignacy Paderewski
w: KSAP. XX lat, str. 169-176, KSAP, r. 2010 (Artykuł)
Andrzej Chojnowski
16. O mitach historycznych i ich demitologizacji
w: Seminaria Lucieńskie 2008-2009, str. 25-32, Kancelaria Prezydenta RP, r. 2010 (Artykuł)
Andrzej Chojnowski
17. Przemiany cywilizacyjne
w: Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności. Konferencja Muzeum Historii Polski, Warszawa 18-19 listopada 2008, str. 167-171, MHP, r. 2009 (Artykuł)
Andrzej Chojnowski
18. Rządy pomajowe
w: Polski wiek XX. Dwudziestolecie, str. 163-193, MHP/Bellona, r. 2009 (Artykuł)
Andrzej Chojnowski
19. Oaza na pustyni szarości. Jazz w czasach gomułkowskiej stabilizacji
w: Artyści a Służba Bezpieczeństwa. Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych, str. 148-156, r. 2008 (Artykuł)
Andrzej Chojnowski
20. Hongkong na progu XXI wieku.
w: Ameryka Łacińska - rozumem i sercem (red. R. Rodriquez), str. 148-164, Instytut Studiów Politycznych PAN Wydawnictwo TRIO, r. 2004 (Artykuł)
Jan Rowiński, Andrzej Chojnowski
21. Aktywność kobiet w życiu politycznym
w: Równe prawa i nierówne szanse, str. 37-48, r. 2000 (Artykuł)
Andrzej Chojnowski