Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Andrzej Nazwisko: Karpiński

                

Publikacja w czasopiśmie

1. "W cieniu pręgierza i szubienicy". Uwagi o pracy Marcina Kamlera: "Złoczyńcy. Przestępczość w Koronie w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku (w świetle ksiąg sądowych miejskich), Wydawnictwo Neriton- Instytut Historii PAN, Warszawa 2010, ss 465
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom CII Nr 3 r. 2011, str. 493-500 (Artykuł)
Andrzej Karpiński
2. Mieszczanka polska XVI-XVIII wieku
MÓWIĄ WIEKI Nr 3 614) r. 2011, str. 21-25 (Artykuł)
Andrzej Karpiński
3. P. A. Jeziorski, Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, Toruń 2009
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 118 Nr 4 r. 2011, str. 784-788 (Recenzja)
Andrzej Karpiński
4. Urszula Augustyniak, Historia Polski 1572-1795, Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN, ss 1005
BAROK Tom XVII Nr 1/33 r. 2010, str. 247-249 (Recenzja)
Andrzej Karpiński
5. "Pośród pruskich wiedźm”"(Jacek Wijaczka, Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, s. 365)
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom XCIX Nr 2 r. 2008, str. 293-299 (Artykuł)
Andrzej Karpiński
6. Organizacje i funkcjonowanie władz Starej i Nowej Warszawy w latach 1526-1764. Uwagi o warszawskim samorządzie w epoce nowożytnej
ROCZNIK WARSZAWSKI Tom XXXVI r. 2008, str. 143-169 (Artykuł)
Andrzej Karpiński
7. Rec.: Isabel Vincent, Ciała i dusze. Tragiczne losy trzech żydowskich kobiet zmuszonych do pracy w domach publicznych w Ameryce
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom XCVIII Nr 3 r. 2007, str. 479-480 (Recenzja)
Andrzej Karpiński
8. Rec.: Thomas Walter Laqueur, Samotny seks. Kulturowa historia masturbacji (Kraków 2006)
Tom XCVIII Nr 3 r. 2007, str. 473-474 (Recenzja)
Andrzej Karpiński
9. Synteza nieobojętna
NOWE KSIĄŻKI Nr 2 r. 2006, str. 16-17 (Artykuł)
Andrzej Karpiński
10. Gutters, Latrines and Closets. Sanitation Problems in Central-European Towns in Medieval and Early Modern Period (the 15th - second half of the 19th centuries)
ACTA POLONIAE HISTORICA Tom 92 r. 2005, str. 317-318 (Artykuł)
Andrzej Karpiński, U. Sowina
11. Kaci a problemy oczyszczania miast koronnych w XVI-XVIII w.
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ Nr 3-4 r. 2005, str. 351-359 (Artykuł)
Andrzej Karpiński

Książka

12. Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa. T. 3: Społeczeństwo a rodzina. pod red. Andrzeja Karpińskiego i Iwony Dackiej-Górzyńskiej
Wydawnictwo DiG, Instytut Historii PAN, r. 2011 (Książka)
Andrzej Karpiński (Redaktor), Iwona Dacka-Górzyńska (Redaktor)
13. Testamenty mieszczan warszawskich od XV do końca XVII wieku.Katalog
Wydawnictwo Naukowe Semper, r. 2010 (Książka)
Agnieszka Bartoszewicz (Opracowujący), Andrzej Karpiński (Opracowujący), Katarzyna Warda (Opracowujący)
14. Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa t. 2: „Społeczeństwo a przestępczość”
DiG – IH PAN, r. 2009 (Książka)
Andrzej Karpiński (Redaktor), Iwona Dacka (Redaktor)
15. Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku
DiG, r. 2009 (Książka)
Andrzej Karpiński (Redaktor)
16. Encyklopedia historii świata dla całej rodziny
Readers Digest, r. 2001 (Książka)
Andrzej Karpiński

Publikacja w książce

17. Przedmowa
w: Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa .Społeczeństwo a rodzina, str. 7-11, Wydawnictwo DiG, Instytut Historii PAN, r. 2011 (Inne)
Andrzej Karpiński
18. Wileńscy
w: Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dziejach nowożytnych. Studia ofiarowane Pani Profesor Marii Boguckiej., str. 385-403, Wydawnictwo DiG, r. 2010 (Artykuł)
Andrzej Karpiński
19. Przedmowa
w: Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa t. 2: „Społeczeństwo a przestępczość”, str. 7-10, Wydawnictwo DiG – IH PAN, r. 2009 (Artykuł)
Andrzej Karpiński (Autor przedmowy)
20. Wstęp
w: Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, str. 5-7, DiG, r. 2009 (Artykuł)
Andrzej Karpiński (Autor przedmowy)
21. Hernan Cortes. Kastylijski podbój
w: Dodatek do “Rzeczpospolitej” – seria: Odkrywcy i wynalazcy, nr 11 z 30 kwietnia 2008 r., s. 4-7, 10-14., str. 4-14, r. 2008 (Artykuł)
Andrzej Karpiński
22. Krzysztof Kolumb. Marzenie o Indiach
w: Dodatek do “Rzeczpospolitej” – seria: Odkrywcy i wynalazcy, nr 1 z 21 lutego 2008 r., str. 13-22, r. 2008 (Artykuł)
Andrzej Karpiński
23. Mieszczanie krakowscy na sejmach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku. Zarys problematyki
w: Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, str. 39-63, r. 2008 (Artykuł)
Andrzej Karpiński
24. Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa
w: Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, str. 7-17, r. 2008 (Artykuł)
Andrzej Karpiński
25. Vasco da Gama. Mierniczy imperium
w: Dodatek do „Rzeczpospolitej” – seira: Odkrywcy i wynalazcy, nr 9 z 17 kwietnia 2008 r., 4-7, 10-14., str. 4-14, r. 2008 (Artykuł)
Andrzej Karpiński
26. William Harvey. Tropem krwi
w: Dodatek do “Rzeczpospolitej” – seria: Odkrywcy i wynalazcy, nr 12 z 8 maja 2008 r., s. 4-7, 10-13, str. 4-13, r. 2008 (Artykuł)
Andrzej Karpiński
27. Mieszczanie krakowscy na sejmach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w. Zarys problematyki
w: Społeczeństwo staropolskie. Seria nova, str. 131-152, r. 2007 (Artykuł)
Andrzej Karpiński
28. Społeczeństwo staropolskie. Seria nova
w: Społeczeństwo staropolskie. Seria nova, str. 9-19, r. 2007 (Artykuł)
Andrzej Karpiński
29. Prostytucja w miastach polskich w XVI - XVIII wieku
w: Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-obyczajowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, str. 191-222, r. 2006 (Artykuł)
Andrzej Karpiński
30. Niżsi funkcjonariusze służb przeciwepidemicznych w miastach w XVI-XVIII w.
w: Epidemie w Polsce od czasów najdawniejszych po czasy współczesne, teksty referatów sympozjum, Kraków 17-18 listopada 2005 r., str. 1-15, r. 2005 (Artykuł)
Andrzej Karpiński
31. W 35-lecie Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus".
w: Polska w obliczu wyzwań przyszłości., str. 100-110, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus (PAN), r. 2004 (Artykuł)
Antoni Rajkiewicz, Andrzej Karpiński