Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Andrzej Nazwisko: Szwarc

                

Publikacja w czasopiśmie

1. 150 lat po... Pytania o owstanie
WIEDZA I ŻYCIE Nr 32 r. 2013, str. 4-11 (Artykuł)
Szczepan Wierzchosławski, Andrzej Szwarc
2. W stopięćdziesiątą rocznicę powstania styczniowego.Refleksje o dawnej i nowej historiografii
TEKA HISTORYKA Nr 46 r. 2013, str. 7-21 (Artykuł)
Edyta Petkowska, Andrzej Szwarc
3. Dziewiętnastowieczne Mazowsze w syntetycznym ujęciu (art. rec. na marginesie pracy: Dzieje Mazowsza lata 1795-1918, t. III, red. Janusz Szczepański, Pułtusk 2012) y
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom CIII Nr 2 r. 2012, str. 388-394 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
4. Europejczyk w podróży. 1850-1939, red. Ewa Ihnatowicz, Stefan Ciara, Warszawa 2010
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom CIII Nr 2 r. 2012, str. 411-413 (Recenzja)
Andrzej Szwarc (Autor oryginału)
5. Idee romantyzmu w historiografii polskiej - kilka refleksji
ARTES LIBERALES: ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ IMIENIA ALEKSANDRA GIEYSZTORA W PUŁTUSKU Tom 1-2 (8-9) r. 2012, str. ISSN 1734-5707 / 199-208 (Artykuł)
Andrzej Szwarc (Autor oryginału)
6. Janusz Szczepański (ed.), Dzieje Mazowsza, vol. 3: Lata 1795-1918, Pułtusk, 2012
ACTA POLONIAE HISTORICA Tom 105 r. 2012, str. ISSN 0001-6892 / 207-214 (Recenzja)
Andrzej Szwarc (Autor oryginału)
7. Joanna Schiller, Universitas Rossica. Koncepcjarosyjskiego uniwersytetu 1863-1917, Warszawa 2008
Tom XII Nr 4 (44) r. 2012, str. 257-261 (Recenzja)
Andrzej Szwarc (Autor oryginału)
8. Nowy zarys dziejów nieco zapomnianej krainy (art.rec. na marginesie pracy: Arkadiusz Janicki, Kurlandia w latach 1795-1915. Z dziejów guberni i jej polskiej mniejszości, Gdańsk 2011) dia
PRZEGLĄD WSCHODNI Tom XII Nr 1 (43) r. 2012, str. 209-215 (Artykuł)
Andrzej Szwarc (Autor oryginału)
9. Rodzina Skłodowskich w kręgu warszawskiej inteligencji epoki pozytywizmu
MÓWIĄ WIEKI Nr 3 r. 2012, str. ISSN 18978088 / 40-44 (Artykuł)
Andrzej Szwarc (Autor oryginału)
10. Po utracie niepodległości. Sytuacja kobiet
MÓWIĄ WIEKI Nr 1 r. 2011, str. 26-30 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
11. Rodzina Skłodowskich w kręgu warszawskiej inteligencji epoki pozytywizmu
MÓWIĄ WIEKI Nr 6 r. 2011, str. 40-45 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
12. Architektura i pollityka. Rusyfikacja przestrzeni miejskiej po powstaniu styczniowym
MÓWIĄ WIEKI Nr 5 r. 2010, str. 10-15 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
13. Czy powstanie [listopadowe] miało szanse?
MÓWIĄ WIEKI Nr 11 r. 2010, str. 9-13 (Inne)
Tomasz Łubieński, Andrzej Szwarc
14. Kościół katolicki a państwo rosyjskie po powstaniu styczniowym (art. rec. na marginesie pracy Krzysztofa Lewalskiego, Kościół rzymskokatolicki a władze carskie w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, Gdańsk 2008)
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom C Nr 4 r. 2009, str. 819-824 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
15. Anna Żarnowska (1931-2007)
ACTA POLONIAE HISTORICA r. 2008, str. 242-244 (Artykuł)
Andrzej Szwarc, Agnieszka Janiak-Jasińska
16. Anna Żarnowska (28 VI 1931- 8 VI 2007)
KWARTALNIK HISTORYCZNY r. 2008, str. 187-191 (Artykuł)
Andrzej Szwarc, Agnieszka Janiak-Jasińska
17. Swoi czy obcy? Władze miejskie w dobie powstania styczniowego a społeczność Warszawy
ROCZNIK WARSZAWSKI Tom XXXVI r. 2008, str. 287-297 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
18. Dorobek kulturalny kresowego ziemiaństwa w XIX wieku (na marginesie pracy T. Epszteina, Z paletą i piórem. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX wieku, Warszawa 2005)
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Tom LI Nr 3 r. 2007, str. 128-133 (Recenzja)
Andrzej Szwarc

Książka

19. Dzieje polskiej dyplomacji od X wieku do 1918 roku
Wydawnictwo BOSZ, r. 2010 (Książka)
Andrzej Szwarc, Marek Barański, Teresa Chynczewska-Hennel
20. Stefan Kieniewicz i jego dziedzictwo w polskiej historiografii
Wydawnictwo DiG, r. 2010 (Książka)
Andrzej Szwarc (Redaktor)
21. The history of Polish diplomacy
Wydawnictwo BOSZ, r. 2010 (Książka)
Andrzej Szwarc, Teresa Chynczewska-Hennel, Marek Barański
22. Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym)
Neriton, r. 2009 (Książka)
Agnieszka Janiak-Jasińska (Redaktor), Andrzej Szwarc (Redaktor), Katarzyna Sierakowska (Redaktor)
23. Działaczki społeczne, feministki, obywatelki…Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym)
Neriton, r. 2008 (Książka)
Agnieszka Janiak-Jasińska (Redaktor), Andrzej Szwarc (Redaktor), Katarzyna Sierakowska (Redaktor)
24. Kobieta i rewolucja obyczajowa. Wiek XIX i XX
Wydawnictwo: DiG, r. 2006 (Książka)
Andrzej Szwarc (Redaktor), Anna Żarnowska (Redaktor)
25. Rozważania o prawie karnym
Wydawnictwo Poznańskie, r. 1999 (Książka)
Adam Zieliński, Andrzej Szwarc (Redaktor)

Publikacja w książce

26. Aleksander Wielopolski
w: Powstanie styczniowe 1863. Klęska i chwała, str. 28-30, Polityka Spółdzielnia Pracy, r. 2013 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
27. Bibliografia prac Anny Żarnowskiej za lata 1955-2008
w: Anna Żarnowska Kobieta i rodzina w przestrzeni wielkomiejskiej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, str. 21-40, Wydawnictwo DiG, r. 2013 (Bibliografia)
Andrzej Szwarc
28. Dziejowy fenomen. Tajemne państwo
w: Powstanie styczniowe 1863. Klęska i chwała, str. 18-22, Polityka Spółdzielnia Pracy, r. 2013 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
29. Królestwo Polskie i Finlandia. Teoria i praktyka ugody z rosyjskiem imperium
w: Lojalizm czy realizm? Polacy wobec władzy rosyjskiej w XIX wieku, str. 9-18, Wydawnictwo DiG, r. 2013 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
30. Odcienie rusyfikacji. Polak Rosjaninem
w: Powstanie styczniowe 1863. Klęska i chwała, str. 67-71, Polityka Spółdzielnia Pracy, r. 2013 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
31. Okoliczności wybuchu. Powstanie z zaskoczenia
w: Powstanie styczniowe 1863. Klęska i chwała, str. 23-27, Polityka Spółdzielnia Pracy, r. 2013 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
32. Polityczne konteksty sporów o pamięć powstania styczniowego. Wokół konfliktów dawnych białych i zwolenników Aleksandra Wielopolskiego
w: Dzedzictwo Powstania Styczniowego. Pamięć.Historiografia.Myśl polityczna, str. 76-88, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2013 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
33. Powstanie styczniowe po 150 latach. Dziedzictwo i pamięć
w: Mors sola victris, gloria victis. 150 rocznica powstania styczniowego. Katalog wystawy, str. 13-17, AGAD, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, r. 2013 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
34. Przedmowa
w: Anna Żarnowska Kobieta i rodzina w przestrzeni wielkomiejskiej na ziemiach polkich w XIX i XX wieku, str. 7-8, Wydawnictwo DiG, r. 2013 (Inne)
Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc
35. Prześladowani i karierowicze, czyli jak być Polakiem w Rosji w XIX wieku. Refleksje o postawach i wzorcach
w: Polska-Mazowsze. Dzieje polityczno-militarne, gospodarcze i kulturalne. Ksiąga Jubileuszowa dedykowaSzczepańskiemu w 65. rocznice urodzin i 40-lecie pracy naukowej, str. 31-46, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, r. 2013 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
36. Ruch emancypacyjne i stowarzyszenia kobiece na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości - dylematy i ograniczenia
w: Anna Żarnowska Kobieta i rodzina w przestrzeni wielkomiejskiej na ziemiach polkich w XIX i XX wieku, str. 205-217, Wydawnictwo DiG, r. 2013 (Artykuł)
Andrzej Szwarc, Anna Żarnowska
37. Maria Skłodowska-Curie w Warszawie, na Mazowszu i w Europie
w: Wykłady inaugurujące rok akademicki 2011/2012, str. LIV / 103-117, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, r. 2012 (Artykuł)
Andrzej Szwarc (Autor oryginału)
38. Russification of Urban Space. Warsaw and Provincial Towns in the Kingdom of Poland
w: On the edge of Empire. Poland and Finland at the turn of the 19th and 20th centuries, str. 26-43, Juvenes Print - Tampereen yliopitopaino Oy, r. 2012 (Artykuł)
Andrzej Szwarc (Autor oryginału)
39. Ruś w wyobraźni i w rzeczywistości. Polskie koncepcje polityczne i militarne wobec ziem ukraińskich w dobie powstania styczniowego
w: Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, str. 389-406, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, r. 2012 (Artykuł)
Andrzej Szwarc (Autor oryginału)
40. Wojciech's Jastrzębowski's dream of the United Europe
w: Wojciech Bogumił Jastrzębowski 1799-1882, str. 7-13, Miasto Stołeczne Warszawa, r. 2011 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
41. Wojciecha Jastrzębowskiego marzenie o zjednoczonej Europie
w: Wojciech Bogumił Jastrzębowski 1799-1882, str. 7-13, Miasto Stołeczne Warszawa, r. 2011 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
42. Stefan Kieniewicz jako historyk społeczeństwa polskiego XIX wieku
w: Stefan Kieniewicz i jego dziedzictwo w polskiej historiografii, str. 121-131, Wydawnictwo DiG, r. 2010 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
43. Powstanie styczniowe w oczach Pawła Jaisenicy
w: P. Jasienica, Dwie drogi. O powstaniu styczniowym,, str. 5-10, r. 2009 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
44. Przedmowa
w: S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, wyd. III, str. 8-16, r. 2009 (Artykuł)
Andrzej Szwarc (Autor przedmowy)
45. Stare i nowe pola aktywności społecznej w Królestwie Polskim po 1905 roku. Stowarezyszenia oświatowe i kulturalne (przegląd problematyki)
w: Na drogach do Niepodległej. Inicjatywy obywatelskie Polaków w XIX i na początku XX wieku, str. 7-18, r. 2009 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
46. Z Witoldem Molikiem w kręgu badań nad dziewiętnastowieczną inteligencją
w: Sztambuch Witolda Molika, str. 85-88, Instytut Historii UAM, r. 2009 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
47. Czy Wielopolski miał rację?
w: Mówią Wieki”. Antologia tekstów 1958-2004, str. 229-235, r. 2008 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
48. Kobiety w zrzeszeniach polskiej młodzieży akademickiej (do 1914 r.)
w: Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), str. 263-276, r. 2008 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
49. Posłowie
w: Halina Szwarc, Wspomnienia z pracy w wywiadzie antyhitlerowskim ZWZ – AK,wyd. II, str. 173-176, r. 2008 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
50. Ruchy emancypacyjne i stowarzyszenia kobiece na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości – dylematy i ograniczenia
w: Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), str. 12-28, r. 2008 (Artykuł)
Andrzej Szwarc, Anna Żarnowska
51. The emancipation movement and women’s associations in Polish lands prior to the regaining of independance – dilemmas and restrictions
w: Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), str. 29-36, r. 2008 (Artykuł)
Andrzej Szwarc, Anna Żarnowska
52. Wojna i dyplomacja. Okoliczności powstania Księstwa Warszawskiego i jego miejsce w napoleońskiej Europie
w: Mrągowskie Studia Humanistyczne, str. 190-199, r. 2007 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
53. Polska pod zaborami (1795-1918) [komentarze do map]
w: Ilustrowany Atlas Historii Polski, str. 170-215, Wydawnictwo, r. 2006 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
54. Przedmowa
w: Kobieta i rewolucja obyczajowa. Wiek XIX i XX, str. 9-14, r. 2006 (Artykuł)
Anna Żarnowska (Autor przedmowy), Andrzej Szwarc (Autor przedmowy)
55. Spory o granice pornografii - XIX i początek XX wieku
w: Kobieta i rewolucja obyczajowa. Wiek XIX i XX., str. 223-245, Wydawnictwo DiG, r. 2006 (Artykuł)
Andrzej Szwarc
56. Płeć a starość - wzory kulturowe i polityka państwa
w: Społeczeństwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX, str. 41-58, Wydawnictwo D i G, r. 2003 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Nietyksza (Redaktor), Andrzej Szwarc (Redaktor), Katarzyna Sierakowska (Redaktor), Agnieszka Janiak-Jasińska (Redaktor), Renata Siemieńska-Żochowska
57. Warszawa pod obcą władzą (1795-1914)
w: Wielka księga Warszawy, str. 92-104, r. 2001 (Artykuł)
Andrzej Szwarc