Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Anna Nazwisko: Bajerowska

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Antropocentryczna a korelatywne koncepcje wiedzy i informacji
LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 4 r. 2011, str. 229-239 (Artykuł)
Anna Bajerowska (Autor oryginału)
2. Intelligenzarten und Dolmetschen. Einige Bemerkungen zu Howard Gardners Theorie der vielfachen Intelligenz
LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 3 r. 2010, str. 113-123 (Artykuł)
Anna Bajerowska (Autor oryginału)
3. Silke Domasch, Biomedizin als sprachliche Kontroverse. Die Thematisierung von Sprache im öffentlichen Diskurs zur Gendiagnostik. ‚Sprache und Wissen’, Walter de Gruyter, Berlin, New York 2007
LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 2 r. 2010, str. 281-285 (Recenzja)
Anna Bajerowska (Autor oryginału)
4. Zofia Bilut-Homplewicz, Waldemar Czachur, Marta Smykała (red.), Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009
LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 2 r. 2010, str. 306-313 (Recenzja)
Anna Bajerowska (Autor oryginału)
5. Eigenschaften der Fach(sprach)lichkeit von Texten aus dem Bereich der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA Tom 2 r. 2009, str. 246-258 (Artykuł)
Anna Bajerowska (Autor oryginału)
6. Marion Wörrlein, Der Simultandolmetschprozess. Eine empirische Untersuchung, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, München, 2007
PRZEGLĄD GLOTTODYDAKTYCZNY Tom 25 r. 2008, str. 210-213 (Recenzja)
Anna Bajerowska (Autor oryginału)

Publikacja w książce

7. Analiza tekstów na temat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z perspektywy antropocentrycznej teorii języków
w: Translatoryka. Koncepcje - Modele - Analizy, str. 206-218, r. 2010 (Artykuł)
Anna Bajerowska (Autor oryginału)