Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Anna Nazwisko: Zadrożyńska-Barącz Rola: Współautor

                

2007

1. Ochroniarze z bożej łaski
w: W co wierzymy?, str. 61-71, Oficyna Wydawnicza Stopka, r. 2007 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz

2006

2. Antropolog jedzie na wieś rozmowa z prof. Anna Zadrożyńską
OPCIT Nr 6(33) r. 2006, str. 6-7 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz, Amanda Krzyworzeka
3. From Birth to Death
w: Kolekcja Muzyki Ludowej Polskiego Radia, str. 001-001, r. 2006 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz
4. Od narodzin do śmierci
w: Kolekcja Muzyki Ludowej Polskiego Radia, str. 1-9, r. 2006 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz

2005

5. Przedmowa
w: Horyzonty antropologii kultury. Tom w darze dla Profesor Zofii Sokolewicz, str. 9-21, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Wydawnictwo DiG, r. 2005 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz

2004

6. Cham w grafie
w: Kultura polityczna Polaków, red. Bronisław Gołebiowski, str. 377-386, Oficyna Wydawnicza "Stopka", r. 2004 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz
7. Damy i galanci. O polskich zwyczajach towarzyskich, ss. 308 [jako Anna Zadrożyńska]
Wydawnictwo Książkowe "Twój styl", r. 2004 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz
8. Jacek Olędzki 1933-2004
LUD Tom LXXXVIII r. 2004, str. 414-416 (Inne)
Anna Zadrożyńska-Barącz

2003

9. W poszukiwaniu codzienności
w: Życie codzienne Polaków na przełomie XX i XXI wieku, red. Roch Sulima, str. 157-166, Oficyna Wydawnicza "Stopka", r. 2003 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Zadrożyńska-Barącz
10. Zielnik świętowań polskich, ss. 370, il.
Wydawnictwo Książkowe "Twój Styl", r. 2003 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz, Krzysztof Braun

2002

11. Cezaria Anna Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa (1885-1967)
w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, pod red. E. Fryś-Pietraszkowej, A. Kowalskiej-Lewickiej, A. Spiss, str. 3-7, Wydawnictwo Naukowe DWN/ Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Krakowie, r. 2002 (Hasło encyklopedyczne)
Anna Zadrożyńska-Barącz, Dorota Zamojska
12. Ludowe obrzędy i podania. Etnograficzne i folklorystyczne studia porównawcze wsi polskiej i macedońskiej
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2002 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz, Krzysztof Wrocławski, T Vrazinowski
13. Obrzędy rodzinne
w: Ludowe obrzędy i podania. Etnograficzne i folklorystyczne studia porównawcze wsi polskiej i macedońskiej, str. 13-151, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2002 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Zadrożyńska-Barącz
14. Świętowania polskie. Przewodnik po tradycji, ss. 167
Wydawnictwo Książkowe "Twój Styl", r. 2002 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz

2001

15. Targowisko różności. Spojrzenie na kulturę współczesną, ss. 287 (jako Anna Zadrożyńska)
Wydawnictwo Książkowe "Twój Styl", r. 2001 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz

2000

16. Światy, zaświaty. O tradycji świętowań w Polsce, ss.299
Wydawnictwo Książkowe "Twój Styl", r. 2000 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1998

17. Dyskretny prezes wielkiej korporacji
NOWE KSIĄŻKI Nr 6 r. 1998, str. 70-71 (Recenzja)
Anna Zadrożyńska-Barącz
18. European Christian Culture. Cultural anthropology approach
w: Ethnology and Anthropology at the Time of Transformation. Poland at the 14th Congress of the IUAES, str. 57-60, Polish Academic Science (PAN), r. 1998 (Artykuł konferencyjny)
Anna Zadrożyńska-Barącz
19. Od zmarłych ważniejsi żywi
NOWE KSIĄŻKI Nr 4 r. 1998, str. 41-42 (Recenzja)
Anna Zadrożyńska-Barącz
20. Odwrotna strona prawdy
NOWE KSIĄŻKI Nr 1 r. 1998, str. 62-63 (Recenzja)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1997

21. Reflections on modern culture studies
ZBORNIK FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU SERIA A ISTORIJSKE NAUKE Tom XIX r. 1997, str. 165-170 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz
22. Stań, kto przechodzisz
NOWE KSIĄŻKI Nr 4 r. 1997, str. 11-12 (Recenzja)
Anna Zadrożyńska-Barącz
23. Tradycje świąt dorocznych, ss. 47
Wydawnictwo Dolnośląskie, r. 1997 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1996

24. Krótki szkic o chamstwie
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XL Nr 1-2 r. 1996, str. 19-28 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1995

25. Semejni obredi: sporedbena monografija na polskite sela Pjentki i Twarogi i makedonskoto selo Jablanica, ss. 160 [jako Ana Zadrożinska], streszcz. w jęz. franc.
Muzej na Makedonija, Archeoloszki, etnoloszki i Istoriski-Skopje/Katedra po etnologija i kulturoloszka antropologija - Warszawa, r. 1995 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1992

26. Homo ludens
w: [Katalog wystawy] Homo ludens. Człowiek i zabawa (wystawa czynna od 3 grudnia 1992 do 28 lutego 1993), str. 7-11, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, r. 1992 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz
27. Ludzie i przestrzeń domowa - przyczynek do antropologii schronienia
w: Dom we współczesnej Polsce. Szkice, red. P. Łukasiewicz i A. Siciński, str. 35-41, Wiedza o kulturze, r. 1992 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1991

28. Antropologiczne problemy kultury współczesnej  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXXV Nr 1 r. 1991, str. 21-30 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1990

29. Rys etnograficzny Ziemi Bialsko-Podlaskiej. Prace nad etnograficzną monografią wsi Choroszczynka
w: Z nieznanej przeszłości Białej i Podlasia, oprac. nauk. Tadeusz Wasilewski, Tadeusz Krawczuk, ss. 656, [32] s., tabl., fot., mapy, portrety, str. 241-260, Podlaskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, r. 1990 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1988

30. Powtarzać czas początku, cz.II: O polskiej tradycji obrzędów ludzkiego życia, ss. 165 (jako Anna Zadrożyńska)
Wydawnictwo Spółdzielcze, r. 1988 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz
31. Reflections on modern culture study
w: Poland at the 12th Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, red. Sławoj Szynkiewicz, str. 41-49, Ossolineum, r. 1988 (Artykuł konferencyjny)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1987

32. Tradycja i współczesność w obrzędach wsi okolic Kołbieli
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom 9 r. 1987, str. 39-54 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1986

33. Kultura tradycyjna i współczesna kultura robotnicza
w: Wokół tradycji kultury robotniczej w Polsce, pod red. A. Żarnowskiej, str. 50-80, Państwowy Instytut Wydawniczy, r. 1986 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Zadrożyńska-Barącz
34. Powtarzać czas początku, cz.I: O świętowaniu świąt dorocznych w Polsce, ss. 167 (jako Anna Zadrożyńska)
Wydawnictwo Spółdzielcze, r. 1986 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1985

35. Założenie badań nad mitologią narodową  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXIX Nr 1 r. 1985, str. 41-44 (Artykuł konferencyjny)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1983

36. Homo faber i homo ludens. Etnologiczny szkic o pracy w kulturach tradycyjnej i współczesnej, ss.359 (jako Anna Zadrożyńska)
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 1983 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz
37. Homo faber i homo ludens. Próba modelowego ujęcia kultur tradycyjnej i współczesnej  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXVII Nr 2 r. 1983, str. 151-166 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz
38. Zasady eskimoskiego systemu klasyfikacji ludzi  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXVII Nr 1 r. 1983, str. 235-351 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1981

39. Etnologiczne problemy seksuologii. Symbolika płci w kulturach różnych ludów
w: Seksuologia kulturowa pod red. K. Imielińskiego, str. 172-218, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 1981 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1978

40. Działalność Katedry Etnologii UW po II wojnie światowej
w: Podręcznik etnografii polskiej, red. A. Kutrzeba-Pojnarowa, str. 17-17, r. 1978 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz
41. Etnografia (informacyjne wskazówki do wstępnej obserwacji terenowej)
w: Poradnik do badań terenowych środowiska geograficznego, pod red. J. Kondrackiego, str. 329-358, r. 1978 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz
42. Ludzie z igloo
KONTYNENTY Nr 8 r. 1978, str. 20-23 (Inne)
Anna Zadrożyńska-Barącz
43. The value system in the traditional and in the contemporaneus model of marriage in Polish villages
ETHNOLOGIA POLONA Tom 4 r. 1978, str. 93-104 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1976

44. Wyrzeczysko. O świętowaniu w Polsce [ss. 308]
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, r. 1976 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz, Jacek Olędzki, T. Ciołek

1974

45. Zawarcie małżeństwa. Analiza systemu wartościowania, ss.93
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, r. 1974 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1973

46. The Motives and Evaluations of Marriage in Contemporary Polish Rural Communities
w: Poland at the 9th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, str. 159-166, Ossolinem, r. 1973 (Artykuł konferencyjny)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1970

47. Fenomenoloska koncepcija kulture
KULTURA CASOPIS ZA TEORIJU O SOCJOLOGIJU KULTURE I MEDIJA r. 1970, str. 68-74 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz
48. Irlandia - dwa państwa, dwa narody  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XIV Nr 2 r. 1970, str. 197-205 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz
49. Irlandzka kultura narodowa: zespół zanikających treści  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XIV Nr 1 r. 1970, str. 123-137 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz
50. Nowa dziedzina deficytowa - etnografia Europy  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XIV Nr 2 r. 1970, str. 207-214 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1969

51. Podłoże separatyzmu kulturowego w Irlandii  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XIII Nr 2 r. 1969, str. 97-114 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1968

52. Fenomenologiczna koncepcja historii i kultury. Zastosowanie w polskich badaniach etnograficznych  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XII r. 1968, str. 15-28 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1967

53. Maria Brandon-Albini, Midi vivnt. Peuple et culture en Italie du Sud. Paris 1964, Presses Universitaires de France
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XI r. 1967, str. 553-557 (Recenzja)
Anna Zadrożyńska-Barącz
54. Materiały do studiów nad genezą teatru. Przegląd hipotez. Koncepcja A.D. Awdiejewa  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XI r. 1967, str. 196-210 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz
55. Ze studiów nad tradycyjnym ubiorem ludowym w rejonie Ciechanowca na Podlasiu
ROCZNIK BIAŁOSTOCKI Tom 8 r. 1967, str. 337-358 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1965

56. Jean-Michel Guilcher, La tradition populaire de danse en Basse - Bretagne, Paris 1963
ETNOGRAFIA POLSKA Tom IX r. 1965, str. 594-599 (Recenzja)
Anna Zadrożyńska-Barącz