Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Błażej Nazwisko: Brzostek

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Książka o Żydach: Paweł Śpiewak, Żydokomuna. Interpretacje historyczne
STAN RZECZY Nr 1(4) r. 2013, str. 220-226 (Recenzja)
Błażej Brzostek
2. Nathaniel D. Wood, Becoming Metropolitan: Urban Selfhood and the Making of Modern Cracow, DeKalb 2010
ANNALES. HISTOIRE, SCIENCES SOCIALES Tom 68 Nr 2 r. 2013, str. 561-563 (Recenzja)
Błażej Brzostek
3. Głos w ankiecie Etyka w badaniach przeszłości
ROCZNIK ANTROPOLOGII HISTORII Tom II Nr 1 r. 2012, str. 304-306 (Inne)
Błażej Brzostek
4. [głos w dyskusji wokół tekstu Z. Zblewskiego]
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom CXVII Nr 2 r. 2010, str. 75-78 (Artykuł)
Błażej Brzostek
5. À la recherche de la splendeur. Les aspirations métropolitaines de Bucarest et de Varsovie au XXe siècle, “Revue Roumaine d’Histoire”
Tom XLVIII Nr 3-4 r. 2009, str. 215-230 (Artykuł)
Błażej Brzostek
6. Huby na dębie
DIALOG Tom 6 r. 2009, str. 100-114 (Artykuł)
Błażej Brzostek
7. Miasto na wzgórzu. Sandomierz a PRL
MÓWIĄ WIEKI Nr 6 r. 2009, str. 80-82 (Artykuł)
Błażej Brzostek
8. Przeszłość zwizualizowana. Rozmowa o filmie historycznym. O filmie historycznym rozmawiaja Ewa Wipszycka, Tadeusz Cegielski, Jarosław Krawczyk i Błazej Brzostek,  [ LINK ]
MÓWIĄ WIEKI Nr 3 (591) r. 2009, str. 9-14 (Inne)
Tadeusz Cegielski, Błażej Brzostek, Ewa Wipszycka-Bravo, JAROSŁAW KRAWCZYK
9. Rumuński rok 1968
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom C Nr 1 r. 2009, str. 47-69 (Artykuł)
Błażej Brzostek
10. Rumuńska wiosna
MÓWIĄ WIEKI Nr 8 r. 2008, str. 34-39 (Artykuł)
Błażej Brzostek
11. Barwy roku 1956
MÓWIĄ WIEKI Nr 10 r. 2006, str. 15-21 (Artykuł)
Błażej Brzostek
12. Polska 1956–1976: w poszukiwaniu paradygmatu
PAMIĘĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ Nr 2(10) r. 2006, str. 25-37 (Artykuł)
Błażej Brzostek, Marcin Zaremba
13. Recenzja: M. Mazurek, Socjalistyczny zakład pracy. Porównanie fabrycznej codzienności w PRL i NRD u progu lat sześćdziesiątych, Warszawa 2005
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom XCVII Nr 4 r. 2006, str. 570-574 (Recenzja)
Błażej Brzostek

Książka

14. PRL na widelcu
Baobab, r. 2010 (Książka)
Błażej Brzostek
15. Za progiem. Życie codzienne w przestrzeni publicznej Warszawy lat 1955-1970
Trio, r. 2007 (Książka)
Błażej Brzostek

Publikacja w książce

16. Wstęp
w: Melchior Wańkowicz, Sztafeta. Książka o polskim pochodzie gospodarczym, str. 5-10, Prószyński i S-ka, r. 2012 (Artykuł)
Błażej Brzostek
17. „Ketman” und „urbanitate”. Äußere Zeichen gesellschaftlischer Unterschiede In Bukareszt und Warschau In den 1950er und 1960er Jahren
w: „Schleichwege”. Inoffizielle Begegnungen sozialistischer Staatsbürger zwischen 1956 und 1989, str. 25-54, Böhlau, r. 2010 (Artykuł)
Błażej Brzostek
18. Dzień robotnika warszawskiego AD 1952
w: Budujemy socjalizm…” Materiały pokonferencyjne, str. 151-170, IPN, r. 2010 (Artykuł)
Błażej Brzostek
19. Nonkonformizm robotników warszawskich w latach 1950-1955
w: Warszawa, miasto w opresji, str. 281-306, IPN, r. 2010 (Artykuł)
Błażej Brzostek
20. Wschodnia szarość i Latin flavour. O dystynkcjach społecznych na ulicach Bukaresztu i Warszawy lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w.
w: Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty społeczeństw socjalistycznych 1956-1989, str. 13-43, Trio, r. 2010 (Artykuł)
Błażej Brzostek
21. Znaczenie drobiazgu. O drobnych ogłoszeniach prasowych z Bukaresztu i Warszawy w okresie powojennym
w: Niepiękny wiek XX, str. 467-492, IPN, IH PAN, r. 2010 (Artykuł)
Błażej Brzostek
22. Hasło: Cały naród buduje swoją stolicę
w: Polska-Niemcy. Wojna i pamięć, str. 199-201, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, r. 2009 (Artykuł)
Błażej Brzostek
23. Polish Federation Ideas for East-Central Europe 1918-1952
w: Federalism in the History of Poland [wydawnictwo towarzyszące wystawie w Parlamencie Europejskim, kwiecień 2009], str. 73-98, Kancelaria Sejmu, r. 2009 (Artykuł)
Błażej Brzostek
24. PRL: propaganda czy polityka historyczna?
w: Polityka czy propaganda? PRL wobec historii, str. 57-86, MHP, r. 2009 (Artykuł)
Błażej Brzostek
25. Współzawodnictwo pracy jako program społeczno-moralny
w: Współzawodnictwo pracy w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym i propagandzie PRL, str. 51-68, r. 2008 (Artykuł)
Błażej Brzostek
26. „Wiklina”. Z historii pewnej warszawskiej kawiarni lat małej stabilizacji
w: Metamorfozy społeczne 2. Badania nad dziejami społecznymi XIX i XX w., str. 233-257, r. 2007 (Artykuł)
Błażej Brzostek, Joanna Wawrzyniak
27. „Tygodnik Wojenny”
w: Solidarność podziemna 1981-1989, str. 621-635, r. 2006 (Artykuł)
Błażej Brzostek
28. Czas wolny mieszkańców miast polskich 1956-1970
w: Życie codzienne w PRL (1956-1989), str. 97-126, r. 2006 (Artykuł)
Błażej Brzostek
29. Ludzie z ulicy. Życie codzienne w Warszawie (1956-1970)
w: Socjalizm w życiu powszednim. Dyktatura a społeczeństwo w NRD i PRL, str. 129-141, TRIO, Zentrum fur Zeithistorische Forschung Potsdam, r. 2006 (Artykuł)
Błażej Brzostek
30. Robotnicy Paryża i Warszawy w połowie XX wieku
w: W połowie drogi. Warszawa między Paryżem a Kijowem, str. 11-66, TRIO, r. 2006 (Artykuł)
Błażej Brzostek