Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Elżbieta Nazwisko: Kossewska

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Adaptacja aliji gomułkowskiej w Izraelu (1955–1960)
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Tom 6 r. 2013, str. 97-118 (Artykuł)
Elżbieta Kossewska (Autor oryginału)
2. From Iconoclasm to Zionism: The Polish Language Mapam Party Periodical Od Nowa, 1958–1965
KESHER. A JOURNAL OF MESSIANIC JUDAIZM r. 2012, str. 43 / 74-86 (Artykuł)
Elżbieta Kossewska (Autor oryginału)
3. Mapai and the Polish-Language Press in Israel: The Brief Life of Kurier
GAL-ED. ON THE HISTORY AND CULTURE OF POLISH JEWRY r. 2012, str. 23 / 79-98 (Artykuł)
Elżbieta Kossewska (Autor oryginału)
4. Od politycznej koalicji do prasowej opozycji – Nowiny i Kurier w latach 1959–1961
KWARTALNIK HISTORII ŻYDÓW - JEWISH HISTORY QUARTERLY r. 2012, str. 2 / 207-232 (Artykuł)
Elżbieta Kossewska (Autor oryginału)
5. Zużyty komunizm i apostaci. Ignacy Iserles i jego izraelska odnowa
DZIEJE NAJNOWSZE. KWARTALNIK POSWIECONY HISTORII XX W. r. 2012, str. 2 / 125-152 (Artykuł)
Elżbieta Kossewska (Autor oryginału)
6. Army-Media Relationships: Between Contempt and Symbiosis
KIVUNIM r. 2011, str. 25 / 238-255 (Artykuł)
Elżbieta Kossewska, Shewach Weiss
7. Linguistic Absorption of Polish Jews in Israel
ISRAEL: STUDIES IN ZIONISM AND THE STATE OF ISRAEL - HISTORY, SOCIETY, CULTURE Tom 17 r. 2010, str. 167-190 (Artykuł)
Elżbieta Kossewska (Autor oryginału)
8. Lot Wifes's Complex – Polish-language titles in Israel in the first decade of the state's existence
KIVUNIM Tom 22 r. 2010, str. 193-207 (Artykuł)
Elżbieta Kossewska (Autor oryginału)
9. Opinion: Third time
KESHER. A JOURNAL OF MESSIANIC JUDAIZM Tom 40 r. 2010, str. 65-73 (Artykuł)
Elżbieta Kossewska (Autor oryginału)
10. Izraelski „Kurier” – okoliczności powstania.
STUDIA MEDIOZNAWCZE Nr 2(37) r. 2009, str. 121-139 (Artykuł)
Elżbieta Kossewska (Autor oryginału)
11. Nowiny – prasa polskojęzyczna Partii Postępowej w Izraelu.
KWARTALNIK HISTORII ŻYDÓW - JEWISH HISTORY QUARTERLY Nr 4 r. 2009, str. 426-447 (Artykuł)
Elżbieta Kossewska (Autor oryginału)
12. Prasa polskojęzyczna Partii Progresywnej w Izraelu
KWARTALNIK HISTORII ŻYDÓW - JEWISH HISTORY QUARTERLY r. 2009, str. 4/2009 / 426-447 (Artykuł)
Elżbieta Kossewska (Autor oryginału)
13. Z tradycją „Ichudu” na ziemi Izraela
ZESZYTY PRASOZNAWCZE Nr 4 r. 2009, str. 142-157 (Artykuł)
Elżbieta Kossewska (Autor oryginału)
14. Postsyjonista?
WIĘŹ Nr 11-12 r. 2008, str. 73-81 (Artykuł)
Elżbieta Kossewska (Autor oryginału)
15. Żyd pełny i częściowy.
WIĘŹ Nr 10 r. 2008, str. 69-75 (Artykuł)
Elżbieta Kossewska (Autor oryginału)
16. Śladami "Stopki" - działalność Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego.
STUDIA MEDIOZNAWCZE Nr 3(18) r. 2004, str. 53-74 (Artykuł)
Elżbieta Kossewska (Autor oryginału)
17. Elektroniczne środki przekazu w Polsce wobec rozszerzenia Unii Europejskiej.
STUDIA MEDIOZNAWCZE Nr 3(13) r. 2003, str. 106-112 (Artykuł)
Elżbieta Kossewska (Autor oryginału)
18. Media w nauczaniu Kościoła.
STUDIA MEDIOZNAWCZE Nr 3(13) r. 2003, str. 106-112 (Artykuł)
Elżbieta Kossewska (Autor oryginału)
19. Prasa Związku Legionistów Polskich 1922-1939.
STUDIA MEDIOZNAWCZE Nr 2(7) r. 2002, str. 125-135 (Artykuł)
Elżbieta Kossewska (Autor oryginału)

Publikacja w książce

20. Problem absorpcji w społeczeństwie wieloetnicznym na przykładzie Żydów z Maroka w Izraelu.
w: Dom i ojczyzna. Dom wielokulturowości., str. 334-342, Instytut Profilaktyki Spolecznej i Resocjalizacji UW, MCAZ, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Kossewska (Autor oryginału)
21. Piłsudski na łamach prasy organizacji byłych wojskowych (1926-1939).
w: Józef Piłsudski na łamach i w opiniach prasy polskiej lat 1918-1989., str. 121-152, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, r. 2005 (Artykuł)
Marek Jabłonowski, Elżbieta Kossewska
22. Federacja Polskich Związków Ojczyzny wobec inicjatyw gospodarczych ekipy sprawującej władzę w 1936 r.
w: Koncepcje gospodarcze Eugeniusza Kwiatkowskiego 1888-1974., str. 165-170, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, r. 2000 (Artykuł)
Elżbieta Kossewska