Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Ewa Nazwisko: Machut-Mendecka

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Globalizacja i orientalizm w twórczości Abd ar-Rahmana Munifa
BLISKI WSCHÓD Tom 8 r. 2011, str. 70-86 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
2. Intuicja i introwersja w literaturze arabskiej
ALBO ALBO. PROBLEMY PSYCHOLOGII I KULTURY Tom 1 r. 2011, str. 99-116 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
3. Od ekstrawertyzmu do androgynii (na podstawie obrazów kultury i literatury)
ALBO ALBO. PROBLEMY PSYCHOLOGII I KULTURY Nr 2-3 r. 2011, str. 157-178 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
4. Symbolika i retoryka arabskiej wiosny 2011
ALBO ALBO. PROBLEMY PSYCHOLOGII I KULTURY Tom 2 r. 2011, str. 77-99 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
5. The Egyptian Dialect as an Expression of Linguistic Change in Arab Countries
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY Tom LXIV Nr 2 r. 2011, str. 46-53 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
6. The Ways of Expression of Cultural Norms in the Egyptian Dialect
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY Tom LXIV Nr 1 r. 2011, str. 80-90 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
7. M.M. Dziekan, Dzieje kultury arabskiej, Warszawa 2008
BLISKI WSCHÓD Tom 6 r. 2009, str. 199-207 (Recenzja)
Ewa Machut-Mendecka
8. Misja al-Dżaziry
ALBO ALBO. PROBLEMY PSYCHOLOGII I KULTURY Tom 4 r. 2009, str. 109-126 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
9. Intertextuality in the Dramas of Sa'd Allah Wannus
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY Tom 61 Nr 1 r. 2008, str. 20-27 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
10. Morocco Real and Unreal World in the Output of Mubarak Rabi
AFRICANA BULLETIN Tom 53 r. 2007, str. 51-67 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
11. Świat blisko natury, Twórczość egipskiego prozaika Jahji at-Tahira Abd Allaha
TEKSTY DRUGIE Nr 4 r. 2007, str. 197-215 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
12. Archetypes of the South in the Literary Output of Yahya Tahir Abd Allah
AFRICANA BULLETIN Tom 54 r. 2006, str. 11-33 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
13. People and Demons (the output of Magid Tubiyya, an Egyptian prosaist)
AFRICANA BULLETIN Tom 52 r. 2004, str. 43-65 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
14. Search for Identity in modern Arabic prose
STUDIA ARABISTYCZNE I ISLAMISTYCZNE Tom 12 r. 2004, str. 5-20 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
15. Taziyya: in milieu of fight
ASIAN AND PACIFIC STUDIES Tom 1 r. 2004, str. 13-26 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
16. Space and Time in the Novels of 'Abd ar-Rahman Munif
STUDIA ARABISTYCZNE I ISLAMISTYCZNE Tom 11 r. 2003, str. 30-44 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
17. The World of Deserts and Sorcerers
AFRICANA BULLETIN Tom 51 r. 2003, str. 111-131 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
18. Islam a pokój
ALBO ALBO PROBLEMY PSYCHOLOGII I KULTURY Nr 1 r. 2001, str. 145-147 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
19. Manly Myths in the Book of the Thousand and One Nights
STUDIA ARABISTYCZNE I ISLAMISTYCZNE Tom 9 r. 2001, str. 5-17 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
20. Wędrowcy tysiąca i jednej nocy
ALBO ALBO PROBLEMY PSYCHOLOGII I KULTURY Nr 3 r. 2001, str. 95-103 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
21. Magia w kulturze islamu
ALBO ALBO PROBLEMY PSYCHOLOGII I KULTURY Nr 4 r. 2000, str. 103-111 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
22. Mekka - miejsce odrodzenia
ALBO ALBO PROBLEMY PSYCHOLOGII I KULTURY Nr 3 r. 2000, str. 110-119 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
23. Under the Wings of an Angel: Muslim Myths of Creation
STUDIA ARABISTYCZNE I ISLAMISTYCZNE Nr 7 r. 1999, str. 62-70 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka

Książka

24. Kultura arabska, mity, literatura, polityka
Eneteia, r. 2012 (Książka)
Ewa Machut-Mendecka
25. Świat arabski. Kultura i polityka
Dialog, r. 2012 (Książka)
Katarzyna Pachniak (Redaktor), Ewa Machut-Mendecka (Redaktor)

>>> Następne >>>