Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Ewa Nazwisko: Zwierzchoń-Grabowska

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Analiza tłumaczeń interlingwalnych a parametry okulografi czne
LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 6 r. 2012, str. 207-215 (Artykuł)
Ewa Zwierzchoń-Grabowska (Autor oryginału)
2. Bericht über die Mitgliederversammlung des Verbandes Polnischer Germanisten, die internationale wissenschaftliche VPG-Jahrestagung Mensch – Sprachen – Kulturen (25.-27. Mai 2012)
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY Tom 60 Nr 3 r. 2012, str. 402-406 (Sprawozdanie)
Grzegorz Pawłowski, Ewa Zwierzchoń-Grabowska
3. Die deutsche Sprache, Literatur und Kultur in (deutsch-polnischer) Interaktion: Międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Zielona Góra, 17 – 19 czerwca 2011 r.
LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 4 r. 2011, str. 241-246 (Sprawozdanie)
Ewa Zwierzchoń-Grabowska (Autor oryginału)
4. Międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich DISKURSE ALS MITTEL UND GEGENSTÄNDE DER GERMANISTIK Olsztyn, 8 – 10 maja 2009 roku
KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA Tom 4 r. 2011, str. 268-272 (Sprawozdanie)
Ewa Zwierzchoń-Grabowska (Autor oryginału)
5. Okulograficzne wsparcie badań nad procesem tłumaczenia pisemnego
LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 4 r. 2011, str. 199-210 (Artykuł)
Ewa Zwierzchoń-Grabowska (Autor oryginału)
6. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Stowarzyszenia Germanistów Polskich: Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik (Łódź-Bronisławów 9-11 maja 2008)
PRZEGLĄD GLOTTODYDAKTYCZNY Nr 26 r. 2009, str. 211-217 (Sprawozdanie)
Ewa Zwierzchoń-Grabowska (Autor oryginału)
7. Wanda Zmarzer, Jerzy Lukszyn (red. nauk.), Polsko-rosyjski tezaurus konstant kulturowych
PRZEGLĄD GLOTTODYDAKTYCZNY Tom 26 r. 2009, str. 177-178 (Recenzja)
Ewa Zwierzchoń-Grabowska (Autor oryginału)
8. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Stowarzyszenia Germanistów Polskich „Germanistische Wahrnehmungen der Multimedialität, Multilingualität und Multikulturalität” (Opole 11-13 maja 2007)
PRZEGLĄD GLOTTODYDAKTYCZNY Nr 24 r. 2008, str. 169-174 (Sprawozdanie)
Ewa Zwierzchoń-Grabowska (Autor oryginału)
9. Barbara Skowronek, Methodologische Rekonstruktion glottodidaktischer Theorien
Nr 2 r. 2000, str. 144-146 (Recenzja)
Ewa Zwierzchoń-Grabowska (Autor oryginału)
10. Lipczuk, Ryszard; Mecner, Paweł; Westphal, Werner: Lexikon der modernen Linguistik. Ausgewählte Begriffe zur Kommunikation und Kognitionswissenschaft. Leksykon lingwistyki współczesnej. Wybrane pojęcia z zakresu komunikacji i nauk kognitywnych, Szczecin 1999, Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”
PRZEGLĄD GLOTTODYDAKTYCZNY Tom 17 r. 2000, str. 161-164 (Recenzja)
Ewa Zwierzchoń-Grabowska (Autor oryginału)
11. Zur Problematik der Planung des Fremdsprachenunterrichts in Polen
ORBIS LINGUARUM Tom 4 r. 1999, str. 227-234 (Artykuł konferencyjny)
Ewa Zwierzchoń-Grabowska (Autor oryginału)

Książka

12. Lingwistyka stosowana – języki specjalistyczne – dyskurs zawodowy
, r. 2010 (Książka)
Jurij Lukszyn (Redaktor serii), Aleksandra Waszczuk (Redaktor), Ewa Zwierzchoń-Grabowska (Opracowujący)
13. Dydaktyczny słownik terminologii lingwistycznej
KJS UW, r. 2009 (Książka)
Jurij Lukszyn (Redaktor), Wanda Zmarzer (Redaktor), Małgorzata Kornacka, Jurij Lukszyn, Adam Marchwiński, Aleksandra Waszczuk, Wanda Zmarzer, Ewa Zwierzchoń-Grabowska
14. W kręgu problematyki technolektalnej
, r. 2009 (Książka)
Jurij Lukszyn (Redaktor serii), Aleksandra Waszczuk (Redaktor), Ewa Zwierzchoń-Grabowska (Opracowujący)
15. Wielojęzyczny słownik modułowy. Suplement
, r. 2001 (Książka)
Jurij Lukszyn (Redaktor), Ewa Zwierzchoń-Grabowska
16. Wielojęzyczny słownik modułowy t. 1-5
, r. 2000 (Książka)
Jurij Lukszyn (Redaktor), Ewa Zwierzchoń-Grabowska
17. Zostań poliglotą. Wielojęzyczny słownik wypowiedzi
, r. 1998 (Książka)
Jurij Lukszyn (Redaktor), Ewa Zwierzchoń-Grabowska

Publikacja w książce

18. Interlingwalna interdyscyplinarna komunikacja specjalistyczna
w: Translatoryka. Koncepcje – Modele – Analizy, str. 439-449, r. 2010 (Artykuł)
Ewa Zwierzchoń-Grabowska (Autor oryginału)
19. Metafrastyczna typologia języków a dydaktyka translacji tekstów specjalistycznych
w: Metafrastyczna typologia języków, str. 149-158, r. 2010 (Artykuł)
Ewa Zwierzchoń-Grabowska (Autor oryginału)
20. Internet w procesie glottodydaktycznym
w: W kręgu problematyki technolektalnej, str. 419-450, r. 2009 (Artykuł)
Ewa Zwierzchoń-Grabowska (Autor oryginału)
21. Teksty specjalistyczne w procesie glottodydaktycznym z wykorzystaniem Internetu
w: Wyraz – Tekst – Interpretacja, str. 208-223, r. 2009 (Artykuł)
Ewa Zwierzchoń-Grabowska (Autor oryginału)
22. Zasady systematyzacji terminologii w słowniku
w: Metajęzyk lingwistyki, str. 120-136, r. 2001 (Artykuł)
Ewa Zwierzchoń-Grabowska (Autor oryginału)
23. Rath, R. : Linguistische Dialogforschung. Eine Skizze. / Badania dialogu w aspekcie lingwistycznym
w: Deutsch im Dialog / Niemiecki w dialogu, str. 92-105, r. 2000 (Artykuł)
Ewa Zwierzchoń-Grabowska (Tłumacz)