Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Grzegorz Nazwisko: Myśliwski

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Bóg jeden wie
NEWSWEEK POLSKA HISTORIA Nr 7 r. 2014, str. 56-59 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
2. "Zanim odkryto Amerykę" (J. Abu–Lughod, Europa na peryferiach. Średniowieczny system-świat w latach 1250–1350, Kęty 2012)
MÓWIĄ WIEKI Nr 6 r. 2013, str. 59-59 (Recenzja)
Grzegorz Myśliwski
3. Czy Śląsk stanowił region ekonomiczny w XIII–XV w. ? Czynniki spajające i dezintegrujące terytorium regionalne pod względem gospodarczym,
ŚLĄSKI KWARTALNIK HISTORYCZNY SOBÓTKA Tom 67 Nr 4 r. 2012, str. 79-101 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
4. O gospodarce inaczej (:J. Le Goff, Średniowiecze i pieniądze. Esej z antropologii historycznej, Warszawa 2011)
MÓWIĄ WIEKI Nr 7 r. 2012, str. 59-59 (Recenzja)
Grzegorz Myśliwski
5. Księga kamlarii miasta Torunia z lat 1453–1495, „Źródła do dziejów średniowiecznego Torunia”, t. 2, Toruń 2007]
ARCHEION Tom 110 Nr 2007-2008 r. 2010, str. 179-181 (Recenzja)
Grzegorz Myśliwski
6. R. Simiński, Od 'solitudo' do 'terra culta'. Przestrzeń jako przedmiot wyobrażeń w Inflantach i Prusach od XIII do początku XV wieku, Toruń 2008
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 117 Nr 4 r. 2010, str. 141-144 (Recenzja)
Grzegorz Myśliwski
7. Wrocław's Economic Links with the Upper German Lands in the Thirteenth to the Fifteenth Century
ACTA POLONIAE HISTORICA Tom 102 r. 2010, str. 5-42 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
8. [A Local Society in Transition. The ‘Henryków Book’ and Related Documents, ed. P. Górecki]
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 1000 Nr 4 r. 2009, str. 835-839 (Recenzja)
Grzegorz Myśliwski
9. Breslau und Regensburg: Wirtschaftskontakte in der Zeit vom 13. bis zum 15. J.
JAHRBUCH DER SCHLESISCHEN FRIEDRICH-WILHEMS-UNIVERSITÄT ZU BRESLAU Tom 47/48 r. 2007, str. 171-199 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
10. Wrocław i Ratyzbona. Kontakty gospodarcze w XIII–XV w.
ŚLĄSKI KWARTALNIK HISTORYCZNY SOBÓTKA Tom 61 Nr 2 r. 2006, str. 225-248 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
11. Związki gospodarcze Wrocławia z miastami południowych Niemiec i Szwajcarii (XIII–XVw.)
ROCZNIKI DZIEJÓW SPOLECZNYCH I GOSPODARCZYCH Tom 55 r. 2005, str. 127-165 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
12. Panorama dawnego Śląska [W. Korta, Historia Śląska do roku 1763 r.]
MÓWIĄ WIEKI Nr 7 (535) r. 2004, str. 59-60 (Recenzja)
Grzegorz Myśliwski
13. Włoskie republiki i niewolnictwo [D. Quirini–Popławska, Włoski handel czarnomorskimi niewolnikami w późnym średniowieczu]
MÓWIĄ WIEKI Tom 3-4 (531) r. 2004, str. 60-61 (Recenzja)
Grzegorz Myśliwski
14. Feudalizm – „rewolucja feudalna” – kryzysy władzy w Polsce XI – pocz. XII w. Punkt widzenia mediewistyki anglojęzycznej
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 93 Nr 1 r. 2002, str. 73-102 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
15. Old Age and Longevity in Medieval Poland against a comparative background
ACTA POLONIAE HISTORICA Tom 86 r. 2002, str. 5-45 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
16. Starość i długowieczność w Polsce do połowy XVI w. na tle porównawczym
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ Tom 49 Nr 3 r. 2001, str. 169-198 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
17. Between Memory and Anticipation. Temporal Consciousness of Mazovian So-ciety , the 12th – the mid–16th century
ACTA POLONIAE HISTORICA Tom 82 r. 2000, str. 5-36 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
18. Czy Marco Polo był w Chinach ?
MÓWIĄ WIEKI Nr 7 r. 2000, str. 20-25 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
19. Archetypy i historia. Uwagi o < Polskich dziejach bajecznych mistrza Wincentego Kadłubka > Jacka Banaszkiewicza
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 90 Nr 4 r. 1999, str. 541-551 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
20. Miary i miernicy na Mazowszu od XII do drugiej połowy XVI wieku
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ Tom 45 Nr 3-4 r. 1997, str. 319-349 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
21. Powstanie i rozwój granicy liniowej na Mazowszu (XII – poł. XVI w.)
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 101 Nr 3 r. 1994, str. 3-24 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
22. Czas na Mazowszu średniowiecznym. Praktyka sądowa ziemi płońskiej w początkach XV w.
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 83 Nr 1 r. 1992, str. 49-63 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
23. Zjawiska 'cudowne' w pisarstwie średniowiecznym XII-pocz. XIII w.
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 81 Nr 3-4 r. 1990, str. 405-422 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski

Książka

24. Brugia kolebka kapitalizmu (1280–1390)
Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2011 (Książka)
James M. Murray, Grzegorz Myśliwski (Redaktor)
25. Świat średniowiecza. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi  [ LINK ]
Wydawnictwa UW, r. 2010 (Książka)
Agnieszka Bartoszewicz (Redaktor), Grzegorz Myśliwski (Redaktor), Jerzy Pysiak (Redaktor), Paweł Żmudzki (Redaktor), Agnieszka Bartoszewicz, Grzegorz Myśliwski, Jerzy Pysiak, Paweł Żmudzki
26. Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII–XV wiek). Centrum czy peryferie ?
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, r. 2009 (Książka)
Grzegorz Myśliwski
27. To dopiero historia ! Podręcznik do gimnazjum. Klasa 1
Wydawnictwo Nowa Era, r. 2007 (Podręcznik szkolny)
Grzegorz Myśliwski
28. To dopiero historia ! Podręcznik dla gimnazjum, część 1
Wydawnictwo Nowa Era, r. 2003 (Podręcznik szkolny)
Grzegorz Myśliwski
29. Człowiek średniowiecza wobec czasu i przestrzeni (Mazowsze od XII do poł. XVI wieku)
Krupski i Ska, r. 1999 (Książka)
Grzegorz Myśliwski

Publikacja w książce

30. Wirtschaftsleben an der Hohen Strasse. Zu den wirtschaftlichen Kontakten Breslaus mit Krakau und anderen kleinpolnischen Städten dla Breslau und Krakau
w: Breslau und Krakau im Hoch– und Spätmittelalter. Stadtgestalt – Wohraum – Lebenstil, str. 173-218, Boehlau Verlag, r. 2014 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
31. Did Silesia constitute an economic region between the 13th and the 15th century ? Survey of region-integrating and region-disintegrating factors
w: The Long Formation of a Region Silesia (c. 1000—1526), str. 93-128, r. 2013 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
32. Breslau und die Hanse. Genese der wechselseitigen Beziehungen und geschichtlicher Überblick,
w: Am Rande der Hanse, str. 49-70, Porta Alba Verlag, r. 2012 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
33. Central Europe
w: Agrarian Change and Crisis in Europe, 1200–1500, str. 250-291, Routledge, r. 2012 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
34. W sprawie tomu 'Radices Silesiae – Śląsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII wieku), Wrocław 2011> (…). Głos w dyskusji'
w: Silesia Historica. Badania nad historią Śląska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania, str. 45-50, r. 2012 (Inne)
Grzegorz Myśliwski
35. Brugia w literaturze polskiej
w: J. M. Murray, Brugia kolebka kapitalizmu (1280–1390), str. 407-408, Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Grzegorz Myśliwski
36. Początki związków Wrocławia i Hanzy niemieckiej
w: Europejczycy, Afrykanie, inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu, str. 79-92, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2011 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
37. Wstęp redaktora naukowago
w: J. M. Murray, Brugia kolebka kapitalizmu (1280–1390), str. 9-11, Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Grzegorz Myśliwski
38. Leges sumptuariae w średniowiecznym Lwowie
w: Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, str. 222-233, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
39. Les Anciens et la Loi. L’évolution de la procédure judiciaire en tant que résultat des transformations socioculturelles en Pologne aux XVe et XVIe siècles
w: L’Europe centrale au seuil de la modernité. Mutations sociales, religieuses et culturelles (Autriche, Bohême, Hongrie et Pologne, fin du XIVe et du XVIe siècles, str. 117-127, Presses Universitaires de Rennes, r. 2010 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
40. Mazovia
w: The Oxford Dictionary of the Middle Ages, str. 1071-1071, Oxford University Press, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Grzegorz Myśliwski
41. Rozgrywki z Jagiellonami
w: Habsburgowie: biografie – herby – drzewa genealogiczne, str. 69-71, Agora SA, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Grzegorz Myśliwski
42. Rudolf I
w: Habsburgowie: biografie – herby – drzewa genealogiczne, str. 26-29, Agora SA, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Grzegorz Myśliwski
43. Wielkie sukcesy i spektakularne porażki
w: Andegaweni: biografie - herby - drzewa genealogiczne, str. 138-141, Agora SA, r. 2010 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
44. Venice and Wrocław in the later Middle Ages
w: Central and Eastern Europe in the Middle Ages. A Cultural History, str. 100-115, r. 2009 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
45. Venice and Wrocław in the later Middle Ages
w: Central and Eastern Europe in the Middle Ages. A Cultural History, str. 250-261, r. 2009 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
46. <Pamiętnicy>. Ludzie sędziwi jako źródła wiedzy o przeszłości na ziemiach polskich (do końca XVI w.)
w: Europa barbarica, Europa christiana. Studia mediaevalia Carolo Modzelewski dedicata, str. 113-126, r. 2008 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
47. From Feudal Rents towards a Tax System in Central Europe (the Thirteenth to the Fifteenth Century
w: La fiscalità nell’economia europea secc. XIII–XVIII = Fiscal systems in the European economy from the 13th to the 18th centuries, a cura di S. Cavaciocchi, str. 271-278, r. 2008 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
48. Strefa sudecko-karpacka i Lwów. Miejsce Śląska, Małopolski i Rusi Czerwonej w gospodarce Europy Zachodniej (połowa XIII w. – początek XVI w.)
w: Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad rozwojem średniowiecznej Europy, str. 247-319, DiG, r. 2006 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
49. Breslau und die süddeutschen Städte – wirtschaftliche Beziehungen (ca. 1270–1450)
w: Bulletin der Polnischen Historischen Mission, str. 131-139, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, r. 2005 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
50. Handel Europy w późnym średniowieczu
w: Schyłek średniowiecznej Europy, str. 55-108, Dom Wydawniczy Bellona, r. 2003 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
51. Ostmitteleuropa und der Handel mit dem Nahen und Fernen Osten im 13.–16. Jahruhundert – Einheitlichkeit oder Differenzierung ?
w: Ostmitteleuropa im 14. –17. Jahrhundert – eine Region oder Region der Regionen, str. 81-101, Wydawnictwo DiG, r. 2003 (Artykuł konferencyjny)
Grzegorz Myśliwski
52. Utilisation of Water in Central Europe (12th–16th Cents.)
w: Economia e Energia secc. XIII–XVIII, str. 321-333, Le Monnier, r. 2003 (Artykuł konferencyjny)
Grzegorz Myśliwski
53. Boundaries and Men in Poland from the Twelfth to the Sixteenth Century: The Case of Masovia
w: Medieval Frontiers: Concepts and Practices, str. 217-237, Ashgate, r. 2002 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
54. Kij kalendarzowy z Wielkopolski. Przyczynek do dziejów chronometrii ludowej w XV–XVI wieku
w: Inter Orientem et Occidentem. Studia z dziejów Europy Środkowowschodniej ofiarowane Profesorowi Janowi Tyszkiewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej,, str. 185-192, Wydawnictwo DiG, r. 2002 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
55. Kościół katolicki a miasta między Odrą a górnym Bugiem i Pełtwią (połowa XIII – XVI w.). Stymulator czy przeszkoda ich rozwoju gospodarczego ?
w: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, str. 235-267, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, r. 2002 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
56. Rola dźwięku w społecznościach tradycyjnych
w: Aetas media, aetas moderna. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, str. 682-698, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2000 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
57. Boundary Delimitation in Medieval Poland
w: Historical Reflections on Central Europe. Selected Papers from the Fifth World Congress of Central and East European Studies, Warsaw, 1995,, str. 27-36, McMillan Press, r. 1999 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
58. Time’s Conceptions in Medieval Mazovia
w: Society and Culture. Poland in Europe. Poland at the 18th International Congress of Historical Sciences in Montreal, str. 21-34, Advancement of Sciences - Education, r. 1995 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski
59. Pojmowanie czasu a przemiany społeczno–gospodarcze w Polsce XIII–XIV wieku
w: Czas i przestrzeń w kulturze średniowiecza. Materiały z XIV seminarium mediewistycznego, str. 24-26, PTPN, r. 1994 (Artykuł)
Grzegorz Myśliwski