Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Izabela Nazwisko: ephal

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Epigraphic Evidence on Royal Officials in Ancient Israel and Juda
POZNAŃSKIE STUDIA TEOLOGICZNE Tom 20 r. 2006, str. 7-16 (Artykuł)
Izabela Jaruzelska
2. Les prophetes face aux usurpations dans le royaume du Nord
VETUS TESTAMENTUM Tom 54 r. 2004, str. 165-187 (Artykuł)
Izabela Jaruzelska
3. P. Muchowski, Hebrajski qumrański jako język mówiony, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001
POZNAŃSKIE STUDIA TEOLOGICZNE Tom 13 r. 2003, str. 307-312 (Recenzja)
Izabela Jaruzelska
4. Prophets and "coups d`etat" in the Kingdom of Israel. Preliminaria
POZNAŃSKIE STUDIA TEOLOGICZNE Tom 12 r. 2002, str. 1-13 (Artykuł)
Izabela Jaruzelska
5. Dwanaście plemion Izraela. Biblia a historia
RUCH BIBLIJNY I LITURGICZNY Tom 3-4 r. 2001, str. 133-143 (Artykuł)
Izabela Jaruzelska
6. Państwo i religia w świetle Księgi Ozeasza. Monarchia i formy kultu u schyłku królestwa Izraela
PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY Tom 1-2 r. 2001, str. 71-80 (Artykuł)
Izabela Jaruzelska
7. The king and officials according to Hosea
POZNAŃSKIE STUDIA TEOLOGICZNE Nr 10 r. 2001, str. 12-20 (Artykuł)
Izabela Jaruzelska
8. The Officials in the Kingdom of Israel in the Eighth Century B.C. in the Books of Amos, Hosea and Micah
POLISH JOURNAL FOR BIBLICAL RESEARCH Tom 1 r. 2000, str. 9-24 (Artykuł)
Izabela Jaruzelska

Książka

9. Gramatyka hebrajszczyzny biblijnej w zarysie
Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2013 (Książka)
Izabela Ephal, Tamar Zewi
10. Prophets, royal legitimacy and war in ancient Israel
Wyd. UW, r. 2009 (Książka)
Izabela Jaruzelska
11. Powstawanie Pięcioksięgu - cztery wykłady
Wyd. UAM, r. 2006 (Książka)
Izabela Jaruzelska (Autor przedmowy), Izabela Jaruzelska (Opracowujący), John Rogerson
12. Gdy czytam Biblię w Izraelu (zbiór esejów)
, r. 2002 (Książka)
Izabela Jaruzelska

Publikacja w książce

13. Officialdom and Society in the Book of Kings: The Social Relevance of the State
w: The Books of Kings: Sources, Composition, Historiography and Reception, str. 467-500, Brill, r. 2010 (Artykuł)
Izabela Ephal (Autor oryginału)
14. Ahiya Hashiloni vehalegitimiyut shel malchut yerov'am ben nevat
w: Bahar uvashfela uva'arava (yehushua 12:8), str. 230-238, Ariel, r. 2008 (Artykuł)
Izabela Jaruzelska
15. Elisha and the siege of Samaria
w: Requirite in Libro Domini. Opuscula Michaeli Peter Piae Memorie Dedicata, str. 11-18, Wyd. UAM, r. 2005 (Artykuł)
Izabela Jaruzelska
16. Prorocy i zamachy stanu w królestwie Izraela (X-VIII w. p.n.e)
w: Zamach stanu w dawnych społecznościach, str. 21-32, OBTA UW, r. 2004 (Artykuł)
Izabela Jaruzelska
17. State and Religion in the Light of the Books of Amos and Hosea
w: "Basel und Bibel", Matthias Augustin/Hermann Michael Niemann (Hrsg.), str. 161-167, Peter Lang, r. 2004 (Artykuł)
Izabela Jaruzelska
18. Amos i Ozeasz wobec królów Izraela
w: Starożytna Palestyna w badaniach polskich, str. 33-46, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, r. 2003 (Artykuł)
Izabela Jaruzelska
19. The Twelve Tribes of Israel. (The Bible and History)
w: The Orient and the Aegean. Papers presented at the Warsaw Symposium, 9th April 1999, str. 75-85, Instytut Archeologii UW, r. 2003 (Artykuł)
Izabela Jaruzelska
20. Biblijne spojrzenie na własność
w: Scriptura Sacra Posnaniensis. Opuscula Mariano Wolniewicz Octogenario dedicata, str. 50-59, r. 2002 (Artykuł)
Izabela Jaruzelska, F. Lenort (Redaktor)
21. Amos et Osee face aux rois d`Israel
w: Prophetes et rois: Proche-Orient et Israel, str. 145-176, Lectio divina, r. 2001 (Artykuł)
Izabela Jaruzelska
22. Biblia a historia. Dzieje Izraela w swietle nowych badań
w: Biblia w roku 2000, str. 9-27, r. 2000 (Esej lub rozdział w książce)
Izabela Jaruzelska, A. Wójtowicz (Redaktor)
23. Gdy czytam Biblię w Izraelu
w: Verbo Domini Servire. Opuscula Joanni Cantio Pytel Septuagenario dedicata, str. 95-104, r. 2000 (Esej lub rozdział w książce)
Izabela Jaruzelska, F. Lenort (Redaktor), T. Siuda (Redaktor)
24. Ozeasz o królu i urzędnikach. Prorok a polityka
w: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji, Kraków 24-26 listopada 1998, str. 421-441, Polska Akademia Umiejętnosci. Komisja Historii i Kultury Żydów Polskich, r. 2000 (Esej lub rozdział w książce)
K. Pilarczyk (Redaktor), S. Gąsiorowski (Redaktor), Izabela Jaruzelska