Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Jacek Nazwisko: Rzepka

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Amnestia for Eurydamas of Phthiotic Thebes? A New Interpretation of SEG 53, 565
ZEITSCHRIFT FUR PAPYROLOGIE UND EPIGRAPHIK Tom 172 r. 2010, str. 87-92 (Artykuł)
Jacek Rzepka
2. J. E. Atkinson, J. C. Yardley, Curtius Rufus. Histories of Alexander the Great, Book 10. Clarendon Ancient History Series. Oxford/New York: Oxford University Press, 2009. Bryn Mawr Classical Review 2010.02.58
BRYN MAWR CLASSICAL REVIEW Tom 2010.02.58 r. 2010, str. 1-3 (Artykuł)
Jacek Rzepka
3. Plutarch on the Theban Uprising of 379 B.C. and the boiotarchoi of the Boeotian Confederacy under the Principate
HISTORIA-ZEITSCHRIFT FUR ALTE GESCHICHTE Tom 59 Nr 1 r. 2010, str. 115-118 (Artykuł)
Jacek Rzepka
4. HECKEL, WALDEMAR, The Conquests of Alexander the Great. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2008
CLASSICAL JOURNAL Tom 2009.03.01 r. 2009, str. 1-3 (Artykuł)
Jacek Rzepka
5. Aleksander Wielki – reaktywacja (rec.: I. Worthington, Aleksander Wielki – człowiek i bóg, Wrocław, Ossolineum 2007)
MÓWIĄ WIEKI Nr 8 r. 2008, str. 60-60 (Recenzja)
Jacek Rzepka
6. Rec.: Rois, cités, nécropoles: Institutions, rites et monuments en Macédoine. Actes des colloques de Nanterre (Decembre 2002) et d'Athènes (Janvier 2004), edited by Anne-Marie Guimier-Sorbets, Miltiade B. Hatzopoulos, and Yvette Morizot (Meletemata 45). Pp. 366, figs. 109, b&w pls. 49, color pls. 15, tables 2. Centre de recherches de l'antiquité grecque et romaine, Athens 2006
AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY Tom 112 Nr 3 r. 2008, str. 555-556 (Artykuł)
Jacek Rzepka
7. The Units in the Army of Alexander the Great and the District Divisions of Late Argead Macedonia
GREEK ROMAN AND BYZANTINE STUDIES Tom 48 Nr 1 r. 2008, str. 39-56 (Artykuł)
Jacek Rzepka
8. A New Greek Inscription from the Area of Tremnik (Republic of Macedonia/Skopje)
ZEITSCHRIFT FUR PAPYROLOGIE UND EPIGRAPHIK Tom 161 r. 2007, str. 170-172 (Artykuł)
Jacek Rzepka, Nicholas Sekunda, Pierre Juhel, Alejandro Noguera Borel
9. Być albo nie być polis
MÓWIĄ WIEKI Nr 1 r. 2006, str. 15-18 (Artykuł)
Jacek Rzepka
10. Koine Ekklesia in Diodorus of Sicily and the Common Assemblies of the Macedonians
TYCHE. BEITRÄGE ZUR ALTEN GESCHICHTE PAPYROLOGIE UND EPIGRAPHIK Tom 20 r. 2005, str. 119-142 (Artykuł)
Jacek Rzepka
11. Philip II of Macedon and ‘The Garrison in Naupactus’ A Re-Interpretation of Theopompus FGrHist 115F 235
TYCHE. BEITRÄGE ZUR ALTEN GESCHICHTE PAPYROLOGIE UND EPIGRAPHIK Tom 19 r. 2004, str. 157-166 (Artykuł)
Jacek Rzepka

Książka

12. Cheroneja
Attyka, r. 2011 (Książka)
Jacek Rzepka
13. Aetolian Epilektoi and Fifth-Century Beginnings of the Hellenistic Confederacy
, r. 2009 (Książka)
Jacek Rzepka
14. Świat starożytny. Państwo i społęczeństwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2009 (Książka)
Ryszard Kulesza (Opracowujący), Jacek Rzepka (Opracowujący), Elżbieta Szabat (Opracowujący), Aleksander Wolicki (Opracowujący)
15. Monarchia macedońska. Zgromadzenie i obywatelstwo u schyłku epoki klasycznej i w epoce hellenistycznej
Attyka/Askon, r. 2006 (Książka)
Jacek Rzepka
16. The Rights of Cities within the Aitolian Confederacy
Instituto Valenciano des Estudios Classicos y Orientales, r. 2006 (Książka)
Jacek Rzepka

Publikacja w książce

17. Hadrian and Pausanias' Definition of Greek Polis
w: Hortus Historiae. Ksiega pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, str. 385-392, r. 2010 (Artykuł)
Jacek Rzepka
18. Armia i narodziny greckiego państwa związkowego: przypadek etolski
w: TIMAI. Studia poświęcone profesorowi Włodzimierzowi Lengauerowi przez uczniów i młodszych kolegów z okazji Jego 60. urodzin, str. 102-116, r. 2009 (Artykuł)
Jacek Rzepka
19. Principes Semper Graeciae: Pompeius Trogus/Justinus and the Aetolian Politics of History
w: The Children of Herodotus. Greek and Roman Historiography and Related Genres, str. 218-229, Cambridge Scholars Press, r. 2008 (Artykuł)
Jacek Rzepka
20. Titormus of Aetolia and his Lonelines
w: Sport and the Construction of Identities / Sport und Identitätskonstruktion: Proceedings of the XIth International CESH-Congress, Vienna, September 17th-20th 2006, str. 222-229, Turia+Kant, r. 2007 (Artykuł)
Jacek Rzepka