Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Joanna Nazwisko: Urbańczyk

                

2013

1. Biblia w życiu członków wspólnoty zielonoświątkowej na Polesiu
w: Dzisiejsze Polesie, str. 159-190, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo DiG, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Urbańczyk
2. Rosyjskie nowe ruchy religijne – syberyjska wspólnota Wissariona
w: Wschód oczami młodych, str. 51-63, Katedra Białorutenistyki UW, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Urbańczyk
3. The Last Testament Church: A Preliminary Research Report
w: Between East and West: Cultural and Religious Dialogue before, during and after the Totalitarian Rule, str. 111-117, Latvijas Universitāte, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Urbańczyk