Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Joanna Nazwisko: Zamorska

                

2013

1. Ochrona dziedzictwa niematerialnego kultury po meksykańsku - kilka słów o realizacji w Meksyku Konwencji UNESCO z 2003 roku
w: Niematerialne dziedzictwo kulturowe, str. 441-447, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, r. 2013 (Artykuł)
Joanna Zamorska