Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Jolanta Nazwisko: Choińska-Mika

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Rzeczpospolita obywatelska albo nowe spojrzenie na jej ustrój
POLITYKA Tom 4 Nr 4 r. 2011, str. 20-25 (Artykuł)
Jolanta Choińska-Mika
2. Od inkorporacji do integracji: Mazowsze w systemie politycznym Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej
ARCANA Tom 92-93 r. 2010, str. 31-41 (Artykuł)
Jolanta Choińska-Mika
3. Nic nowego bez wspólnego zezwolenia
MÓWIĄ WIEKI Nr 03/08 r. 2008, str. 31-36 (Artykuł)
Jolanta Choińska-Mika
4. Szlachecki (mazowiecki) samorząd ziemski a władze i społeczność miasta (Warszawy) w epoce nowożytnej. Relacje pomiędz środowiskami, rekonesans badawczy
ROCZNIK WARSZAWSKI Tom XXXVI r. 2008, str. 195-204 (Artykuł)
Jolanta Choińska-Mika
5. A. rachuba, Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569 - 1763, Warszawa 2002
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Tom 1(382) r. 2004, str. 117-121 (Recenzja)
Jolanta Choińska-Mika
6. L.Kieniewicz, Senat za Stefana Batorego, Warszawa 2000
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 109 Nr 3 r. 2002, str. 201-207 (Recenzja)
Jolanta Choińska-Mika
7. „Miasta, które są nervus dostatkow Rzeczypospolitej” - sejmiki mazowieckie doby Wazów o problemach miast i mieszczaństwa.
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom 13 r. 2001, str. 163-176 (Artykuł)
Jolanta Choińska-Mika
8. P.Buchwald-Pelcowa, Cenzura w dawnej Polsce, Warszawa 1997
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 89 r. 1998, str. 492-495 (Recenzja)
Jolanta Choińska-Mika
9. Sejmiki mazowieckie o zagrożeniach bezpieczeństwa publicznego w Rzeczypospolitej XVI/XVII w.
MISCELLANEA HISTORICO-ARCHIVISTICA Tom 5 r. 1995, str. 19-29 (Artykuł)
Jolanta Choińska-Mika
10. T.E.Hartley, Elizabeth's parliaments. Queen, Lords and Commons 1559-1601 Manchester University Press1992
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 100 Nr 3 r. 1993, str. 137-140 (Recenzja)
Jolanta Choińska-Mika

Książka

11. Historia 3. Poradnik dla nauczyciela: liceum i technikum; zakres podstawowy
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, r. 2009 (Podręcznik szkolny)
Jolanta Choińska-Mika, Katarzyna Zielińska
12. Historia cz. 3. Poznać i zrozumieć. Zakres podstawowy. Liceum i technikum
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, r. 2009 (Podręcznik szkolny)
Jolanta Choińska-Mika, Paweł Skibiński, Piotr Szlanta, Katarzyna Zielińska
13. Historia 1. Podręcznik. Zakres podstawowy. Liceum i technikum, wyd II
WSiP, r. 2008 (Podręcznik szkolny)
Michał Tymowski, Jolanta Choińska-Mika, Włodzimierz Lengauer, Katarzyna Zielińska
14. Historia 2. Poradnik dla nauczyciela: liceum i technikum; zakres podstawowy.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, r. 2008 (Podręcznik szkolny)
Jolanta Choińska-Mika, Katarzyna Zielińska
15. Historia. Podręcznik dla liceum i technikum. Część 2. Zakres podstawowy
WSiP, r. 2008 (Podręcznik szkolny)
Jolanta Choińska-Mika, Katarzyna Zielińska, Piotr Szlanta
16. Historia 1. Podręcznik. Zakres podstawowy. Liceum i technikum
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, r. 2007 (Książka)
Jolanta Choińska-Mika, Włodzimierz Lengauer, Michał Tymowski, Katarzyna Zielińska
17. Poradnik dla nauczyciela. Historia 1. Zakres podstawowy. Liceum i technikum
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, r. 2007 (Książka)
Jolanta Choińska-Mika, Katarzyna Zielińska
18. Między społeczeństwem szlacheckim a władzą: problemy komunikacji społeczności lokalne - władza w epoce Jana Kazimierza.
Neriton, r. 2002 (Książka)
Jolanta Choińska-Mika
19. Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów
Wydawnictwo Sejmowe, r. 1998 (Książka)
Jolanta Choińska-Mika

Publikacja w książce

20. Trudny los angielskiego parlamentarzysty - walka o wolność słowa w angielskim parlamencie ostatnich Tudorów i pierwszych Stuartów.
w: Szlachta polska i jej dziedzictwo., str. 111-127, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Jolanta Choińska-Mika
21. Utvářeni polského parlamenarismu v dobè jagellonské
w: Jagellonské dědictví, str. ISBN 978-80-7325-274-8 / 23-51, Centrum pro studium demokracie a kultury, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Jolanta Choińska-Mika (Autor oryginału)
22. Fundatorzy Wielkiej Brytanii
w: Tudorowie i Stuartowie, str. 139-142, Planeta DeAgostini, Agora SA, r. 2010 (Inne)
Jolanta Choińska-Mika
23. Kościół Króla Anglii
w: Tudorowie i Stuartowie, str. 71-79, Planeta DeAgostini, Agora SA, r. 2010 (Inne)
Jolanta Choińska-Mika
24. Od zgody wszystkich ku jednomyślności - modus concludendi
w: Vetera Novis Augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, str. 73-84, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, r. 2010 (Artykuł)
Jolanta Choińska-Mika
25. Pod znakiem róży
w: Tudorowie i Stuartowie, str. 6-14, Planeta DeAgostini, Agora SA, r. 2010 (Inne)
Jolanta Choińska-Mika
26. Różne wyznania, wspólne panstwo.
w: Państwo wolnych sumień., str. 4-12, Rzeczpospolita, r. 2010 (Inne)
Jolanta Choińska-Mika
27. Sejmiki koronne XVI - XVII wieku. Problemy badawcze.
w: Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI - XVIII wieku., str. 13-25, Instytut Historii PAN, Instytut Historyczny UW, Instytut Prawa UW, Wydawnictwo Neriton, r. 2010 (Artykuł konferencyjny)
Jolanta Choińska-Mika
28. What do the Historians of Early Modern Poland owe to the 19th Century Aristocratic Donors
w: Collective and individual patronage and the culture of public donation in civil society in the 19th and 20th centuries in Central Europe, str. 561-574, Institute of History, r. 2010 (Artykuł)
Jolanta Choińska-Mika
29. Wstęp
w: Aleksander Rembowski, Konfederacja i rokosz, str. ISBN 978-83-60125-39-7 / 7-37, Ośrodek Myśli Politycznej, r. 2010 (Inne)
Jolanta Choińska-Mika
30. Democracy in the Commonwealth
w: Introduction to: Poland – the Heritage of Parliamentarism until 1791, str. 22-33, r. 2009 (Artykuł)
Jolanta Choińska-Mika
31. Sejmiki mazowieckie
w: Mazowsze jako region historyczny, str. 1-1, r. 2000 (Artykuł)
Jolanta Choińska-Mika
32. Polityka wewnętrzna i zagraniczna Rzeczypospolitej w latach 1587 - 1605 w opinii szlachty ziemi różańskiej
w: Kultura - polityka - dyplomacja. Studia ofiarowane profesorowi Jaremie Maciszewskiemu w sześćdziesiątą rocznicę Jego urodzin, str. 91-108, PWN, r. 1990 (Artykuł)
Jolanta Choińska-Mika
33. Dzieje Grodziska Mazowieckiego od XIII do XVIII wieku
w: Dzieje Grodziska Mazowieckiego, str. 91-108, Wydawnictwa Geologiczne, r. 1989 (Artykuł)
Jolanta Choińska-Mika