Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Jolanta Nazwisko: Sikorska-Kulesza

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Eliza Orzeszkowa - kobieta wyemancypowana
MÓWIĄ WIEKI Nr 03/11 r. 2011, str. 40-43 (Artykuł)
Jolanta Sikorska-Kulesza
2. Murawiew. Księga Kresów Wschodnich
RZECZPOSPOLITA r. 2010, str. 3-18 (Artykuł)
Jolanta Sikorska-Kulesza
3. Pasteur – pogromca mikrobów
MÓWIĄ WIEKI Nr 11 r. 2008, str. 49-53 (Artykuł)
Jolanta Sikorska-Kulesza
4. „Sądy doraźne” nad prostytucją w Warszawie w maju 1905 roku w świetle prasy
ROCZNIK WARSZAWSKI Tom XXXV r. 2007, str. 111-127 (Artykuł)
Jolanta Sikorska-Kulesza
5. Prostitution in Congress Poland
ACTA POLONIAE HISTORICA Tom 81 r. 2001, str. 123-133 (Artykuł)
Jolanta Sikorska-Kulesza

Książka

6. W kalejdoskopie dziejów: podręcznik do historii:gimnazjum. Klasa 3, Wiek XIX
Wydawnictwo Juka 91, r. 2011 (Książka)
Jolanta Sikorska-Kulesza
7. W kalejdoskopie dziejów: zeszyt ćwiczeń: gimnazjum klasa 3, Wiek XIX
Wydawnictwo Juka 91, r. 2011 (Książka)
Jolanta Sikorska-Kulesza
8. W kalejdoskopie dziejów : podręcznik do historii : gimnazjum. Klasa 2, Czasy nowożytne , .
Wydawnictwo Juka 91, r. 2010 (Podręcznik szkolny)
Stefan Ciara, Jolanta Sikorska-Kulesza
9. W kalejdoskopie dziejów : zeszyt ćwiczeń do historii : gimnazjum. Klasa 2, Czasy nowożytne
Wydawnictwo Juka 91, r. 2010 (Podręcznik szkolny)
Stefan Ciara, Jolanta Sikorska-Kulesza
10. Atlas historii Polski
, r. 2000 (Książka)
Marian Dygo, Jerzy Kochanowski, Michał Kopczyński, Jolanta Sikorska-Kulesza

Publikacja w książce

11. Handel kobietami z ziem polskich na przełomie XIX i XX wieku - historyk między głosem prasy a milczeniem sądu
w: O kobietach. Studia i szkice. Wiek XIX i XX, str. 120-137, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, r. 2011 (Artykuł)
Jolanta Sikorska-Kulesza
12. O polzje publikacii fotografii XIX wieka. (Zamieczanija w swjazi s nowoj litieraturoj o fotografii kak istoriczeskom istocznikie)
w: Sotrudniczestwo rossijskich i polskich istorikow: dostiżenija, problemy, perspektiwy. Izuczenije i publikacija istoriczeskich istocznikow w Rossii i Polsze, str. 156-164, Roccijskaja akademija nauk. Kommissija istorikow Rossii i Polszi. Institut sławjanowiedenija, r. 2011 (Artykuł)
Jolanta Sikorska-Kulesza
13. Przeszłość w walce o prawa wyborcze kobiet na ziemiach polskich (Uwagi wstępne o „używaniu” historii)
w: Pamięć historyczna kobiet, str. 11-16, , Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, r. 2009 (Artykuł)
Jolanta Sikorska-Kulesza
14. Jan Sulatycki
w: Polski Słownik Biograficzny, str. 407-409, r. 2008 (Artykuł)
Jolanta Sikorska-Kulesza
15. January Sulatycki
w: Polski Słownik Biograficzny, str. 409-410, r. 2008 (Artykuł)
Jolanta Sikorska-Kulesza
16. Trójzaborowe zjazdy kobiet na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku
w: Działaczki społeczne, feministki, obywatelki. Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku, str. 81-95, r. 2008 (Artykuł)
Jolanta Sikorska-Kulesza
17. Między nadmiarem a niedostatkiem
w: Kobieta i kultura czasu wolnego, str. 63-86, r. 2001 (Artykuł)
Jolanta Sikorska-Kulesza