Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Justyna Nazwisko: Garczyńska

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Realizacja akcentowanych samogłosek ustnych w mowie Polek Kazachstanu
PRACE FILOLOGICZNE Nr LIV (2008) r. 2009, str. 101-118 (Artykuł)
Justyna Garczyńska
2. Akcentowana samogłoska [a] w mowie Polek z Kazachstanu
PRACE FILOLOGICZNE Tom 53 r. 2007, str. 217-224 (Artykuł)
Justyna Garczyńska
3. Gwary powiatu wołomińskiego
STUDIA I MATERIAŁY DO DZIEJÓW POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO Nr 3 r. 2007, str. 46-103 (Artykuł)
Justyna Garczyńska
4. O projekcie multimedialnego przewodnika „Gwary polskie. Język-historia-kultura"
PRACE FILOLOGICZNE Tom 52 r. 2007, str. 163-170 (Artykuł)
Justyna Garczyńska, Halina Karaś
5. O projekcie multimedialnego przewodnika Gwary polskie. Język-historia-kultura
PRACE FILOLOGICZNE Tom LI r. 2006, str. 163-170 (Artykuł)
Justyna Garczyńska, Halina Karaś
6. Wpływ akcentu na barwę samogłosek ustnych w języku Polaków w Kazachstanie
PRACE FILOLOGICZNE Nr XLVIII r. 2003, str. 223-235 (Artykuł)
Justyna Garczyńska
7. Przegląd prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w 2000 r
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 7 r. 2001, str. 001-001 (Bibliografia)
Justyna Garczyńska, Grzegorz Seroczyński, Małgorzata Bryja
8. Sprawozdanie z badań językowych wśród polskich skupisk etnicznych zamieszkujących północny Kazachstan (czerwiec-lipiec 2000 r.)
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 7 r. 2001, str. 001-001 (Sprawozdanie)
Justyna Garczyńska
9. Najdawniejsze podziały Słowiańszczyzny w świetle danych językowych i archeologicznych
PRACE FILOLOGICZNE Tom 45 r. 2000, str. 187-194 (Artykuł)
Justyna Garczyńska (Autor oryginału)
10. Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1999
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 7 r. 2000, str. 41-77 (Bibliografia)
Małgorzata Bryja (Autor bibliografii załącznikowej), Justyna Garczyńska (Autor bibliografii załącznikowej), Grzegorz Seroczyński (Autor bibliografii załącznikowej)
11. Viro Doctissimo Optime Merito. Prace ofiarowane Profesorowi Zenonowi Sobierajskiemu w 80. rocznicę urodzin, pod red. H. Nowaka, Poznań 1999
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 4 r. 2000, str. 63-66 (Recenzja)
Justyna Garczyńska (Autor oryginału)
12. Władysław Sędzik, Prasłowiańska terminologia rolnicza. Rośliny uprawne. Użytki rolne, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1997
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 3 r. 2000, str. 55-58 (Recenzja)
Justyna Garczyńska (Autor oryginału)
13. Nazwy deszczówki, kałuży, błota i trzęsawiska w gwarach i historii języka polskiego
MŁODA POLONISTYKA Tom II r. 1998, str. 34-45 (Artykuł)
Justyna Garczyńska

Książka

14. Opis dialektów  [ LINK ]
Warszawa, r. 2008 (Książka)
Justyna Garczyńska, Halina Karaś, Alina Kępińska, Izabela Stąpor, Izabela Winiarska-Górska
15. Analiza fonetyczna akcentowanych samogłosek ustnych w mowie Polek Kazachstanu
, r. 2007 (Książka)
Justyna Garczyńska

Publikacja w książce

16. Charakterystyka gwary warmińskiej  [ LINK ]
w: Dialektologia polska. Kompendium internetowe (red. Halina Karaś), str. 01-01, IJP UW, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Justyna Garczyńska
17. Gwary okolic Ostródy  [ LINK ]
w: Dialektologia polska. Kompendium internetowe (red. Halina Karaś), str. 01-01, IJP UW, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Justyna Garczyńska
18. Gwary powiatu wołomińskiego na Mazowszu dalszym  [ LINK ]
w: Dialektologia polska. Kompendium internetowe (red. Halina Karaś), str. 01-01, IJP UW, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Justyna Garczyńska
19. Podstawowe cechy gwar mazurskich i ich podział  [ LINK ]
w: Dialektologia polska. Kompendium internetowe (red. Halina Karaś), str. 01-01, IJP UW, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Justyna Garczyńska
20. Teksty ze wsi Gorkoje w Kazachstanie
w: Studia nad polszczyzną kresową (red. Janusz Rieger), str. 01-01, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Justyna Garczyńska
21. Dialekt mazowiecki - charakterystyka dialektu, zasięg terytorialny i podziały  [ LINK ]
w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny (red. Halina Karaś), str. 1-1, Uniwersytet Warszawski, r. 2009 (Inne)
Justyna Garczyńska
22. Mazowsze dalsze. Teksty gwarowe z Niećkowa  [ LINK ]
w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny (red. Halina Karaś), str. 1-1, Zakład Historii Języka Polskiego i Dialegktologii UW oraz Towarzystwo Kultury Języka, r. 2009 (Inne)
Justyna Garczyńska
23. Opracowanie leksykograficzne haseł zaimkowych
w: Glosariusz staropolski. Dydaktyczny słownik etymologiczny (red. Wanda Decyk-Zięba, Stanisław Dubisz), str. 001-001, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2009 (Hasło encyklopedyczne)
Justyna Garczyńska
24. Mazowsze bliższe  [ LINK ]
w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny (red. Halina Karaś), str. 1-1, Uniwersytet Warszawski, r. 2008 (Artykuł)
Justyna Garczyńska, Monika Kresa
25. Mazowsze dalsze  [ LINK ]
w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny (red. Halina Karaś), str. 1-1, Uniwersytet Warszawski, r. 2008 (Artykuł)
Justyna Garczyńska, Monika Kresa

>>> Następne >>>