Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Katarzyna Nazwisko: Pachniak

                

Publikacja w czasopiśmie

1. The Doctrine of muhammisa according to Muslim Heresiography
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY Tom LXIV Nr 1 r. 2011, str. 204-212 (Artykuł)
Katarzyna Pachniak (Autor oryginału)
2. Dzieje kultury arabskiej Marka M. Dziekana
STUDIA ANTYCZNE I MEDIEWISTYCZNE Tom 7[42] r. 2009, str. 266-269 (Recenzja)
Katarzyna Pachniak (Autor oryginału)
3. Fasl al-makal Ibn Ruszda
STUDIA ANTYCZNE I MEDIEWISTYCZNE Tom 7[42] r. 2009, str. 33-37 (Artykuł)
Katarzyna Pachniak (Autor oryginału)
4. Ibn Ruszd, Traktat rozstrzygający o określaniu związku między objawieniem a filozofią
STUDIA ANTYCZNE I MEDIEWISTYCZNE Tom 7[42] r. 2009, str. 37-57 (Edycja źródeł)
Katarzyna Pachniak (Tłumacz), Katarzyna Pachniak (Redaktor), Katarzyna Pachniak (Autor komentarza)
5. Argumenty kalamu za stworzeniem świata przez Boga
STUDIA ANTYCZNE I MEDIEWISTYCZNE Tom 6[41] r. 2008, str. 169-183 (Artykuł)
Katarzyna Pachniak (Autor oryginału)
6. Kitab al-kaszf Dzafara Ibn Mansura al-Jamana - jemeński traktat prefatymidzki
PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY Tom 3-4 r. 2008, str. 217-235 (Artykuł)
Katarzyna Pachniak (Autor oryginału)
7. Gnostycyzm muzułmański w traktacie Kitab kanz al-walad Al-Hamidiego
STUDIA ANTYCZNE I MEDIEWISTYCZNE Tom 5 r. 2007, str. 109-136 (Artykuł)
Katarzyna Pachniak
8. Al-Kistas al-mustakim Abu Hamida al-Ghazalego a logika arabska  [ LINK ]
Studia Antyczne i Mediewistyczne Tom 4 r. 2006, str. 151-165 (Artykuł)
Katarzyna Pachniak
9. Kreacjonizm muzułmański
PROBLEMY GENEZY. POLSKIE TOWARZYSTWO KREACJONISTYCZNE Tom XIV Nr 1-2 r. 2006, str. 5-27 (Artykuł)
Katarzyna Pachniak
10. Koncepcja imamatu Hamida al-Kirmaniego
AS-SALAM - MUZUŁMAŃSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-KULTURALNY Tom 1 r. 2005, str. 7-10 (Artykuł)
Katarzyna Pachniak
11. Wybrane zagadnienia średniowiecznej etyki muzułmańskiej
ETYKA Tom 37 r. 2004, str. 111-127 (Artykuł)
Katarzyna Pachniak
12. Dzieje nizarytów
ALBO ALBO PROBLEMY PSYCHOLOGII I KULTURY r. 2003, str. 97-108 (Artykuł)
Katarzyna Pachniak
13. Porządek świata duchowego w filozofii Hamida ad-Dina al-Kirmaniego
PECULIARITY OF MAN Tom 8 r. 2003, str. 145-155 (Artykuł)
Katarzyna Pachniak
14. Prawda i fałsz w islamie
PECULIARITY OF MAN Tom VI r. 2001, str. 229-235 (Artykuł)
Katarzyna Pachniak
15. Wczesna gnoza ismailicka
STUDIA ARABISTYCZNE I ISLAMISTYCZNE Tom 9 r. 2001, str. 107-121 (Artykuł)
Katarzyna Pachniak
16. A Short Introduction to Islamic Philosophy, Theology and Mysticism
PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY Tom 1-2 r. 2000, str. 144-145 (Recenzja)
Katarzyna Pachniak
17. Munkidh min ad-dalal
STUDIA ARABISTYCZNE I ISLAMISTYCZNE Nr 8 r. 2000, str. 157-166 (Inne)
Katarzyna Pachniak
18. Wątki muzułmańskie w Rękopisie znalezionym w Saragossie Jana Potockiego
PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY Nr 1-2 r. 2000, str. 97-104 (Artykuł)
Katarzyna Pachniak
19. Al-Ghazali's Critique of the Isma'ili Doctrine
STUDIA ARABISTYCZNE I ISLAMISTYCZNE Nr 6 r. 1998, str. 58-80 (Artykuł)
Katarzyna Pachniak
20. Nasihat al-muluk and Siyaset-name: two examples of mirror for princes
STUDIA ARABISTYCZNE I ISLAMISTYCZNE Nr 5 r. 1997, str. 107-126 (Artykuł)
Katarzyna Pachniak
21. Al-Aszari - Imamat
STUDIA ARABISTYCZNE I ISLAMISTYCZNE Tom 4 r. 1996, str. 164-171 (Artykuł)
Katarzyna Pachniak
22. Myśl polityczna Al-Ghazalego na tle arabskiej teorii politycznej
PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY Nr 3-4 r. 1996, str. 143-152 (Artykuł)
Katarzyna Pachniak
23. Listy kalifów Al-Mahdiego i Al-Mu'izza o genealogii Fatymidów
STUDIA ARABISTYCZNE I ISLAMISTYCZNE Nr 3 r. 1995, str. 61-73 (Artykuł)
Katarzyna Pachniak

Książka

24. Al-Hiwar al-idżtima'i wa-alakat al-amal at-tadżriba al-Bulandijja
KAiI, SGH, r. 2012 (Książka)
Juliusz Gardawski (Redaktor), Katarzyna Pachniak (Redaktor)
25. Al-Hiwar al-idżtima'i wa-alakat al-amal. At-tadżriba al-bulandijja
Katedra Arabistyki i Islamistyki WO UW, r. 2012 (Książka)
Katarzyna Pachniak (Redaktor), Juliusz Gardawski (Redaktor), George Yacoub (Tłumacz), Hatif Janabi (Tłumacz), Abdel Mousleh (Tłumacz)

>>> Następne >>>