Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Konrad Nazwisko: Bobiatyński

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Причины капитуляции Смоленска в 1654 году. Общественное мнение Речи Посполитой и взгляд историка
RODINA. ROSSIJSKIJ ISTORIČESKIJ ŽURNAL Tom 9 r. 2013, str. 41-43 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
2. W cieniu Beresteczka. Działania militarne armii litewskiej przeciwko Kozakom w 1651 roku  [ LINK ]
PRZEGLĄD HISTORYCZNO-WOJSKOWY Tom XIV (LXV) Nr 3 r. 2013, str. 7-30 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
3. Źródła do dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie rządów Wazów i „królów rodaków” w archiwum książąt kurlandzkich w Łotewskim Państwowym Archiwum Historycznym w Rydze
MISCELLANEA HISTORICO-ARCHIVISTICA Tom XX r. 2013, str. 113-126 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński, Mirosław Nagielski
4. Ваенныя дзеянні дапаможнаг кароннага корпуса на тэрыторыіі Вялікага Княства Літоўскага ў 1654-1655 гг.
ARCHE Tom 6 Nr 117 r. 2012, str. 223-248 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
5. Войска і палітыка – некалькі заўваг пра ўдзел войска Вялікага Княства Літоўскага ў кампаніях супраць туркаў і татараў у 70-х гг. XVII ст.
ARCHE Tom 6 Nr 117 r. 2012, str. 387-402 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
6. Прыватныя фартэцыі ў Вялікім Княстве Літоўскім у час вайны з Масквою ў 1654–1667 г.
BELARUSKÌ GÌSTARYČNY AGLÂD Tom 19 Nr z. 1-2 r. 2012, str. 3-29 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
7. Выдаткі Міхала Казіміра Радзівіла на абарону Нясвіжа ў 1655–1660 г., z. 1-2 (34-35), s. 51-67
BELARUSKÌ GÌSTARYČNY AGLÂD Tom XVIII Nr 1-2 r. 2011, str. 51-67 (Edycja źródeł)
Konrad Bobiatyński
8. Między Rzeczpospolitą a Moskwą – Dyneburg i Inflanty Polskie w latach 1665-1667
ZAPISKI HISTORYCZNE Tom LXXVI Nr 3 r. 2011, str. 37-55 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
9. Polijas – Lietuvas cīņa ar Maskavas valsti par Daugavpili 17. gadsimta 60. gados
LATVIJAS VESTURES INSTITUTA ZURNALS Nr 4 r. 2011, str. 66-77 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
10. Письма Януша Радзивилла королю Яну II Казимиру о боях с русскими войсками в Литве в феврале-апреле 1655 г.
EDINOROG. MATERIALY PO VOENNOJ ISTORII VOSTOČNOJ EVROPY ÈPOHI SREDNIH VEKOV I RANNEGO NOVOGO VREMENI Tom 2 r. 2010, str. 253-283 (Edycja źródeł)
Konrad Bobiatyński
11. Дзейнасьць войска Васіля Пятровіча Шарамецева на тэрыторыі Полацкага ваяводзтва ў час вайны Рэчы Паспалітай з Масквой у 1654-1655
ARCHE Tom 4 r. 2009, str. 288-311 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
12. Ад Смоленску да Вільні. Вайна Рэчы Паспалітай з Масквіяй (1654-1655 гг.)
ARCHE Nr 7-8 r. 2008, str. 188-365 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
13. Адносіны жыхароў Вялікага Княства Літоўскага да царскага войска ў 1654-55 г.,
BELARUSKÌ GÌSTARYČNY AGLÂD Tom XIV Nr 26-27 r. 2007, str. 53-80 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
14. Nieznana relacja hetmana wielkiego litewskiego Michała Kazimierza Paca na temat jego polityki wobec planów interwencji szwedzkiej w Prusach Książęcych w latach 1677-1679
ZAPISKI HISTORYCZNE Tom LXXII Nr 4 r. 2007, str. 101-111 (Edycja źródeł)
Konrad Bobiatyński
15. Nowa książka o Wielkim Elektorze, rec.: Barbara Szymczak, Fryderyk Wilhelm. Wielki Elektor, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006
STUDIA HISTORYCZNO-WOJSKOWE Tom II r. 2007, str. 303-307 (Recenzja)
Konrad Bobiatyński
16. Rec.: A. Kotljarchuk, In the Shadows of Poland and Russia. The Grand Duchy of Lithuania and Sweden in the European Crisis of the mid-17 th Century, Sődertőrns hőgskola (Sődertőrn Doctoral Dissertations, nr 4), 2006
r. 2007, str. 264-271 (Recenzja)
Konrad Bobiatyński
17. Kanclerz i siostrzenica, czyli konflikt Paców z Leszczyńskimi
MÓWIĄ WIEKI Nr 9 r. 2006, str. 15-20 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
18. Dyneburg i Inflanty Polskie podczas wojny Rzeczypospolitej z Moskwą 1654-1656
ZAPISKI HISTORYCZNE Tom 70 Nr 2-3 r. 2005, str. 107-123 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
19. Michał Kazimierz Pac i jego opozycja przeciwko Janowi III Sobieskiemu
BAROK. HISTORIA. LITERATURA. SZTUKA. Tom 12 (24) r. 2005, str. 73-93 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
20. Стары i Новы Быхаў у час вайны Рэчы Паспалітай з Масквой (1654-1655)
BELARUSKÌ GÌSTARYČNY AGLÂD Tom 10 Nr 1-2 r. 2003, str. 89-120 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński

Książka

21. Studia z dziejów stosunków Rzeczypospolitej z Państwem Moskiewskim w XVI-XVII wieku
Infort Editions, r. 2013 (Książka)
Mirosław Nagielski (Redaktor), Konrad Bobiatyński (Redaktor), Przemysław Gawron (Redaktor)
22. Ад Смоленску да Вільні. Вайна Рэчы Паспалітай з Масковіяй (1654-1655 гг.)
Arche, r. 2011 (Książka)
Konrad Bobiatyński
23. Wojsko, wojskowość, miasta. Studia poświęcone prof. Stanisławowi Herbstowi w stulecie urodzin
Wydawnictwo Inforteditions, r. 2009 (Książka)
Konrad Bobiatyński (Redaktor), Mirosław Nagielski (Redaktor), Przemysław Gawron (Redaktor)
24. Michał Kazimierz Pac – wojewoda wileński, hetman wielki litewski. Działalność polityczno-wojskowa
Neriton, r. 2008 (Książka)
Konrad Bobiatyński
25. Od Smoleńska do Wilna. Wojna Rzeczypospolitej z Moskwą 1654-1655
Infort-Editions, r. 2004 (Książka)
Konrad Bobiatyński

Publikacja w książce

26. Участь литовських військ у военних діях проти козаків у 1651 році
w: Берестечко 1651 в історії Польщі і України, str. 165-190, r. 2013 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
27. Der Chocim – Feldzug 1673
w: „Sintflut und Simplicissimus“. Ősterreich und Polen im 17. Jahrhundert. Symposium 9. November 2012, „Acta Heeresgeschichtliches Museum“, str. 109-122, r. 2013 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
28. Militarne uwarunkowania negocjacji polsko-moskiewskich w Andruszowie w latach 1666-1667
w: Studia z dziejów stosunków Rzeczypospolitej z Państwem Moskiewskim w XVI-XVII wieku, str. 385-403, Infort Editions, r. 2013 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
29. Sejmiki litewskie wobec kryzysu wewnętrznego Rzeczypospolitej latem 1672 roku
w: Po unii – sejmiki Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, str. 227-243, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, r. 2013 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
30. Bitwa pod Szkłowem (12 sierpnia 1654 r.) – pytania i kontrowersje
w: „Wrocławskie Studia z Historii Wojskowości”, t. I, Od Grunwaldu do Bzury – bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów, str. 87-105, Chronicon, r. 2012 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
31. Między dworem a opozycją – polityczne dylematy i wybory kanclerza wielkiego litewskiego Krzysztofa Paca w latach 1667-1676
w: Wobec króla i Rzeczpospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku, str. 327-350, Avalon, r. 2012 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
32. Czy car mógł zostać królem Rzeczypospolitej Obojga Narodów w drugiej połowie XVII wieku
w: Покликання. Збірник праць на пошану профе , str. 100-114, r. 2011 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
33. Fundacje Michała Kazimierza Paca
w: Fundator i Mecenas. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, str. 175-194, r. 2011 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
34. Podrozdziały: Iwan III Srogi, Helena Moskiewska, Wasyl IV Szujski, Wojny z państwem polsko-litewskim, Regalia Rurykowiczów
w: Rurykowicze, str. 48-121, Planeta DeAgostini, r. 2011 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
35. Udział Wielkiego Księstwa Litewskiego w kampanii wiedeńskiej 1683 roku
w: Odsiecz Wiedeńska, str. 59-73, r. 2011 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
36. Kandydatura Romanowów na tron Rzeczypospolitej podczas elekcji 1669 i 1674 roku. Realna koncepcja, czy też gra polityczna?
w: Праблемы інтэграцыі і інкарпарацыі ў разk, str. 344-357, БІП-ПЛЮС, r. 2010 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
37. Prywatne twierdze magnackie w Wielkim Księstwie Litewskim w czasie wojny z Moskwą w latach 1654-1667 – wybrane problemy
w: Zamki, twierdze i garnizony Opola, Śląska i dawnej Rzeczypospolitej, str. 173-186, Inforteditions, r. 2010 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
38. Armia jako oręż hetmanów w polityce wewnętrznej w Wielkim Księstwie Litewskim w II połowie XVII wieku (lata 1654-1682) – wybrane zagadnienia
w: „Studia Historyczno-Wojskowe”, t. III: „Armia i społeczeństwo”, str. 151-162, r. 2009 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
39. Jan III. Sobieski und Karl von Lothringen und ihre Rolle beim Entsatz von Wien 1683
w: Polnisch-ősterreichische Kontakte sowie Militärbündnisse 1618-1918. Symposium und Abendvortrag 11. und 12. September 2008, str. 121-139, „Acta Heeresgeschichtsliches Museum“, r. 2009 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński, Mirosław Nagielski
40. Kampania letnia 1664 roku na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego – nieznany fragment wojny Rzeczypospolitej z Moskwą 1654-1667
w: Wojsko, wojskowość, miasta. Studia poświęcone prof. Stanisławowi Herbstowi w stulecie urodzin, str. 224-246, r. 2009 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
41. Stosunki Stanisława Leszczyńskiego z Iwanem Mazepą w polskiej historiografii
w: Полтавська битва 1709 року в історичній долі У, str. 71-80, r. 2009 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
42. Гадяџька унія в польскій історіографіі
w: Гадяџька унія 1658 року, str. 306-349, r. 2008 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
43. Кар’ера і вайсковая дзейнасць гетмана ВКЛ Міхала Казіміра Паца
w: Беларускі Гістарычны Агляд”, t. XV, 2008, z. 1-2 (28-29), str. 257-304, r. 2008 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
44. Polska historiografia wobec unii hadziackiej
w: 350-lecie unii hadziackiej (1658-2008), str. 661-683, r. 2008 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
45. Rec.:A. Kotljarchuk, In the Shadows of Poland and Russia. The Grand Duchy of Lithuania and Sweden in the European Crisis of the mid-17 th Century, Sődertőrns hőgskola (Sődertőrn Doctoral Dissertations, nr 4) 2006
w: „Беларускі Гістарычны Агляд”, t. XV, 2008, z. 1-2 (28-29), str. 411-421, r. 2008 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
46. Wojsko i polityka – kilka uwag o udziale armii litewskiej w kampaniach przeciwko Turkom i Tatarom w latach 70. XVII w.,
w: Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań. XVI-XVIII wiek, str. 503-519, r. 2008 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
47. Działania armii Wasyla Piotrowicza Szeremetiewa na terenie województwa połockiego w czasie wojny Rzeczypospolitej z Moskwą w latach 1654-1655
w: Studia Historyczno-Wojskowe, str. 129-143, r. 2007 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
48. Listy Janusza Radziwiłła do króla o działaniach militarnych podczas wojny z Moskwą w okresie od lutego do kwietnia 1655 r.
w: Studia Historyczno-Wojskowe, str. 205-221, r. 2007 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
49. Michał Kazimierz Pac a polityka bałtycka Jana III Sobieskiego
w: Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją w XVII wieku, str. 311-335, r. 2007 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
50. Rozwój kariery dowódczej Michała Kazimierza Paca na tle działań militarnych prowadzonych w Inflantach i Kurlandii w latach 1657-1660
w: Wojny północne w XVI-XVIII wieku. W czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem, str. 113-129, r. 2007 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
51. Stronnictwo sapieżyńskie w defensywie – lata 1666-1673
w: Леу Сапега (1557-1633 gg.) i яго час. Зборник навуковых ар, str. 59-65, r. 2007 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
52. Testamenty Michała Kazimierza Paca i Aleksandra Hilarego Połubińskiego w 1675 r., w przededniu wojny z Turcją
w: Materiały do historii wojskowości, str. 125-155, r. 2006 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński, Mirosław Nagielski
53. Wojny północne w XVI-XVIII wieku. W 400-lecie bitwy pod Kircholmem
w: Materiały do historii wojskowości, str. 183-188, r. 2006 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
54. Działalność wojskowa Aleksandra Hilarego Połubińskiego podczas wojny z Moskwą w latach 1654-1655
w: „Materiały do Historii Wojskowości”, str. 75-92, r. 2004 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
55. Twierdze naddnieprzańskie w systemie obrony wschodniej granicy Wielkiego Księstwa Litewskiego – XVI-połowa XVII wieku
w: „Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne”, str. 29-40, r. 2004 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
56. Kampania zimowo-wiosenna wojsk Janusza Radziwiłła 1654-1655
w: Staropolska sztuka wojenna XVI-XVII wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Jaremie Maciszewskiemu, str. 173-198, DiG, r. 2002 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński