Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Krystyna Nazwisko: Stebnicka

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Wydarzenia w Inmestar. Komentarz do Historii Kościelnej VII 16 Sokratesa
U SCHYŁKU STAROŻYTNOŚCI. STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE Tom 10 r. 2011, str. ISSN 2080-8097 / 131-147 (Artykuł)
Krystyna Stebnicka
2. Aszera - żona Pana Boga
FOCUS - HISTORIA Nr 3 r. 2010, str. 46-48 (Artykuł)
Krystyna Stebnicka
3. Kościół była kobietą
FOCUS - HISTORIA Nr 6 r. 2010, str. 53-55 (Artykuł)
Krystyna Stebnicka
4. „Diaspora płonie“ (o powstaniu 115-117 r. n.e.)
MÓWIĄ WIEKI Nr 7 r. 2009, str. 30-31 (Artykuł)
Krystyna Stebnicka
5. Bogowie mówią nawet niepytani
FOCUS - HISTORIA Nr 2 r. 2009, str. 64-67 (Artykuł)
Krystyna Stebnicka
6. Bij i rządź
FOCUS Nr 12 r. 2008, str. 32-33 (Artykuł)
Krystyna Stebnicka
7. Jak to robiły kobiety w starożytności
FOCUS Nr 9 r. 2008, str. 78-79 (Artykuł)
Krystyna Stebnicka
8. Machinacje wojenne
FOCUS Nr 6 r. 2008, str. 34-35 (Artykuł)
Krystyna Stebnicka
9. Rozpustny lutnista
FOCUS Nr 10 r. 2008, str. 42-43 (Artykuł)
Krystyna Stebnicka
10. Kobieca dextarum iunctio w rzymskiej sztuce nagrobnej
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom XCVIII Nr 3 r. 2007, str. 419-423 (Artykuł)
Krystyna Stebnicka
11. Wygląd czystego Greka w literaturze greckiej okresu drugiej sofistyki
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom XCVIII Nr 2 r. 2007, str. 157-173 (Artykuł)
Krystyna Stebnicka

Książka

12. Początki kultu relikwii na Zachodzie  [ LINK ]
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2011 (Edycja źródeł)
Robert Wiśniewski (Redaktor), Ryszard Kulesza (Redaktor serii), Krystyna Stebnicka (Redaktor serii), Robert Wiśniewski (Redaktor serii), Robert Wiśniewski (Autor komentarza), Robert Wiśniewski (Twórca zbioru)
13. Retorzy i sofiści greccy w cesarstwie rzymskim (I - VII w.). Słownik biograficzny
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2011 (Książka)
Krystyna Stebnicka, Paweł Janiszewski
14. Sofiści i retorzy greccy w cesarstwie rzymskim (współautorstwo z P. Janiszewski, E. Szabat)
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2011 (Książka)
Krystyna Stebnicka
15. Tożsamość diaspory. Żydzi w Azji Mniejszej okresu Cesarstwa
Sub Lupa, r. 2011 (Książka)
Krystyna Stebnicka
16. Brewiara dziejów rzymskich
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Książka)
Przemysław Nehring (Autor przedmowy), Przemysław Nehring (Autor komentarza), Ryszard Kulesza (Redaktor serii), Krystyna Stebnicka (Redaktor serii), Robert Wiśniewski (Redaktor serii), Przemysław Nehring (Tłumacz), Przemysław Nehring (Twórca zbioru)

Publikacja w książce

17. Jezabel i Eudoksja – dwie królowe. Przyczynek do dziejów konfliktu Jana Chryzostoma z cesarzową Eudoksją
w: U schyłku starożytności. Studia żródłoznawcze, str. 149-173, r. 2009 (Artykuł)
Krystyna Stebnicka
18. Sekundos – milczący sofista?
w: TIMAI. Studia poświęcone profesorowi Włodzimierzowi Lengauerowi przez uczniów i młodszych kolegów z okazji Jego 60. urodzin, str. 117-133, r. 2009 (Artykuł)
Krystyna Stebnicka
19. Miejsce kobiet w strukturze gmin żydowskich diaspory w okresie cesarstwa
w: U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, str. 154-181, r. 2008 (Artykuł)
Krystyna Stebnicka
20. Warus w Lesie Teutoburskim
w: seria: Batalie i wodzowie wszech czasów, (dodatek do Rzeczpospolitej) nr 7, 1.03.2008, str. 4-9, r. 2008 (Artykuł)
Krystyna Stebnicka
21. Libanios i patriarchowie – z dziejów wspólnoty żydowskiej w Antiochii
w: Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, str. 78-109, r. 2007 (Artykuł)
Krystyna Stebnicka