Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Krzysztof Nazwisko: Braun

                

2013

1. Etnologia i antropologia kulturowa dla samorządu
w: Antropologia stosowana, str. 229-239, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, r. 2013 (Artykuł)
Krzysztof Braun
2. Konteksty niematerialnego dziedzictwa kulturowego
w: Niematerialne dziedzictwo kulturowe, str. 17-24, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, r. 2013 (Artykuł)
Krzysztof Braun
3. Niematerialne dziedzictwo kulturowe. Identyfikacja - dokumentacja – ochrona - interpretacja – pojęcia – poglądy. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Węgorzewo 17–19 czerwca 2011 roku  [ LINK ]
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, r. 2013 (Książka)
Krzysztof Braun (Redaktor)

2012

4. Palmy Kurpiowskiej w Łysych początki
w: Palma Kurpiowska - śladami historii konkursu, str. 8-15, KurpiowskieTowarzystwo Społeczno-Kulturalne w Łysych, r. 2012 (Artykuł)
Krzysztof Braun
5. Poborzańskie cicer cum gaule, czyli materiały z Seminariów Historycznych z lat 2001-2009 w książce Z dziejów gminy Janowiec Kościelny (Poboża)
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom 24 r. 2012, str. 235-238 (Recenzja)
Krzysztof Braun
6. Życie i działalność społeczna i duszpasterska o. Michała Mariana Zembrzuskiego
w: Z Dziejów Gminy Janowiec Kościelny (Poboża). Materiały semianriów historycznych z lat 2001-2009, str. 131-133, Samorządowy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Janowcu Kościelnym, r. 2012 (Artykuł)
Krzysztof Braun

2011

7. Grunwaldzka wiktoria w perspektywie śląskiego folkloru i agitacji folklorystycznej. Twórczość Wawrzyńca Hajdy jako przykład działalności narodowej
w: Mazowsze w wielkiej wojnie z Zakonem Krzyżackim 1409-1411, str. 127-154, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, r. 2011 (Artykuł)
Krzysztof Braun, Marian Gerlich
8. Niematerialne Dziedzictwo kulturowe – nowa perspektywa dla mazowieckich badań regionalnych  [ LINK ]
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom XXIII r. 2011, str. 227-231 (Artykuł)
Krzysztof Braun
9. Przygotowania i przemarsz wojsk Jagiełły przez Mazowsze
w: Mazowsze w wielkiej wojnie z Zakonem Krzyżackim 1409-1411, str. 51-58, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, r. 2011 (Artykuł)
Krzysztof Braun

2010

10. Kurpiowski palimpsest, czyli o odtwarzaniu wzoru kultury
w: Antropolog wobec współczesności, str. 318-332, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Artykuł)
Krzysztof Braun
11. Mazowsze i Warszawa z perspektywy Śląska – spojrzenie z oddali
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom XXII r. 2010, str. 101-114 (Artykuł)
Krzysztof Braun, Marian Gerlich
12. Mazurzy Wieleńscy w Wielkopolsce. Materiały do bibliografii
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom XXII r. 2010, str. 164-166 (Bibliografia)
Krzysztof Braun
13. Wiejska społeczność Wileńszczyzny na przełomie XX i XXI w.
w: Wileńszczyzna małą ojczyzną, str. 247-255, Oficyna Wydawnicza Atut, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Krzysztof Braun

2009

14. Fenomen palmy i Kaziuka. Tradycja wileńska, współczesność litewska i polska
w: Litwini - Historia i kultura. Sesja naukowa Szreniawa, 28-29 czewca 2008, str. 52-62, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, r. 2009 (Artykuł)
Krzysztof Braun
15. Życie i działalność społeczna i duszpasterska Ojca Michała Macieja Zembrzuskiego
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom XXI r. 2009, str. 229-232 (Artykuł)
Krzysztof Braun

2008

16. Anna Kutrzeba-Pojnarowa (1913-1993)
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom XX r. 2008, str. 98-106 (Artykuł)
Krzysztof Braun
17. Bibliografia zawartości 'Rocznika mazowieckiego' za lata 1967-2007
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom XX r. 2008, str. 223-259 (Bibliografia)
Krzysztof Braun
18. Fonosfera tradycyjnej wsi rolniczej w ciągu jednego dnia. Casus Kurpie
w: Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań inerdyscyplinarnych (Saund in landscape as a subject of interdisciplinary research), str. 301-307, Instytut Nauk o Ziemi UMSC, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, r. 2008 (Artykuł)
Krzysztof Braun
19. Kurpie - 'Puszczaki' Mazowsza - dzieje regionu
w: Odkrywanie tradycji Mazowsza. Rzemiosło. cz. I Bursztyniarstwo. Wycinanka kurpiowska. Kurpiowskie wyploty z korzenia, str. 5-9, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, r. 2008 (Artykuł)
Krzysztof Braun
20. Obróbka bursztynu
w: Odkrywanie tradycji Mazowsza. Rzemiosło. cz. I Bursztyniarstwo. Wycinanka kurpiowska. Kurpiowskie wyploty z korzenia, str. 000-000, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, r. 2008 (Artykuł)
Krzysztof Braun, Mateusz Braun
21. Odkrywanie tradycji Mazowsza. Rzemiosło. cz. I Bursztyniarstwo. Wycinanka kurpiowska. Kurpiowskie wyploty z korzenia
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, r. 2008 (Książka)
Krzysztof Braun, Mateusz Braun (Fotograf)
22. Współczesna religijność ludowa - kazus Kurpiów
ZNAK Tom 636 Nr MAJ r. 2008, str. 95-102 (Artykuł)
Krzysztof Braun

2007

23. Archiwum
w: Historia i współczesność warszawskiej etnologii. Zjazd absolwentów, str. 114-114, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2007 (Inne)
Krzysztof Braun
24. Boże Narodzenie w sztuce polskiej
Edipresse Polska S.A., r. 2007 (Książka)
Krzysztof Braun, Katarzyna Braun
25. Historia i współczesność warszawskiej etnologii. Zjazd absolwentów
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2007 (Książka)
Justyna Jasionowska (Redaktor), Joanna Koźmińska (Redaktor), Magdalena Radkowska-Walkowicz (Redaktor), Jerzy Wasilewski (Redaktor), Lech Mróz (Fotograf), Marian Pokropek (Fotograf), Sławomir Sikora (Fotograf), Jacek Kurczewski (Fotograf), J Ostaszewski (Fotograf), Z Koźmiński (Fotograf), P. Walkowicz (Fotograf), Krzysztof Braun (Inny), Urszula Gmachowska (Inny), Marta Ehrenkreutz-Jasińska (Inny)
26. Kurp zbrojny - powstanie regionalnego etnomitu
w: W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin Profesora Ryszarda Juszkiewicza, str. 531-537, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe, r. 2007 (Artykuł)
Krzysztof Braun
27. Powrócił na Poborze jako patron młodzieży [Wojciech Bogumił Jastrzębowski]
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom XIX r. 2007, str. 315-318 (Artykuł)
Krzysztof Braun
28. Prace magisterskie z lat 1955-2007 (w układzie chronologicznym) [w tym indeks autorów prac]
w: Historia i współczesność warszawskiej etnologii. Zjazd absolwentów, str. 130-173, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2007 (Bibliografia)
Joanna Koźmińska (Opracowujący), Krzysztof Braun (Inny), Krystyna Dudzińska (Inny)
29. Zwyczaje doroczne. Ludzie, czasy, dzieła
Edipresse Polska S.A., r. 2007 (Książka)
Krzysztof Braun, Katrarzyna Braun

2006

30. Polska, regiony i grupy etnograficzne
w: Folklor muzyczny w Polsce. Suplement do podręcznika Jadwigi Sobieskiej - rozwój badań 1980-2005, str. 393-417, Centrum Edukacji Artystycznej, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Krzysztof Braun
31. Powiat pruszkowski. Przewodnik subiektywny
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, r. 2006 (Książka)
Maria Barbasiewicz, Krzysztof Braun (Inny)

2005

32. Marian Pokropek jako badacz kultury regionalnej
w: Regiony, granice, rubieże, red. L. Mróz, M. Zowczak, K. Waszczyńska, str. 417-423, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Wydawnictwo DiG, r. 2005 (Artykuł)
Krzysztof Braun
33. Pod znakiem Jana [ilustr.]
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom XVII r. 2005, str. 205-209 (Artykuł)
Krzysztof Braun
34. Powiat ostrowski. Przewodnik subiektywny [ilustr.; dołączono tłumaczenie w jęz. angielskim]
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, r. 2005 (Książka)
Maria Barbasiewicz, Krzysztof Braun (Inny)
35. Powiat węgrowski. Przewodnik subiektywny [ilustr.; dołączono tłumaczenie w jęz. angielskim]
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, r. 2005 (Książka)
Maria Barbasiewicz, Krzysztof Braun (Inny)
36. Przedmowa
w: Tradycje kulinarne Mazowsza - Wielkanoc, str. 6-8, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, r. 2005 (Inne)
Krzysztof Braun, Joanna Tucholska

2004

37. "Przyjm moje serce". Św. Kaziemierz i wileńskie Kaziuki
OPCJA NA PRAWO Nr 3 r. 2004, str. 19-22 (Artykuł)
Krzysztof Braun
38. Folklor muzyczny i taneczny Puszczy Białej. Pieśni i tańce - widowisko weselne - obrzędy i zwyczaje [ss.203, nuty, spis rozmówców, bibliografia, il.]
Mazowieckie Centrum Kulutry i Sztuki, r. 2004 (Książka)
Krzysztof Braun (Redaktor), Bonifacy Kozłowski
39. Polska, regiony i grupy etnograficzne
w: Wielka Encyklopedia PWN, str. 379-380, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
Krzysztof Braun
40. Problematyka kaszubska w materiałach i badaniach Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
CASSUBIA SLAVICA. INTERNATIONAL JARBUCH FÜR KASCHUBISCHE STUDIEN Nr II r. 2004, str. 30-36 (Artykuł)
Krzysztof Braun
41. Tradycja Mazowsza. Powiat wyszkowski. Przewodnik subiektywny [ss.103, il., index, bibliografia, streszcz. w jęz. angielskim]
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, r. 2004 (Książka)
Krzysztof Braun (Redaktor), Maria Barbasiewicz
42. Zło mieczem karane - jak tradycyjny zwyczaj kreuje tożsamość lokalną
STUDIA ANGERBURGICA Tom 9 r. 2004, str. 87-92 (Artykuł)
Krzysztof Braun

2003

43. Badania etnograficzne w dorzeczu Narwi, Bugu i nad środkową Wisłą w granicach Mazowsza
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom 15 r. 2003, str. 253-262 (Artykuł)
Krzysztof Braun
44. Maciejowice. 500.lecie za pięć lat
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom 15 r. 2003, str. 303-304 (Artykuł)
Krzysztof Braun
45. Ostrzegaj nas przed słabym stropem i chroń szybową niwę
OPCJA NA PRAWO Tom 12 r. 2003, str. 4-6 (Artykuł)
Krzysztof Braun
46. Święto Jana na Pobożu
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom 15 r. 2003, str. 306-307 (Artykuł)
Krzysztof Braun
47. Zielnik świętowań polskich, ss. 370, il.
Wydawnictwo Książkowe "Twój Styl", r. 2003 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz, Krzysztof Braun

2002

48. Dziedzictwo kulturowe w edukacji regionalnej Mazowsza
BIULETYN KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Tom nr 16 Nr kwiecień r. 2002, str. 22-24 (Artykuł)
Krzysztof Braun
49. Górale
w: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, str. , PWN, r. 2002 (Hasło encyklopedyczne)
Krzysztof Braun
50. Huculi
w: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, str. , PWN, r. 2002 (Hasło encyklopedyczne)
Krzysztof Braun
51. Ośrodki kultowe i sanktuaria na Mazowszu
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom XIV r. 2002, str. 175-178 (Artykuł)
Krzysztof Braun

2001

52. Bambrzy
w: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, str. , Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 2001 (Hasło encyklopedyczne)
Krzysztof Braun
53. Biskupianie
w: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, str. , Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 2001 (Hasło encyklopedyczne)
Krzysztof Braun
54. Bojkowie
w: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, str. , Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 2001 (Hasło encyklopedyczne)
Krzysztof Braun
55. Borowiacy
w: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, str. , Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 2001 (Hasło encyklopedyczne)
Krzysztof Braun
56. Sen i śmierć na Wileńszczyźnie - redakcja numeru monograficznego czasopisma Chata nr 3/2001, str. 1-103
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2001 (Książka)
Krzysztof Braun (Redaktor)
57. Wstęp. Sen i Śmierć na Wileńszczyźnie
CHATA Nr 3 r. 2001, str. 1 / 7-13 (Artykuł)
Krzysztof Braun (Autor przedmowy)

2000

58. Niedziela Palmowa na Kurpiach, ss. 16, il
Uniwersytecki Klub Turystyczny "Unikat", r. 2000 (Inne)
Krzysztof Braun

1999

59. Badania etnograficzne w dorzeczu Narwi, Bugu i nad środkową Wisłą w granicach Mazowsza [streszczenie referatu]
w: Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza, materiały z konferencji, str. 21-23, r. 1999 (Inne)
Krzysztof Braun
60. Die Missionfahrt des heiliges Adalberts von Prag ins Preussenland in Sagen und Legenden Pommerellens, il., mapa
ACTA MUSICOLOGICA Tom 11/1997 r. 1999, str. 181-196 (Artykuł)
Krzysztof Braun
61. Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny w Niemenczynie
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 1999 (Inne)
Krzysztof Braun, Lech Mróz
62. Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny w Niemenczynie
ZNAD WILLI Tom X Nr 20 r. 1999, str. 249 / 2-2 (Komunikat)
Krzysztof Braun
63. Oblicze etnograficzne współczesnego województwa mazowieckiego, mapa
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom XI r. 1999, str. 39-55 (Artykuł)
Krzysztof Braun
64. Współczesne granice woj. mazowieckiego a Mazowsze w granicach z XVI wieku
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom XI r. 1999, str. 42-42 (Artykuł)
Krzysztof Braun (Kartograf)
65. Zrobiliśmy wszystko. Sprawozdanie z działań na rzecz utworzenia Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny w Niemenczynie
KURIER WILENSKI Tom 215 Nr 6 list. r. 1999, str. 13760 / 11-11 (Sprawozdanie)
Krzysztof Braun

1998

66. Mazowsze i Podlasie
w: Zapisane w pamięci. Opowieści o polskiej kulturze ludowej, red. K. Braun, str. 131-165, Didasco, r. 1998 (Esej lub rozdział w książce)
Krzysztof Braun
67. Zapisane w pamięci. Opowieści o polskiej kulturze ludowej, ss. 201
Didasco, r. 1998 (Książka)
Krzysztof Braun (Redaktor)

1997

68. Szlakiem świętego Wojciecha
WARSZAWA I MAZOWSZE Tom I r. 1997, str. 11-26 (Artykuł)
Krzysztof Braun
69. Święty Wojciech - patron Polski
MISJONARZ SVD Tom 4 Nr kwiecień r. 1997, str. 3-4 (Artykuł)
Krzysztof Braun

1996

70. Toepen Max, Historia Mazur, Olsztyn 1995
STUDIA ANGERBURGICA Tom I r. 1996, str. 84-85 (Recenzja)
Krzysztof Braun

1988

71. Prace Adama Chętnika drukowane w czasopismach w latach 1910-1981
w: Adam Chętnik a współczesne badania kultury wsi kurpiowskiej. Materiały z sesji kurpiowskiej PTL, Łomża-Marianowo-Nowogród 21-23 września 1984, str. 293-306, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, r. 1988 (Bibliografia)
Krzysztof Braun (Autor bibliografii załącznikowej)

1984

72. Sesja popularnonaukowa 'Kultura ludowa - kultura narodowa' [Łowicz]
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom VIII r. 1984, str. 312-314 (Sprawozdanie)
Krzysztof Braun

1983

73. Kultura ludowa - kultura narodowa, sprawozdanie z konferencji
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom VIII r. 1983, str. 312-314 (Sprawozdanie)
Krzysztof Braun