Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Krzysztof Nazwisko: Skwierczyński

                

Publikacja w czasopi¶mie

1. Królowie Sodomy. ¦redniowieczny kler, homoseksualizm i papieska wyrozumiało¶ć
MÓWIˇ WIEKI Nr 7 r. 2012, str. 18-21 (Artykuł)
Krzysztof Skwierczyński
2. The beginnings of the cult of the Blassed Virgin Mary in Poland in the light of the Płock accounts of miracles from 1148
STUDI MEDIEVALI Tom LIII Nr 1 r. 2012, str. 117-161 (Artykuł)
Krzysztof Skwierczyński
3. Dieter Hägermann, Das Papsttum am Vorabend des Investiturstreits. Stephan IX. (1057-1058), Benedikt X. (1058) und Nikolaus II. (1058-1061), (Päpste und Papsttum 36), Anton Hiersemann, Stuttgart 2008, s. 247
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 117 Nr 3 r. 2010, str. 131-135 (Recenzja)
Krzysztof Skwierczyński
4. Un Dottore della Chiesa poco frequentato... Bilancio complessivo e provvisorio  [ LINK ]
Tom 11 Nr 1 r. 2010, str. 1-16 (Artykuł)
Krzysztof Skwierczyński
5. Adeline Rucquoi, Aimer dans l’Espagne médiévale. Plaisirs licites et illicites, Paris 2008
STUDIA ¬RÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES Tom 46 r. 2009, str. 192-192 (Recenzja)
Krzysztof Skwierczyński
6. Apologia Naj¶więtszej Marii Panny – czy Bóg może przywrócić kobiecie utracone dziewictwo?
PRZEGLˇD HISTORYCZNY Tom 100 Nr 3 r. 2009, str. 447-463 (Artykuł)
Krzysztof Skwierczyński
7. Jaroslav Neme±, Kodex von Neutra. Geistige Erbschaft der italienisch-griechischen Mönche und ihrer Nachfolger von Aachen, Palatia, Győr 2007
STUDIA ¬RÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES Tom 46 r. 2009, str. 192-192 (Recenzja)
Krzysztof Skwierczyński
8. Millennium urodzin ¶w. Piotra Damianiego
PRZEGLˇD HISTORYCZNY Tom 100 Nr 2 r. 2009, str. 293-300 (Artykuł)
Krzysztof Skwierczyński
9. Ruggero Benericetti, L’Eremo e la cattedra. Vita di san Pier Damiani (Ravenna 1007 – Faenza 1072), Ancora, Milano 2007
STUDIA ¬RÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES Tom 46 r. 2009, str. 191-191 (Recenzja)
Krzysztof Skwierczyński
10. Trattati d’amore cristiani del XII secolo, t. 2, oprac. F. Zambon, Fondazione Lorenzo Villa, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2008
STUDIA ¬RÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES Tom 46 r. 2009, str. 191-192 (Recenzja)
Krzysztof Skwierczyński
11. Vade-mecum of the History of Medieval Sexuality
ACTA POLONIAE HISTORICA Tom 99 r. 2009, str. 63-72 (Artykuł)
Krzysztof Skwierczyński
12. Rec.: Ugo Facchini, „Pier Damiani, un Padre del secondo millennio. Bibliografia 1007-2007”, Roma 2007
PRZEGLˇD HISTORYCZNY Tom 99 Nr 1 r. 2008, str. 147-149 (Recenzja)
Krzysztof Skwierczyński
13. Rec.: 1106. Il Concilio di Guastalla e il mondo di Pasquale II. Atti del Convegno per il IX Centenario del Concilio di Pieve di Guastalla 26 maggio 2006, wyd. G. M. Cantarella, D. Romagnoli, Alessandria 2006
STUDIA ¬RÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES r. 2007, str. 150-150 (Recenzja)
Krzysztof Skwierczyński
14. Rec.: Georg Gresser, „Clemens II. Der erste deutsche Reformpapst“, Paderborn 2007
STUDIA ¬RÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES r. 2007, str. 149-150 (Recenzja)
Krzysztof Skwierczyński
15. Rec.: Opere di Pier Damiani, t. 4, Poesie e preghiere, oprac. U. Facchini, L. Saraceno, Roma 2007
STUDIA ¬RÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES r. 2007, str. 149-149 (Recenzja)
Krzysztof Skwierczyński
16. Rec.: Szabolcs Anzelm Szuromi, “Anselm of Lucca as a Canonist” (Adnotationes in Ius Canonicum 34), Frankfurt am Main 2006
STUDIA ¬RÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES r. 2007, str. 150-150 (Recenzja)
Krzysztof Skwierczyński
17. Rec.: Trattati d’amore cristiani del XII secolo, t. 1, oprac. F. Zambon, Milano 2007
STUDIA ¬RÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES r. 2007, str. 150-151 (Recenzja)
Krzysztof Skwierczyński
18. Vademecum historii ¶redniowiecznej seksualno¶ci
PRZEGLˇD HISTORYCZNY Tom 98 Nr 3 r. 2007, str. 437-443 (Artykuł)
Krzysztof Skwierczyński
19. Walka z sodomi± w¶ród kleru – „Liber Gomorrhianus” Piotra Damianiego
PRZEGLˇD HISTORYCZNY Tom 98 Nr 3 r. 2007, str. 369-382 (Artykuł)
Krzysztof Skwierczyński
20. Papież rewolucjonista
PRZEGLˇD HISTORYCZNY Tom 97 Nr 2 r. 2006, str. 283-286 (Artykuł)
Krzysztof Skwierczyński
21. Rewolucja gregoriańska
MÓWIˇ WIEKI Nr 1 r. 2006, str. 19-23 (Artykuł)
Krzysztof Skwierczyński

Ksi±żka

22. Mury Sodomy. Piotra Damianiego Księga Gomory i walka z sodomi± w¶ród kleru
Historia Iagellonica, r. 2011 (Ksi±żka)
Krzysztof Skwierczyński
23. Christianitas Romana. Studia ofiarowane Profesorowi Romanowi Michałowskiemu
WUW, r. 2009 (Ksi±żka)
Krzysztof Skwierczyński (Redaktor)
24. Glauco Maria Cantarella, “Comites aulae coelestis”. Studia z historii, kultury i duchowo¶ci Cluny w ¶redniowieczu
Wydawnictwo : Benedyktynów, r. 2009 (Ksi±żka)
Krzysztof Skwierczyński (Redaktor), M. Gronowski (Redaktor)
25. Benedykt Zientara – dorobek i miejsce w historiografii polskiej, pod red. K. Skwierczyńskiego i P. Węcowskiego
Wydawnictwo DiG, r. 2001 (Ksi±żka)
Krzysztof Skwierczyński (Redaktor), Piotr Węcowski (Redaktor)

>>> Następne >>>